Παρακολούθηση
Dimitrios Karpouzas
Dimitrios Karpouzas
Associate Prof. Environmental Microbiology and Biotechnology, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Emerging technologies in bioremediation: constraints and opportunities
S Rayu, DG Karpouzas, BK Singh
Biodegradation 23, 917-926, 2012
1992012
Microbial degradation of organophosphorus xenobiotics: metabolic pathways and molecular basis
DG Karpouzas, BK Singh
Advances in microbial physiology 51, 119-225, 2006
1822006
The impact of biofumigation and chemical fumigation methods on the structure and function of the soil microbial community
M Omirou, C Rousidou, F Bekris, KK Papadopoulou, ...
Microbial Ecology 61, 201-213, 2011
1442011
Towards a better pesticide policy for the European Union
V Storck, DG Karpouzas, F Martin-Laurent
Science of the Total Environment 575, 1027-1033, 2017
1202017
Degradation and adsorption of pesticides in compost-based biomixtures as potential substrates for biobeds in Southern Europe
E Karanasios, NG Tsiropoulos, DG Karpouzas, C Ehaliotis
Journal of Agricultural and Food Chemistry 58 (16), 9147-9156, 2010
1202010
Non-specific biodegradation of the organophosphorus pesticides, cadusafos and ethoprophos, by two bacterial isolates
DG Karpouzas, A Fotopoulou, U Menkissoglu-Spiroudi, BK Singh
FEMS microbiology ecology 53 (3), 369-378, 2005
1192005
Isolation of soil bacteria able to hydrolyze both organophosphate and carbamate pesticides
E Chanika, D Georgiadou, E Soueref, P Karas, E Karanasios, ...
Bioresource technology 102 (3), 3184-3192, 2011
1122011
Factors influencing the ability of Pseudomonas putida strains epI and II to degrade the organophosphate ethoprophos
DG Karpouzas, A Walker
Journal of Applied Microbiology 89 (1), 40-48, 2000
1122000
The potential of pesticides to contaminate the groundwater resources of the Axios river basin in Macedonia, Northern Greece. Part I. Monitoring study in the north part of the basin
E Papadopoulou-Mourkidou, DG Karpouzas, J Patsias, A Kotopoulou, ...
Science of the Total Environment 321 (1-3), 127-146, 2004
1102004
Evaluation of chemical and integrated strategies as alternatives to methyl bromide for the control of root‐knot nematodes in Greece
IO Giannakou, DG Karpouzas
Pest Management Science: formerly Pesticide Science 59 (8), 883-892, 2003
1092003
On-farm biopurification systems for the depuration of pesticide wastewaters: recent biotechnological advances and future perspectives
E Karanasios, NG Tsiropoulos, DG Karpouzas
Biodegradation 23, 787-802, 2012
1052012
A novel non-chemical nematicide for the control of root-knot nematodes
IO Giannakou, DG Karpouzas, D Prophetou-Athanasiadou
Applied Soil Ecology 26 (1), 69-79, 2004
1042004
Impact of nitrogen and sulfur fertilization on the composition of glucosinolates in relation to sulfur assimilation in different plant organs of broccoli
MD Omirou, KK Papadopoulou, I Papastylianou, M Constantinou, ...
Journal of Agricultural and Food Chemistry 57 (20), 9408-9417, 2009
972009
The impact of biological pesticides on arbuscular mycorrhizal fungi
I Ipsilantis, C Samourelis, DG Karpouzas
Soil Biology and Biochemistry 45, 147-155, 2012
952012
Factors influencing the ability of Pseudomonas putida epI to degrade ethoprophos in soil
DG Karpouzas, A Walker
Soil biology and Biochemistry 32 (11-12), 1753-1762, 2000
952000
A multi-residue method for pesticide residue analysis in rice grains using matrix solid-phase dispersion extraction and high-performance liquid chromatography–diode array detection
ED Tsochatzis, U Menkissoglu-Spiroudi, DG Karpouzas, ...
Analytical and Bioanalytical Chemistry 397, 2181-2190, 2010
912010
Do botanical pesticides alter the structure of the soil microbial community?
IM Spyrou, DG Karpouzas, U Menkissoglu-Spiroudi
Microbial ecology 58, 715-727, 2009
862009
Olive mill wastewater affects the structure of soil bacterial communities
DG Karpouzas, S Ntougias, E Iskidou, C Rousidou, KK Papadopoulou, ...
Applied soil ecology 45 (2), 101-111, 2010
852010
Novel biomixtures based on local Mediterranean lignocellulosic materials: evaluation for use in biobed systems
E Karanasios, NG Tsiropoulos, DG Karpouzas, U Menkissoglu-Spiroudi
Chemosphere 80 (8), 914-921, 2010
832010
Potential for bioremediation of agro-industrial effluents with high loads of pesticides by selected fungi
PA Karas, C Perruchon, K Exarhou, C Ehaliotis, DG Karpouzas
Biodegradation 22, 215-228, 2011
802011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20