Παρακολούθηση
Dimitrios Karpouzas
Dimitrios Karpouzas
Associate Prof. Environmental Microbiology and Biotechnology, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Emerging technologies in bioremediation: constraints and opportunities
S Rayu, DG Karpouzas, BK Singh
Biodegradation 23, 917-926, 2012
1932012
Microbial degradation of organophosphorus xenobiotics: metabolic pathways and molecular basis
DG Karpouzas, BK Singh
Advances in microbial physiology 51, 119-225, 2006
1732006
The impact of biofumigation and chemical fumigation methods on the structure and function of the soil microbial community
M Omirou, C Rousidou, F Bekris, KK Papadopoulou, ...
Microbial Ecology 61, 201-213, 2011
1422011
Non-specific biodegradation of the organophosphorus pesticides, cadusafos and ethoprophos, by two bacterial isolates
DG Karpouzas, A Fotopoulou, U Menkissoglu-Spiroudi, BK Singh
FEMS microbiology ecology 53 (3), 369-378, 2005
1182005
Degradation and adsorption of pesticides in compost-based biomixtures as potential substrates for biobeds in Southern Europe
E Karanasios, NG Tsiropoulos, DG Karpouzas, C Ehaliotis
Journal of Agricultural and Food Chemistry 58 (16), 9147-9156, 2010
1172010
Isolation of soil bacteria able to hydrolyze both organophosphate and carbamate pesticides
E Chanika, D Georgiadou, E Soueref, P Karas, E Karanasios, ...
Bioresource technology 102 (3), 3184-3192, 2011
1102011
The potential of pesticides to contaminate the groundwater resources of the Axios river basin in Macedonia, Northern Greece. Part I. Monitoring study in the north part of the basin
E Papadopoulou-Mourkidou, DG Karpouzas, J Patsias, A Kotopoulou, ...
Science of the Total Environment 321 (1-3), 127-146, 2004
1102004
Towards a better pesticide policy for the European Union
V Storck, DG Karpouzas, F Martin-Laurent
Science of the Total Environment 575, 1027-1033, 2017
1082017
Factors influencing the ability of Pseudomonas putida strains epI and II to degrade the organophosphate ethoprophos
DG Karpouzas, A Walker
Journal of Applied Microbiology 89 (1), 40-48, 2000
1052000
Evaluation of chemical and integrated strategies as alternatives to methyl bromide for the control of root‐knot nematodes in Greece
IO Giannakou, DG Karpouzas
Pest Management Science: formerly Pesticide Science 59 (8), 883-892, 2003
1032003
A novel non-chemical nematicide for the control of root-knot nematodes
IO Giannakou, DG Karpouzas, D Prophetou-Athanasiadou
Applied Soil Ecology 26 (1), 69-79, 2004
1022004
On-farm biopurification systems for the depuration of pesticide wastewaters: recent biotechnological advances and future perspectives
E Karanasios, NG Tsiropoulos, DG Karpouzas
Biodegradation 23, 787-802, 2012
1002012
Impact of nitrogen and sulfur fertilization on the composition of glucosinolates in relation to sulfur assimilation in different plant organs of broccoli
MD Omirou, KK Papadopoulou, I Papastylianou, M Constantinou, ...
Journal of Agricultural and Food Chemistry 57 (20), 9408-9417, 2009
932009
Factors influencing the ability of Pseudomonas putida epI to degrade ethoprophos in soil
DG Karpouzas, A Walker
Soil biology and Biochemistry 32 (11-12), 1753-1762, 2000
932000
The impact of biological pesticides on arbuscular mycorrhizal fungi
I Ipsilantis, C Samourelis, DG Karpouzas
Soil Biology and Biochemistry 45, 147-155, 2012
902012
Olive mill wastewater affects the structure of soil bacterial communities
DG Karpouzas, S Ntougias, E Iskidou, C Rousidou, KK Papadopoulou, ...
Applied soil ecology 45 (2), 101-111, 2010
852010
A multi-residue method for pesticide residue analysis in rice grains using matrix solid-phase dispersion extraction and high-performance liquid chromatography–diode array detection
ED Tsochatzis, U Menkissoglu-Spiroudi, DG Karpouzas, ...
Analytical and Bioanalytical Chemistry 397, 2181-2190, 2010
842010
Do botanical pesticides alter the structure of the soil microbial community?
IM Spyrou, DG Karpouzas, U Menkissoglu-Spiroudi
Microbial ecology 58, 715-727, 2009
842009
Novel biomixtures based on local Mediterranean lignocellulosic materials: evaluation for use in biobed systems
E Karanasios, NG Tsiropoulos, DG Karpouzas, U Menkissoglu-Spiroudi
Chemosphere 80 (8), 914-921, 2010
802010
Influence of soil physicochemical and biological properties on the degradation and adsorption of the nematicide fosthiazate
I Pantelelis, DG Karpouzas, U Menkissoglu-Spiroudi, N Tsiropoulos
Journal of Agricultural and Food Chemistry 54 (18), 6783-6789, 2006
792006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20