Παρακολούθηση
Helen Crompton
Helen Crompton
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα odu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A historical overview of m-learning: Toward learner-centered education
H Crompton
Handbook of mobile learning, 3-14, 2013
11512013
The use of mobile learning in higher education: A systematic review
H Crompton, D Burke
Computers & education 123, 53-64, 2018
7432018
Mobile technology, learning, and achievement: Advances in understanding and measuring the role of mobile technology in education
ML Bernacki, JA Greene, H Crompton
Contemporary Educational Psychology 60, 101827, 2020
3852020
The use of mobile learning in PK-12 education: A systematic review
H Crompton, D Burke, KH Gregory
Computers & Education 110, 51-63, 2017
3732017
The use of mobile learning in science: A systematic review
H Crompton, D Burke, KH Gregory, C Gräbe
Journal of Science Education and Technology 25, 149-160, 2016
2892016
Artificial intelligence in higher education: the state of the field
H Crompton, D Burke
International Journal of Educational Technology in Higher Education 20 (1), 22, 2023
2752023
Psychological foundations of emerging technologies for teaching and learning in higher education
H Crompton, M Bernacki, JA Greene
Current Opinion in Psychology 36, 101-105, 2020
2372020
Mobile learning: New approach, new theory
H Crompton
Handbook of mobile learning, 47-57, 2013
1812013
Speculative futures on ChatGPT and generative artificial intelligence (AI): A collective reflection from the educational landscape
A Bozkurt, X Junhong, S Lambert, A Pazurek, H Crompton, S Koseoglu, ...
Asian Journal of Distance Education 18 (1), 53-130, 2023
1792023
Learning with technology during emergencies: A systematic review of K‐12 education
H Crompton, D Burke, K Jordan, SWG Wilson
British journal of educational technology 52 (4), 1554-1575, 2021
1432021
Designing authentic learning activities to train pre-service teachers about teaching online
T Luo, A Murray, H Crompton
International Review of Research in Open and Distributed Learning, 2017
1282017
Mobile learning
JM Traxler, H Crompton
Encyclopedia of mobile phone behavior, 506-518, 2015
1232015
Mobile learning and student cognition: A systematic review of PK‐12 research using Bloom’s Taxonomy
H Crompton, D Burke, YC Lin
British Journal of Educational Technology 50 (2), 684-701, 2019
1172019
ISTE standards for educators: a guide for teachers and other professionals
H Crompton
International Society for Technology in Education, 2017
1112017
Mobile learning and pedagogical opportunities: A configurative systematic review of PreK-12 research using the SAMR framework
H Crompton, D Burke
Computers & Education 156, 103945, 2020
1002020
Investigating how college students’ task definitions and plans relate to self-regulated learning processing and understanding of a complex science topic
JA Greene, LA Hutchison, LJ Costa, H Crompton
Contemporary Educational Psychology 37 (4), 307-320, 2012
1002012
A diachronic overview of mobile learning: A shift toward student-centered pedagogies
H Crompton
Increasing Access through Mobile Learning, 7-15, 2014
912014
Educational technology conditions to support the development of digital age skills
B Olszewski, H Crompton
Computers & Education 150, 103849, 2020
862020
Research trends in the use of mobile learning in mathematics
H Crompton, D Burke
Blended learning: Concepts, methodologies, tools, and applications, 2090-2104, 2017
862017
Augmented learning with augmented reality
SH Kidd, H Crompton
Mobile learning design, 97-108, 2016
852016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20