Παρακολούθηση
Rukiye Savran Kiziltepe
Rukiye Savran Kiziltepe
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα essex.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of MediaEval 2020 Predicting Media Memorability Task: What Makes a Video Memorable?
AGS De Herrera, RS Kiziltepe, J Chamberlain, MG Constantin, ...
arXiv preprint arXiv:2012.15650, 2020
192020
A novel keyframe extraction method for video classification using deep neural networks
R Savran Kızıltepe, JQ Gan, JJ Escobar
Neural Computing and Applications, 1-12, 2021
92021
Overview of The MediaEval 2021 Predicting Media Memorability Task
RS Kiziltepe, MG Constantin, CH Demarty, G Healy, C Fosco, ...
arXiv preprint arXiv:2112.05982, 2021
82021
Examining Information and Communication Technologies Preservice Teachers’ Views On Technology Integration and Their Roles In This Process/Bilişim Teknolojileri Öğretmen …
YD ÇEVİK, G DAĞHAN, S BARIN, R SAVRAN
Eğitimde Kuram ve Uygulama 11 (4), 1143-1166, 2015
52015
Energy-time analysis of convolutional neural networks distributed on heterogeneous clusters for EEG classification
JJ Escobar, J Ortega, M Damas, RS Kızıltepe, JQ Gan
International Work-Conference on Artificial Neural Networks, 895-907, 2019
32019
Combining very deep convolutional neural networks and recurrent neural networks for video classification
R Savran Kızıltepe, JQ Gan, JJ Escobar
International Work-Conference on Artificial Neural Networks, 811-822, 2019
22019
An annotated video dataset for computing video memorability
RS Kiziltepe, L Sweeney, MG Constantin, F Doctor, AGS de Herrera, ...
Data in Brief 39, 107671, 2021
12021
Simple Effective Methods for Decision-Level Fusion in Two-Stream Convolutional Neural Networks for Video Classification
RS Kızıltepe, JQ Gan
International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated …, 2020
12020
Spatiotemporal Features and Deep Learning Methods for Video Classification
RS Kızıltepe
University of Essex, 2022
2022
Essex-NLIP at MediaEval Predicting Media Memorability 2020 Task.
J Jacutprakart, RS Kiziltepe, JQ Gan, G Papanastasiou, AGS de Herrera
MediaEval, 2020
2020
Annálisis Energía-Tiempo de Redes Neuronales Convolucionales Distribuidas en Clusters Heterogéneos para clasificación de EEGs
JJ Escobar, JO Lopera, M Damas, RS Kiziltepe, JQ Gan
Avances en Arquitectura y Tecnología de Computadores: Actas de Jornadas …, 2019
2019
Experimental Comparison of Machine Learning Methods for Preparing Entries to Kaggle Machine Learning Competitions
R Savran
University of Essex, 2017
2017
Examining information and communication technologies preservice teachers’ views on technology integration and their roles in this process
S Barın, G Dağhan, Y Demiraslan Çevik, R Savran
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13