Παρακολούθηση
Hanzhou Wu
Hanzhou Wu
Shanghai University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Structural design of convolutional neural networks for steganalysis
G Xu, H Wu, Y Shi
IEEE Signal Processing Letters 23 (5), 708-712, 2016
6442016
Ensemble of CNNs for steganalysis: an empirical study
G Xu, H Wu, Y Shi
ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia Security, 103-107, 2016
1652016
Watermarking neural networks with watermarked images
H Wu, G Liu, Y Yao, X Zhang
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 31 (7), 2591-2601, 2021
1002021
Separable reversible data hiding for encrypted palette images with color partitioning and flipping verification
H Wu, Y Shi, H Wang, L Zhou
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 27 (8), 1620-1631, 2017
822017
Watermarking in deep neural networks via error back-propagation
J Wang, H Wu, X Zhang, Y Yao
IS&T Electronic Imaging, Media Watermarking, Security and Forensics, 22-1-22-9, 2020
592020
Adaptive video data hiding through cost assignment and STCs
Y Chen, H Wang, H Wu, Z Wu, T Li, A Malik
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 18 (3), 1320-1335, 2021
332021
PPE-based reversible data hiding
H Wu, H Wang, Y Shi
ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia Security, 187-188, 2016
332016
Generative text steganography based on LSTM network and attention mechanism with keywords
H Kang, H Wu, X Zhang
IS&T Electronic Imaging, Media Watermarking, Security and Forensics, 291-1-291-8, 2020
312020
Multi-layer assignment steganography using graph-theoretic approach
H Wu, H Wang, H Zhao, X Yu
Multimedia Tools and Applications 74, 8171-8196, 2015
312015
Linguistic steganalysis with graph neural networks
H Wu, B Yi, F Ding, G Feng, X Zhang
IEEE Signal Processing Letters 28, 558-562, 2021
302021
METEOR: Measurable energy map toward the estimation of resampling rate via a convolutional neural network
F Ding, H Wu, G Zhu, Y Shi
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 30 (12), 4715 …, 2020
282020
Reversible data hiding in homomorphically encrypted image using interpolation technique
A Malik, H Wang, H Wu, AN Khan, Y Chen
Journal of Information Security and Applications 48, 102374, 2019
272019
An efficient fingerprint identification algorithm based on minutiae and invariant moment
J Sang, H Wang, Q Qian, H Wu, Y Chen
Personal and Ubiquitous Computing 22, 71-80, 2018
242018
Semi-supervised structured subspace learning for multi-view clustering
Y Qin, H Wu, X Zhang, G Feng
IEEE Transactions on Image Processing 31, 1-14, 2022
232022
Watermarking graph neural networks by random graphs
X Zhao, H Wu, X Zhang
IEEE International Symposium on Digital Forensics and Security, 1-6, 2021
232021
Dynamic content selection-and-prediction framework applied to reversible data hiding
H Wu, H Wang, Y Shi
IEEE International Workshop on Information Forensics and Security, 1-6, 2016
222016
Broadcasting steganography in the blockchain
M Xu, H Wu, G Feng, X Zhang, F Ding
International Workshop on Digital-forensics and Watermarking, 256-267, 2019
192019
A passive forensic scheme for copy-move forgery based on superpixel segmentation and K-means clustering
Y Liu, H Wang, Y Chen, H Wu, H Wang
Multimedia Tools and Applications 79, 477-500, 2020
182020
Surveillance video anomaly detection via non-local U-Net frame prediction
Q Zhang, G Feng, H Wu
Multimedia Tools and Applications 81 (19), 27073-27088, 2022
172022
Structural watermarking to deep neural networks via network channel pruning
X Zhao, Y Yao, H Wu, X Zhang
IEEE International Workshop on Information Forensics and Security, 1-6, 2021
172021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20