Παρακολούθηση
George Stravodimos
George Stravodimos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Natural flavonoids as antidiabetic agents. The binding of gallic and ellagic acids to glycogen phosphorylase b
E Kyriakis, GA Stravodimos, AL Kantsadi, DSM Chatzileontiadou, ...
FEBS letters 589 (15), 1787-1794, 2015
632015
Biochemical and biological assessment of the inhibitory potency of extracts from vinification byproducts of Vitis vinifera extracts against glycogen phosphorylase
AL Kantsadi, A Apostolou, S Theofanous, GA Stravodimos, E Kyriakis, ...
Food and chemical toxicology 67, 35-43, 2014
582014
Synthetic, enzyme kinetic, and protein crystallographic studies of C-β-d-glucopyranosyl pyrroles and imidazoles reveal and explain low nanomolar inhibition of human liver …
AL Kantsadi, É Bokor, S Kun, GA Stravodimos, DSM Chatzileontiadou, ...
European Journal of Medicinal Chemistry 123, 737-745, 2016
522016
Phytogenic polyphenols as glycogen phosphorylase inhibitors: the potential of triterpenes and flavonoids for glycaemic control in type 2 diabetes
G A Stravodimos, B A Chetter, E Kyriakis, A L Kantsadi, ...
Current medicinal chemistry 24 (4), 384-403, 2017
482017
A multidisciplinary study of 3-(β-d-glucopyranosyl)-5-substituted-1, 2, 4-triazole derivatives as glycogen phosphorylase inhibitors: computation, synthesis, crystallography and …
S Kun, J Begum, E Kyriakis, ECV Stamati, TA Barkas, E Szennyes, ...
European journal of medicinal chemistry 147, 266-278, 2018
312018
Oxidation of human serum albumin exhibits inter-individual variability after an ultra-marathon mountain race
Y Spanidis, A Priftis, D Stagos, GA Stravodimos, DD Leonidas, ...
Experimental and therapeutic medicine 13 (5), 2382-2390, 2017
302017
Probing the β-pocket of the active site of human liver glycogen phosphorylase with 3-(C-β-d-glucopyranosyl)-5-(4-substituted-phenyl)-1, 2, 4-triazole inhibitors
E Kyriakis, TGA Solovou, S Kun, K Czifrák, B Szőcs, L Juhász, É Bokor, ...
Bioorganic chemistry 77, 485-493, 2018
272018
Nanomolar Inhibitors of Glycogen Phosphorylase Based on β-d-Glucosaminyl Heterocycles: A Combined Synthetic, Enzyme Kinetic, and Protein Crystallography …
E Bokor, E Kyriakis, TGA Solovou, C Koppany, AL Kantsadi, KE Szabo, ...
Journal of medicinal chemistry 60 (22), 9251-9262, 2017
252017
van der Waals interactions govern C-β-D-glucopyranosyl triazoles’ nM inhibitory potency in human liver glycogen phosphorylase
AL Kantsadi, GA Stravodimos, E Kyriakis, DSM Chatzileontiadou, ...
Journal of Structural Biology 199 (1), 57-67, 2017
202017
The ammonium sulfate inhibition of human angiogenin
DSM Chatzileontiadou, VG Tsirkone, K Dossi, AG Kassouni, PGV Liggri, ...
FEBS letters 590 (17), 3005-3018, 2016
172016
Glucopyranosylidene-spiro-imidazolinones, a new ring system: synthesis and evaluation as glycogen phosphorylase inhibitors by enzyme kinetics and x-ray crystallography
KE Szabó, E Kyriakis, AMG Psarra, AG Karra, Á Sipos, T Docsa, ...
Journal of Medicinal Chemistry 62 (13), 6116-6136, 2019
162019
High consistency of structure-based design and X-Ray crystallography: design, synthesis, kinetic evaluation and crystallographic binding mode determination of biphenyl-N-acyl-β …
T Fischer, SM Koulas, AS Tsagkarakou, E Kyriakis, GA Stravodimos, ...
Molecules 24 (7), 1322, 2019
142019
Glycogen phosphorylase revisited: extending the resolution of the R-and T-state structures of the free enzyme and in complex with allosteric activators
DD Leonidas, SE Zographos, KE Tsitsanou, VT Skamnaki, G Stravodimos, ...
Acta Crystallographica Section F: Structural Biology Communications 77 (9 …, 2021
132021
AtHESPERIN: a novel regulator of circadian rhythms with poly (A)-degrading activity in plants
C Delis, A Krokida, A Tomatsidou, D Tsikou, RAA Beta, M Tsioumpekou, ...
RNA biology 13 (1), 68-82, 2016
132016
Affinity crystallography reveals the bioactive compounds of industrial juicing byproducts of Punica granatum for glycogen phosphorylase
GA Stravodimos, AL Kantsadi, A Apostolou, E Kyriakis, VN Kafaski-Kanelli, ...
Current drug discovery technologies 15 (1), 41-53, 2018
82018
Glycogen phosphorylase as a target for type 2 diabetes: Synthetic, biochemical, structural and computational evaluation of novel N-acyl-N´-(β-D-glucopyranosyl) urea inhibitors
A L Kantsadi, V Parmenopoulou, D N Bakalov, L Snelgrove, ...
Current Topics in Medicinal Chemistry 15 (23), 2373-2389, 2015
42015
The druggability of the ATP binding site of glycogen phosphorylase kinase probed by coumarin analogues
S Alexopoulos, A Gkouskou, G Stravodimos, AS Tsagkarakou, I Tsialtas, ...
Current Research in Chemical Biology 2, 100022, 2022
32022
Multidisciplinary docking, kinetics and X-ray crystallography studies of baicalein acting as a glycogen phosphorylase inhibitor and determination of its’ potential against …
RT Mathomes, SM Koulas, I Tsialtas, G Stravodimos, PJ Welsby, ...
Chemico-biological interactions 382, 110568, 2023
22023
Biochemical and Structural Studies of LjSK1, a Lotus japonicus GSK3β/SHAGGY-like Kinase, Reveal Its Functional Role
TGA Solovou, G Stravodimos, GE Papadopoulos, VT Skamnaki, ...
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2024
2024
Strong Binding of C-Glycosylic1,2-Thiodisaccharides to Galectin-3─Enthalpy-Driven Affinity Enhancement by Water-Mediated Hydrogen Bonds
L Lázár, AS Tsagkarakou, G Stravodimos, G Kontopidis, H Leffler, ...
Journal of Medicinal Chemistry 66 (17), 12420-12431, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20