Παρακολούθηση
Theodore P. Philippidis
Theodore P. Philippidis
Associate Professor of Mechanics, Dept. Mechanical Engng & Aeronautics, University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mech.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Experimental study of wave dispersion and attenuation in concrete
TP Philippidis, DG Aggelis
Ultrasonics 43 (7), 584-595, 2005
2562005
Design of a cruciform specimen for biaxial testing of fibre reinforced composite laminates
A Smits, D Van Hemelrijck, TP Philippidis, A Cardon
Composites science and technology 66 (7-8), 964-975, 2006
2412006
Residual strength after fatigue in composites: Theory vs. experiment
TP Philippidis, VA Passipoularidis
International Journal of Fatigue 29 (12), 2104-2116, 2007
1902007
Clustering methodology for the evaluation of acoustic emission from composites
AA Anastassopoulos, TP Philippidis
Journal of acoustic emission 13 (1-2), 11-22, 1995
1591995
Acoustic emission monitoring of small wind turbine blades
PA Joosse, MJ Blanch, AG Dutton, DA Kouroussis, TP Philippidis, ...
J. Sol. Energy Eng. 124 (4), 446-454, 2002
1502002
Damage characterization of carbon/carbon laminates using neural network techniques on AE signals
TP Philippidis, VN Nikolaidis, AA Anastassopoulos
Ndt & E International 31 (5), 329-340, 1998
1381998
Fatigue strength prediction under multiaxial stress
TP Philippidis, AP Vassilopoulos
Journal of Composite Materials 33 (17), 1578-1599, 1999
1371999
Complex stress state effect on fatigue life of GRP laminates.: part I, experimental
TP Philippidis, AP Vassilopoulos
International journal of fatigue 24 (8), 813-823, 2002
1292002
Mechanical property variability in FRP laminates and its effect on failure prediction
DJ Lekou, TP Philippidis
Composites Part B: Engineering 39 (7-8), 1247-1256, 2008
1262008
Fatigue of composite laminates under off-axis loading
TP Philippidis, AP Vassilopoulos
International Journal of fatigue 21 (3), 253-262, 1999
1181999
Life prediction methodology for GFRP laminates under spectrum loading
TP Philippidis, AP Vassilopoulos
Composites Part A: applied science and manufacturing 35 (6), 657-666, 2004
1122004
Wave dispersion and attenuation in fresh mortar: theoretical predictions vs. experimental results
DG Aggelis, D Polyzos, TP Philippidis
Journal of the Mechanics and Physics of Solids 53 (4), 857-883, 2005
1102005
Fatigue design allowables for GRP laminates based on stiffness degradation measurements
TP Philippidis, AP Vassilopoulos
Composites science and technology 60 (15), 2819-2828, 2000
952000
Ultrasonic wave dispersion and attenuation in fresh mortar
DG Aggelis, TP Philippidis
NDT & E International 37 (8), 617-631, 2004
902004
An acousto-ultrasonic approach for the determination of water-to-cement ratio in concrete
TP Philippidis, DG Aggelis
Cement and Concrete Research 33 (4), 525-538, 2003
892003
Fatigue life prediction in composites using progressive damage modelling under block and spectrum loading
VA Passipoularidis, TP Philippidis, P Brondsted
International Journal of Fatigue 33 (2), 132-144, 2011
842011
Materials of large wind turbine blades: recent results in testing and modeling
L Mishnaevsky Jr, P Brøndsted, R Nijssen, DJ Lekou, TP Philippidis
Wind Energy 15 (1), 83-97, 2012
712012
Complex stress state effect on fatigue life of GRP laminates. Part II, Theoretical formulation
TP Philippidis, AP Vassilopoulos
International journal of fatigue 24 (8), 825-830, 2002
702002
A progressive damage simulation algorithm for GFRP composites under cyclic loading. Part II: FE implementation and model validation
EN Eliopoulos, TP Philippidis
Composites science and technology 71 (5), 750-757, 2011
672011
A study of factors affecting life prediction of composites under spectrum loading
VA Passipoularidis, TP Philippidis
International Journal of Fatigue 31 (3), 408-417, 2009
632009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20