Παρακολούθηση
Pramod Divakarmurthy
Pramod Divakarmurthy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα my.fit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The effect of citations to collaboration networks
P Divakarmurthy, R Menezes
Complex Networks, 177-185, 2013
182013
A temporal analysis of geographical distances in computer science collaborations
P Divakarmurthy, P Biswas, R Menezes
2011 IEEE Third International Conference on Privacy, Security, Risk and …, 2011
72011
Area diversity in computer science collaborations
P Divakarmurthy, R Menezes
Proceedings of the 27th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 2041-2042, 2012
62012
A Multi-Level Analysis of Collaborations in Computer Science
P Divakarmurthy
Florida Institute of Technology, 2015
2015
Abbasi, Alireza 1 Barbosa Filho, Hugo S. 67 Bastos Filho, Carmelo JA 39 Brust, Matthias R. 49
M Cadeiras, R Chen, H Cherifi, C Cramer, S Dascalu, P DiBona, A Dittrich, ...
Complex Networks 424, 265, 2012
2012
Abbasi, Alireza
HS Barbosa Filho, CJA Bastos Filho, MR Brust, M Cadeiras, R Chen, ...
Complex Networks, 265, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6