Παρακολούθηση
John K. Tsotsos
John K. Tsotsos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yorku.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Saliency based on information maximization
N Bruce, J Tsotsos
Advances in neural information processing systems 18, 2005
16122005
Modeling visual attention via selective tuning
JK Tsotsos, SM Culhane, WYK Wai, Y Lai, N Davis, F Nuflo
Artificial intelligence 78 (1-2), 507-545, 1995
15451995
Saliency, attention, and visual search: An information theoretic approach
NDB Bruce, JK Tsotsos
Journal of vision 9 (3), 5-5, 2009
11292009
Analyzing vision at the complexity level
JK Tsotsos
Behavioral and brain sciences 13 (3), 423-445, 1990
9021990
Autonomous vehicles that interact with pedestrians: A survey of theory and practice
A Rasouli, JK Tsotsos
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 21 (3), 900-918, 2019
7202019
The seventh visual object tracking vot2019 challenge results
M Kristan, et al
IEEE International Conference on Computer Vision, 2019
5102019
50 years of object recognition: Directions forward
A Andreopoulos, JK Tsotsos
Computer vision and image understanding 117 (8), 827-891, 2013
4382013
Neurobiology of attention
L Itti, G Rees, JK Tsotsos
Academic Press, 2005
4332005
40 years of cognitive architectures: core cognitive abilities and practical applications
I Kotseruba, JK Tsotsos
Artificial Intelligence Review, 1-78, 2018
3782018
Efficient and generalizable statistical models of shape and appearance for analysis of cardiac MRI
A Andreopoulos, JK Tsotsos
Medical image analysis 12 (3), 335-357, 2008
3722008
A computational perspective on visual attention
JK Tsotsos
MIT Press, 2011
3582011
Revisting Active Perception
R Bajcsy, Y Aloimonos, JK Tsotsos
Autonomous Robots, 1-20, 2017
3502017
Are they going to cross? A benchmark dataset and baseline for pedestrian crosswalk behavior
A Rasouli, I Kotseruba, JK Tsotsos
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision …, 2017
3282017
Pie: A large-scale dataset and models for pedestrian intention estimation and trajectory prediction
A Rasouli, I Kotseruba, T Kunic, JK Tsotsos
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
3082019
Direct neurophysiological evidence for spatial suppression surrounding the focus of attention in vision
JM Hopf, CN Boehler, SJ Luck, JK Tsotsos, HJ Heinze, MA Schoenfeld
Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (4), 1053-1058, 2006
3022006
Incremental Learning Through Deep Adaptation
A Rosenfeld, JK Tsotsos
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2018
2872018
A ‘complexity level’analysis of immediate vision
JK Tsotsos
International journal of computer vision 1 (4), 303-320, 1988
2771988
Agreeing To Cross: How Drivers and Pedestrians Communicate
A Rasouli, I Kotseruba, JK Tsotsos
IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Redondo Beach, CA, USA, 2017
2672017
The elephant in the room
A Rosenfeld, R Zemel, JK Tsotsos
arXiv preprint arXiv:1808.03305, 2018
2382018
The selective tuning model of attention: psychophysical evidence for a suppressive annulus around an attended item
F Cutzu, JK Tsotsos
Vision research 43 (2), 205-219, 2003
2382003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20