Παρακολούθηση
Song Guo
Song Guo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cse.ust.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on energy internet: Architecture, approach, and emerging technologies
K Wang, J Yu, Y Yu, Y Qian, D Zeng, S Guo, Y Xiang, J Wu
IEEE systems journal 12 (3), 2403-2416, 2018
1515*2018
Information and communications technologies for sustainable development goals: state-of-the-art, needs and perspectives
J Wu, S Guo, H Huang, W Liu, Y Xiang
IEEE Communications Surveys & Tutorials 20 (3), 2389-2406, 2018
6422018
Joint optimization of task scheduling and image placement in fog computing supported software-defined embedded system
D Zeng, L Gu, S Guo, Z Cheng, S Yu
IEEE Transactions on Computers 65 (12), 3702-3712, 2016
4942016
A learning-based incentive mechanism for federated learning
Y Zhan, P Li, Z Qu, D Zeng, S Guo
IEEE Internet of Things Journal 7 (7), 6360-6368, 2020
4892020
Green industrial Internet of Things architecture: An energy-efficient perspective
K Wang, Y Wang, Y Sun, S Guo, J Wu
IEEE Communications Magazine 54 (12), 48-54, 2016
4492016
Cost efficient resource management in fog computing supported medical cyber-physical system
L Gu, D Zeng, S Guo, A Barnawi, Y Xiang
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing 5 (1), 108-119, 2015
4482015
The web of things: A survey
D Zeng, S Guo, Z Cheng
J. Commun. 6 (6), 424-438, 2011
4412011
Energy-efficient dynamic offloading and resource scheduling in mobile cloud computing
S Guo, B Xiao, Y Yang, Y Yang
IEEE INFOCOM 2016-The 35th Annual IEEE International Conference on Computer …, 2016
4352016
Deep learning for physical-layer 5G wireless techniques: Opportunities, challenges and solutions
H Huang, S Guo, G Gui, Z Yang, J Zhang, H Sari, F Adachi
IEEE Wireless Communications 27 (1), 214-222, 2019
4052019
Big data meet green challenges: Big data toward green applications
J Wu, S Guo, J Li, D Zeng
IEEE Systems Journal 10 (3), 888-900, 2016
3962016
Energy-efficient dynamic computation offloading and cooperative task scheduling in mobile cloud computing
S Guo, J Liu, Y Yang, B Xiao, Z Li
IEEE Transactions on Mobile Computing 18 (2), 319-333, 2018
3452018
Protection of big data privacy
A Mehmood, I Natgunanathan, Y Xiang, G Hua, S Guo
IEEE access 4, 1821-1834, 2016
3412016
A survey of IoT applications in blockchain systems: Architecture, consensus, and traffic modeling
L Lao, Z Li, S Hou, B Xiao, S Guo, Y Yang
ACM Computing Surveys (CSUR) 53 (1), 1-32, 2020
3122020
Can we beat DDoS attacks in clouds?
S Yu, Y Tian, S Guo, DO Wu
IEEE Transactions on parallel and distributed systems 25 (9), 2245-2254, 2013
3072013
A comprehensive survey of blockchain: From theory to IoT applications and beyond
M Wu, K Wang, X Cai, S Guo, M Guo, C Rong
IEEE Internet of Things Journal 6 (5), 8114-8154, 2019
3042019
Discriminating DDoS attacks from flash crowds using flow correlation coefficient
S Yu, W Zhou, W Jia, S Guo, Y Xiang, F Tang
IEEE transactions on parallel and distributed systems 23 (6), 1073-1080, 2011
3032011
Joint mobile data gathering and energy provisioning in wireless rechargeable sensor networks
S Guo, C Wang, Y Yang
IEEE Transactions on Mobile Computing 13 (12), 2836-2852, 2014
2962014
Blockchain meets edge computing: A distributed and trusted authentication system
S Guo, X Hu, S Guo, X Qiu, F Qi
IEEE Transactions on Industrial Informatics 16 (3), 1972-1983, 2019
2942019
Samr: A self-adaptive mapreduce scheduling algorithm in heterogeneous environment
Q Chen, D Zhang, M Guo, Q Deng, S Guo
2010 10th IEEE International Conference on Computer and Information …, 2010
2922010
Making big data open in edges: A resource-efficient blockchain-based approach
C Xu, K Wang, P Li, S Guo, J Luo, B Ye, M Guo
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 30 (4), 870-882, 2018
2872018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20