Παρακολούθηση
Philip Levis
Philip Levis
Professor of Computer Science, Stanford University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.stanford.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
RPL: IPv6 routing protocol for low-power and lossy networks
T Winter, P Thubert, A Brandt, J Hui, R Kelsey, P Levis, K Pister, R Struik, ...
34472012
TOSSIM: Accurate and scalable simulation of entire TinyOS applications
P Levis, N Lee, M Welsh, D Culler
Proceedings of the 1st international conference on Embedded networked sensor …, 2003
32462003
The nesC language: A holistic approach to networked embedded systems
D Gay, P Levis, R Von Behren, M Welsh, E Brewer, D Culler
Acm Sigplan Notices 38 (5), 1-11, 2003
28922003
TinyOS: An operating system for sensor networks
P Levis, S Madden, J Polastre, R Szewczyk, K Whitehouse, A Woo, D Gay, ...
Ambient intelligence, 115-148, 2005
24002005
Collection tree protocol
O Gnawali, R Fonseca, K Jamieson, D Moss, P Levis
Proceedings of the 7th ACM conference on embedded networked sensor systems, 1-14, 2009
18902009
Practical, real-time, full duplex wireless
M Jain, JI Choi, T Kim, D Bharadia, S Seth, K Srinivasan, P Levis, S Katti, ...
Proceedings of the 17th annual international conference on Mobile computing …, 2011
18462011
Maté: A tiny virtual machine for sensor networks
P Levis, D Culler
ACM Sigplan Notices 37 (10), 85-95, 2002
16592002
Trickle: A self-regulating algorithm for code propagation and maintenance in wireless sensor networks
P Levis, N Patel, D Culler, S Shenker
Proc. of the 1st USENIX/ACM Symp. on Networked Systems Design and …, 2004
14772004
RSSI is under appreciated
K Srinivasan, P Levis
Proceedings of the third workshop on embedded networked sensors (EmNets …, 2006
9172006
Applications of self-interference cancellation in 5G and beyond
S Hong, J Brand, JI Choi, M Jain, J Mehlman, S Katti, P Levis
IEEE Communications Magazine 52 (2), 114-121, 2014
8882014
A high-resolution human contact network for infectious disease transmission
M Salathé, M Kazandjieva, JW Lee, P Levis, MW Feldman, JH Jones
Proceedings of the national academy of sciences 107 (51), 22020-22025, 2010
8442010
The trickle algorithm
P Levis, T Clausen, J Hui, O Gnawali, JG Ko
6712011
TinyOS programming
P Levis, D Gay
Cambridge University Press, 2009
6382009
The Emergence of Networking Abstractions and Techniques in TinyOS.
PA Levis, S Madden, D Gay, J Polastre, R Szewczyk, A Woo, EA Brewer, ...
NSDI 4, 1-1, 2004
6182004
The minimum rank with hysteresis objective function
O Gnawali, P Levis
5092012
Adaptive techniques for full duplex communications
D Bharadia, JI Choi, M Jain, S Katti, TM Kim, P Levis
US Patent 10,230,419, 2019
5052019
Single channel full duplex wireless communications
M Jain, JI Choi, K Srinivasan, P Levis, S Katti, S Seth
US Patent 9,887,728, 2018
4912018
Four-bit wireless link estimation.
R Fonseca, O Gnawali, K Jamieson, PA Levis
HotNets, 2007
4812007
An empirical study of low-power wireless
K Srinivasan, P Dutta, A Tavakoli, P Levis
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 6 (2), 1-49, 2010
4322010
The β-factor: measuring wireless link burstiness
K Srinivasan, MA Kazandjieva, S Agarwal, P Levis
Proceedings of the 6th ACM conference on Embedded network sensor systems, 29-42, 2008
4082008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20