Παρακολούθηση
Aiden Doherty
Aiden Doherty
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bdi.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Large scale population assessment of physical activity using wrist worn accelerometers: the UK biobank study
A Doherty, D Jackson, N Hammerla, T Plötz, P Olivier, MH Granat, T White, ...
PloS one 12 (2), e0169649, 2017
9172017
Evaluating digital health interventions: key questions and approaches
E Murray, EB Hekler, G Andersson, LM Collins, A Doherty, C Hollis, ...
American journal of preventive medicine 51 (5), 843-851, 2016
6672016
Lifelogging: Personal big data
C Gurrin, AF Smeaton, AR Doherty
Foundations and Trends® in information retrieval 8 (1), 1-125, 2014
5482014
Video shot boundary detection: Seven years of TRECVid activity
AF Smeaton, P Over, AR Doherty
Computer Vision and Image Understanding 114 (4), 411-418, 2010
3632010
GWAS identifies 14 loci for device-measured physical activity and sleep duration
A Doherty, K Smith-Byrne, T Ferreira, MV Holmes, C Holmes, SL Pulit, ...
Nature communications 9 (1), 5257, 2018
2982018
An ethical framework for automated, wearable cameras in health behavior research
P Kelly, SJ Marshall, H Badland, J Kerr, M Oliver, AR Doherty, C Foster
American journal of preventive medicine 44 (3), 314-319, 2013
2682013
Wearable cameras in health: The state of the art and future possibilities
AR Doherty, SE Hodges, AC King, AF Smeaton, E Berry, CJA Moulin, ...
American Journal of Preventive Medicine 44 (3), 320-323, 2013
2362013
Statistical machine learning of sleep and physical activity phenotypes from sensor data in 96,220 UK Biobank participants
M Willetts, S Hollowell, L Aslett, C Holmes, A Doherty
Scientific reports 8 (1), 7961, 2018
2072018
Using the SenseCam to improve classifications of sedentary behavior in free-living settings
J Kerr, SJ Marshall, S Godbole, J Chen, A Legge, AR Doherty, P Kelly, ...
American journal of preventive medicine 44 (3), 290-296, 2013
2042013
Passively recognising human activities through lifelogging
AR Doherty, N Caprani, CÓ Conaire, V Kalnikaite, C Gurrin, AF Smeaton, ...
Computers in human behavior 27 (5), 1948-1958, 2011
1782011
Automatically segmenting lifelog data into events
AR Doherty, AF Smeaton
2008 ninth international workshop on image analysis for multimedia …, 2008
1782008
Using wearable cameras to categorise type and context of accelerometer-identified episodes of physical activity
AR Doherty, P Kelly, J Kerr, S Marshall, M Oliver, H Badland, A Hamilton, ...
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 10, 1-11, 2013
1522013
Can we use digital life-log images to investigate active and sedentary travel behaviour? Results from a pilot study
P Kelly, A Doherty, E Berry, S Hodges, AM Batterham, C Foster
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 8, 1-9, 2011
1502011
Physical activity of UK adults with chronic disease: cross-sectional analysis of accelerometer-measured physical activity in 96 706 UK Biobank participants
J Barker, K Smith Byrne, A Doherty, C Foster, K Rahimi, R Ramakrishnan, ...
International Journal of Epidemiology 48 (4), 1167-1174, 2019
1482019
Experiences of aiding autobiographical memory using the SenseCam
AR Doherty, K Pauly-Takacs, N Caprani, C Gurrin, CJA Moulin, ...
Human–Computer Interaction 27 (1-2), 151-174, 2012
1312012
Association of cardiovascular risk factors with MRI indices of cerebrovascular structure and function and white matter hyperintensities in young adults
W Williamson, AJ Lewandowski, ND Forkert, L Griffanti, TW Okell, J Betts, ...
Jama 320 (7), 665-673, 2018
1272018
Automatically assisting human memory: A SenseCam browser
AR Doherty, CJA Moulin, AF Smeaton
Memory 19 (7), 785-795, 2011
1212011
Constructing a SenseCam visual diary as a media process
H Lee, AF Smeaton, NE O’connor, G Jones, M Blighe, D Byrne, A Doherty, ...
Multimedia Systems 14, 341-349, 2008
1202008
Accelerometer measured physical activity and the incidence of cardiovascular disease: Evidence from the UK Biobank cohort study
R Ramakrishnan, A Doherty, K Smith-Byrne, K Rahimi, D Bennett, ...
PLoS medicine 18 (1), e1003487, 2021
1182021
Wearable cameras can reduce dietary under-reporting: doubly labelled water validation of a camera-assisted 24 h recall
L Gemming, E Rush, R Maddison, A Doherty, N Gant, J Utter, ...
British Journal of Nutrition 113 (2), 284-291, 2015
1162015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20