Παρακολούθηση
Rafael Capilla
Rafael Capilla
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα urjc.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A comparative study of architecture knowledge management tools
A Tang, P Avgeriou, A Jansen, R Capilla, MA Babar
Journal of Systems and Software 83 (3), 352-370, 2010
2702010
An overview of Dynamic Software Product Line architectures and techniques: Observations from research and industry
R Capilla, J Bosch, P Trinidad, A Ruiz-Cortés, M Hinchey
Journal of Systems and Software 91, 3-23, 2014
2192014
Materials for photovoltaics: State of art and recent developments
JA Luceño-Sánchez, AM Díez-Pascual, R Peña Capilla
International journal of molecular sciences 20 (4), 976, 2019
2182019
The decision view's role in software architecture practice
P Kruchten, R Capilla, JC Duenas
IEEE software 26 (2), 36-42, 2009
1892009
Systems and software variability management
R Capilla, J Bosch, KC Kang
Concepts Tools and Experiences 10, 2517766, 2013
1832013
10 years of software architecture knowledge management: Practice and future
R Capilla, A Jansen, A Tang, P Avgeriou, MA Babar
Journal of Systems and Software 116, 191-205, 2016
1792016
A web-based tool for managing architectural design decisions
R Capilla, F Nava, S Pérez, JC Dueñas
ACM SIGSOFT software engineering notes 31 (5), 4-es, 2006
1752006
Software sustainability: Research and practice from a software architecture viewpoint
CC Venters, R Capilla, S Betz, B Penzenstadler, T Crick, S Crouch, ...
Journal of Systems and Software 138, 174-188, 2018
1282018
Recent developments in graphene/polymer nanocomposites for application in polymer solar cells
AM Díez-Pascual, JA Luceño Sánchez, R Peña Capilla, P García Díaz
Polymers 10 (2), 217, 2018
1142018
Modeling and documenting the evolution of architectural design decisions
R Capilla, F Nava, JC Duenas
Second Workshop on Sharing and Reusing Architectural Knowledge-Architecture …, 2007
922007
The decision view of software architecture
JC Dueñas, R Capilla
European Workshop on Software Architecture, 222-230, 2005
822005
In two minds: how reflections influence software design thinking
M Razavian, A Tang, R Capilla, P Lago
Journal of Software: Evolution and Process 28 (6), 394-426, 2016
682016
Trends in systems and software variability [guest editors' introduction]
J Bosch, R Capilla, R Hilliard
IEEE Software 32 (3), 44-51, 2015
672015
The value of design rationale information
D Falessi, LC Briand, G Cantone, R Capilla, P Kruchten
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 22 (3), 1-32, 2013
572013
Sustainable architectural design decisions
U Zdun, R Capilla, H Tran, O Zimmermann
IEEE software 30 (6), 46-53, 2013
552013
Dynamic variability in software-intensive embedded system families
J Bosch, R Capilla
Computer 45 (10), 28-35, 2012
552012
Relating architectural decay and sustainability of software systems
DM Le, C Carrillo, R Capilla, N Medvidovic
2016 13th Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture (WICSA), 178-181, 2016
542016
Light-weight product-lines for evolution and maintenance of web sites
R Capilla, JC Dueñas
Seventh European Conference onSoftware Maintenance and Reengineering, 2003 …, 2003
502003
Industry 4.0 reference architectures: State of the art and future trends
EY Nakagawa, PO Antonino, F Schnicke, R Capilla, T Kuhn, ...
Computers & Industrial Engineering 156, 107241, 2021
492021
Context variability for context-aware systems
R Capilla, Ó Ortiz, M Hinchey
Computer 47 (02), 85-87, 2014
482014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20