Παρακολούθηση
Barbara Block
Barbara Block
professor of Biology, Stanford University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tracking apex marine predator movements in a dynamic ocean
BA Block, ID Jonsen, SJ Jorgensen, AJ Winship, SA Shaffer, SJ Bograd, ...
Nature 475 (7354), 86-90, 2011
13462011
Electronic tagging and population structure of Atlantic bluefin tuna
BA Block, SLH Teo, A Walli, A Boustany, MJW Stokesbury, CJ Farwell, ...
Nature 434 (7037), 1121-1127, 2005
9992005
Structural evidence for direct interaction between the molecular components of the transverse tubule/sarcoplasmic reticulum junction in skeletal muscle.
BA Block, T Imagawa, KP Campbell, C Franzini-Armstrong
The Journal of cell biology 107 (6), 2587-2600, 1988
9261988
Migratory movements, depth preferences, and thermal biology of Atlantic bluefin tuna
BA Block, H Dewar, SB Blackwell, TD Williams, ED Prince, CJ Farwell, ...
Science 293 (5533), 1310-1314, 2001
9142001
Tracking the global footprint of fisheries
DA Kroodsma, J Mayorga, T Hochberg, NA Miller, K Boerder, F Ferretti, ...
Science 359 (6378), 904-908, 2018
8702018
Migratory shearwaters integrate oceanic resources across the Pacific Ocean in an endless summer
SA Shaffer, Y Tremblay, H Weimerskirch, D Scott, DR Thompson, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (34), 12799-12802, 2006
6152006
Predicted habitat shifts of Pacific top predators in a changing climate
EL Hazen, S Jorgensen, RR Rykaczewski, SJ Bograd, DG Foley, ...
Nature Climate Change 3 (3), 234-238, 2013
5702013
Deepwater Horizon crude oil impacts the developing hearts of large predatory pelagic fish
JP Incardona, LD Gardner, TL Linbo, TL Brown, AJ Esbaugh, EM Mager, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (15), E1510-E1518, 2014
4592014
Philopatry and migration of Pacific white sharks
SJ Jorgensen, CA Reeb, TK Chapple, S Anderson, C Perle, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 277 (1682), 679-688, 2010
4312010
Horizontal movements and depth distribution of large adult yellowfin tuna (Thunnus albacares) near the Hawaiian Islands, recorded using ultrasonic telemetry: implications for …
RW Brill, BA Block, CH Boggs, KA Bigelow, EV Freund, DJ Marcinek
Marine biology 133, 395-408, 1999
4051999
Natal homing and connectivity in Atlantic bluefin tuna populations
JR Rooker, DH Secor, G De Metrio, R Schloesser, BA Block, JD Neilson
Science 322 (5902), 742-744, 2008
3862008
Crude oil impairs cardiac excitation-contraction coupling in fish
F Brette, C Cros, B Machado, JP Incardona, NL Scholz, BA Block
Biophysical Journal 106 (2), 732a, 2014
3822014
Experimental demonstration of the energetic cost of parasitism in free-ranging hosts
DT Booth, DH Clayton, BA Block
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 1993
3681993
A new satellite technology for tracking the movements of Atlantic bluefin tuna
BA Block, H Dewar, C Farwell, ED Prince
Proceedings of the National Academy of Sciences 95 (16), 9384-9389, 1998
3561998
Quantification of environmental DNA (eDNA) shedding and decay rates for three marine fish
LM Sassoubre, KM Yamahara, LD Gardner, BA Block, AB Boehm
Environmental science & technology 50 (19), 10456-10464, 2016
3502016
Expanded niche for white sharks
AM Boustany, SF Davis, P Pyle, SD Anderson, BJ Le Boeuf, BA Block
Nature 415 (6867), 35-36, 2002
3442002
Thermogenesis in muscle
BA Block
Annual review of physiology 56 (1), 535-577, 1994
3371994
Evolution of endothermy in fish: mapping physiological traits on a molecular phylogeny
BA Block, JR Finnerty, AFR Stewart, J Kidd
Science 260 (5105), 210-214, 1993
3371993
Vertical and horizontal migrations by the jumbo squid Dosidicus gigas revealed by electronic tagging
WF Gilly, U Markaida, CH Baxter, BA Block, A Boustany, L Zeidberg, ...
Marine Ecology Progress Series 324, 1-17, 2006
3312006
Life History and Stock Structure of Atlantic Bluefin Tuna (Thunnus thynnus)
JR Rooker, JR Alvarado Bremer, BA Block, H Dewar, G De Metrio, ...
Reviews in Fisheries Science 15 (4), 265-310, 2007
3262007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20