Παρακολούθηση
Riccardo Magistroni
Riccardo Magistroni
Assistant Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimore.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Unified criteria for ultrasonographic diagnosis of ADPKD
Y Pei, J Obaji, A Dupuis, AD Paterson, R Magistroni, E Dicks, P Parfrey, ...
Journal of the American Society of Nephrology 20 (1), 205-212, 2009
7282009
Genome-wide association study identifies susceptibility loci for IgA nephropathy
AG Gharavi, K Kiryluk, M Choi, Y Li, P Hou, J Xie, S Sanna-Cherchi, ...
Nature genetics 43 (4), 321-327, 2011
5882011
Discovery of new risk loci for IgA nephropathy implicates genes involved in immunity against intestinal pathogens
K Kiryluk, Y Li, F Scolari, S Sanna-Cherchi, M Choi, M Verbitsky, D Fasel, ...
Nature genetics 46 (11), 1187-1196, 2014
5042014
New developments in the genetics, pathogenesis, and therapy of IgA nephropathy
R Magistroni, VD D’Agati, GB Appel, K Kiryluk
Kidney international 88 (5), 974-989, 2015
2332015
The MEST score provides earlier risk prediction in lgA nephropathy
SJ Barbour, G Espino-Hernandez, HN Reich, R Coppo, ISD Roberts, ...
Kidney international 89 (1), 167-175, 2016
2182016
Coexistence of different circulating anti-podocyte antibodies in membranous nephropathy
C Murtas, M Bruschi, G Candiano, G Moroni, R Magistroni, A Magnano, ...
Clinical Journal of the American Society of Nephrology 7 (9), 1394-1400, 2012
1602012
Direct characterization of target podocyte antigens and auto-antibodies in human membranous glomerulonephritis: Alfa-enolase and borderline antigens
M Bruschi, ML Carnevali, C Murtas, G Candiano, A Petretto, M Prunotto, ...
Journal of proteomics 74 (10), 2008-2017, 2011
1462011
Genotype-renal function correlation in type 2 autosomal dominant polycystic kidney disease
R Magistroni, N He, K Wang, R Andrew, A Johnson, P Gabow, E Dicks, ...
Journal of the American Society of Nephrology 14 (5), 1164-1174, 2003
1382003
Genome-wide linkage scan of a large family with IgA nephropathy localizes a novel susceptibility locus to chromosome 2q36
AD Paterson, XQ Liu, K Wang, R Magistroni, X Song, J Kappel, J Klassen, ...
Journal of the American Society of Nephrology 18 (8), 2408-2415, 2007
1362007
Covid‐19 pneumonia in a kidney transplant recipient successfully treated with tocilizumab and hydroxychloroquine
F Fontana, G Alfano, G Mori, A Amurri, L Tei, M Ballestri, M Leonelli, ...
American Journal of Transplantation 20 (7), 1902-1906, 2020
1062020
Precocious activation of genes of the renin-angiotensin system and the fibrogenic cascade in IgA glomerulonephritis
D Del Prete, G Gambaro, A Lupo, F Anglani, B Brezzi, R Magistroni, ...
Kidney international 64 (1), 149-159, 2003
1012003
Urine proteome analysis may allow noninvasive differential diagnosis of diabetic nephropathy
M Papale, S Di Paolo, R Magistroni, O Lamacchia, AM Di Palma, ...
Diabetes care 33 (11), 2409-2415, 2010
952010
Progressive loss of renal function is an age-dependent heritable trait in type 1 autosomal dominant polycystic kidney disease
AD Paterson, R Magistroni, N He, K Wang, A Johnson, PR Fain, E Dicks, ...
Journal of the American Society of Nephrology 16 (3), 755-762, 2005
912005
Hypokalemia in patients with COVID-19
G Alfano, A Ferrari, F Fontana, R Perrone, G Mori, E Ascione, ...
Clinical and experimental nephrology 25 (4), 401-409, 2021
742021
Pregnancy and progression of IgA nephropathy: results of an Italian multicenter study
M Limardo, E Imbasciati, P Ravani, M Surian, D Torres, G Gregorini, ...
American journal of kidney diseases 56 (3), 506-512, 2010
722010
The prevalence of autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD): a meta-analysis of European literature and prevalence evaluation in the Italian province of Modena …
A Solazzo, F Testa, S Giovanella, M Busutti, L Furci, P Carrera, M Ferrari, ...
PLoS One 13 (1), e0190430, 2018
702018
Genetic variation of DKK3 may modify renal disease severity in ADPKD
M Liu, S Shi, S Senthilnathan, J Yu, E Wu, C Bergmann, K Zerres, ...
Journal of the American Society of Nephrology 21 (9), 1510-1520, 2010
662010
Tonsillectomy in a European cohort of 1,147 patients with IgA nephropathy
J Feehally, R Coppo, S Troyanov, SS Bellur, D Cattran, T Cook, ...
Nephron 132 (1), 15-24, 2016
602016
Rituximab or cyclophosphamide in the treatment of membranous nephropathy: the RI-CYCLO randomized trial
F Scolari, E Delbarba, D Santoro, L Gesualdo, A Pani, N Dallera, LY Mani, ...
Journal of the American Society of Nephrology 32 (4), 972-982, 2021
512021
Influence of ACE I/D gene polymorphism in the progression of renal failure in autosomal dominant polycystic kidney disease: a meta-analysis
TV Pereira, ACF Nunes, M Rudnicki, R Magistroni, A Albertazzi, ...
Nephrology Dialysis Transplantation 21 (11), 3155-3163, 2006
482006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20