Παρακολούθηση
François Schnitzler
François Schnitzler
Senior Scientist, InterDigital
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα interdigital.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Heterogeneous Stream Processing and Crowdsourcing for Urban Traffic Management.
A Artikis, M Weidlich, F Schnitzler, I Boutsis, T Liebig, N Piatkowski, ...
EDBT 14, 712-723, 2014
1392014
Traveling time prediction in scheduled transportation with journey segments
A Gal, A Mandelbaum, F Schnitzler, A Senderovich, M Weidlich
Information Systems 64, 266-280, 2017
1382017
A survey on deep learning for skeleton‐based human animation
L Mourot, L Hoyet, F Le Clerc, F Schnitzler, P Hellier
Computer Graphics Forum 41 (1), 122-157, 2022
622022
Off-policy model-based learning under unknown factored dynamics
A Hallak, F Schnitzler, T Mann, S Mannor
International Conference on Machine Learning, 711-719, 2015
402015
L1-based compression of random forest models
A Joly, F Schnitzler, P Geurts, L Wehenkel
European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence …, 2012
342012
Heterogeneous Stream Processing for Disaster Detection and Alarming
F Schnitzler, T Liebig, S Mannor, G Souto, S Bothe, H Stange
IEEE International Conference on Big Data, 914-923, 2014
282014
Heterogeneous stream processing and crowdsourcing for traffic monitoring: Highlights
F Schnitzler, A Artikis, M Weidlich, I Boutsis, T Liebig, N Piatkowski, ...
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2014
262014
The graph neural networking challenge: a worldwide competition for education in ai/ml for networks
J Suárez-Varela, M Ferriol-Galmés, A López, P Almasan, G Bernárdez, ...
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 51 (3), 9-16, 2021
222021
Combining a Gauss-Markov model and Gaussian process for traffic prediction in Dublin city center.
F Schnitzler, T Liebig, S Mannor, K Morik
EDBT/ICDT Workshops, 373-374, 2014
222014
Intelligent synthesis and real-time response using massive streaming of heterogeneous data (insight) and its anticipated effect on intelligent transport systems (its) in dublin …
D Kinane, F Schnitzler, S Mannor, T Liebig, K Morik, J Marecek, B Gorman, ...
ITS, Dresden, Germany, 2014
172014
Optimal sample selection for batch-mode reinforcement learning
E Rachelson, F Schnitzler, L Wehenkel, D Ernst
152011
Power optimization for wireless autonomous transducer solutions
V Pop, J van de Molengraft, F Schnitzler, J Penders, R van Schaijk, ...
Proceedings of the PowerMEMS and MicroEMS Workshop, Sendai, Japan, 9-12, 2008
152008
Sensor selection for crowdsensing dynamical systems
F Schnitzler, JY Yu, S Mannor
Artificial Intelligence and Statistics, 829-837, 2015
132015
Sub-quadratic Markov tree mixture learning based on randomizations of the Chow-Liu algorithm
S Ammar, P Leray, F Schnitzler, L Wehenkel
PGM 2010, 17-25, 2010
112010
On the hidden treasure of dialog in video question answering
D Engin, F Schnitzler, NQK Duong, Y Avrithis
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
102021
Time-aware user identification with topic models
C Lesaege, F Schnitzler, A Lambert, JR Vigouroux
2016 IEEE 16th International Conference on Data Mining (ICDM), 997-1002, 2016
82016
Towards sub-quadratic learning of probability density models in the form of mixtures of trees
F Schnitzler, P Leray, L Wehenkel
ESANN 2010, 219-224, 2010
72010
On predicting traveling times in scheduled transportation
A Gal, A Mandelbaum, F Schnitzler, A Senderovich, M Weidlich
Proceedings of the 2nd International Conference on Mining Urban Data-Volume …, 2015
52015
Efficiently approximating Markov tree bagging for high-dimensional density estimation
F Schnitzler, S Ammar, P Leray, P Geurts, L Wehenkel
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2011
52011
The AI4Media project: use of next-generation artificial intelligence technologies for media sector applications
F Tsalakanidou, S Papadopoulos, V Mezaris, I Kompatsiaris, B Gray, ...
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 17th IFIP WG 12.5 …, 2021
42021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20