Παρακολούθηση
Enza Palma
Enza Palma
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα irsa.cnr.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Enhancing methane production from food waste fermentate using biochar: the added value of electrochemical testing in pre-selecting the most effective type of biochar
C Cruz Viggi, S Simonetti, E Palma, P Pagliaccia, C Braguglia, S Fazi, ...
Biotechnology for biofuels 10, 1-13, 2017
1502017
The bioelectric well: a novel approach for in situ treatment of hydrocarbon‐contaminated groundwater
E Palma, M Daghio, A Franzetti, M Petrangeli Papini, F Aulenta
Microbial biotechnology 11 (1), 112-118, 2018
582018
Parallel artificial and biological electric circuits power petroleum decontamination: the case of snorkel and cable bacteria
U Marzocchi, E Palma, S Rossetti, F Aulenta, A Scoma
Water Research 173, 115520, 2020
472020
Electrochemically driven fermentation of organic substrates with undefined mixed microbial cultures
M Villano, P Paiano, E Palma, A Miccheli, M Majone
ChemSusChem 10 (15), 3091-3097, 2017
442017
Bioelectrochemical treatment of groundwater containing BTEX in a continuous-flow system: substrate interactions, microbial community analysis, and impact of sulfate as a co …
E Palma, AE Tofalos, M Daghio, A Franzetti, P Tsiota, CC Viggi, ...
New biotechnology 53, 41-48, 2019
412019
Anaerobic electrogenic oxidation of toluene in a continuous-flow bioelectrochemical reactor: process performance, microbial community analysis, and biodegradation pathways
E Palma, M Daghio, AE Tofalos, A Franzetti, CC Viggi, S Fazi, MP Papini, ...
Environmental Science: Water Research & Technology 4 (12), 2136-2145, 2018
272018
Structure and functions of hydrocarbon-degrading microbial communities in bioelectrochemical systems
A Espinoza-Tofalos, M Daghio, E Palma, F Aulenta, A Franzetti
Water 12 (2), 343, 2020
152020
Impact of magnetite nanoparticles supplementation on the anaerobic digestion of food wastes: batch and continuous-flow investigations
C Dalla Vecchia, A Mattioli, D Bolzonella, E Palma, CC Viggi, F Aulenta
Chemical Engineering Transactions 49, 1-6, 2016
152016
Enhanced hydrocarbons biodegradation at deep-sea hydrostatic pressure with microbial electrochemical snorkels
F Aulenta, E Palma, U Marzocchi, C Cruz Viggi, S Rossetti, A Scoma
Catalysts 11 (2), 263, 2021
82021
Snorkels enhance alkanes respiration at ambient and increased hydrostatic pressure (10 MPa) by either supporting the TCA cycle or limiting alternative routes for acetyl-CoA …
M Barbato, E Palma, U Marzocchi, CC Viggi, S Rossetti, F Aulenta, ...
Journal of Environmental Management 316, 115244, 2022
12022
Long-distance electron transfer by cable bacteria and snorkel for enhanced hydrocarbon degradation in marine sediments
U Marzocchi, E Palma, S Rossetti, F Aulenta, A Scoma, IPG Marshall, ...
71st annual meeting of the Society of Electrochemistry, 2020
2020
Oil degradation via long-distance electron transport in marine sediment. A comparative study between the roles of cable bacteria and the bioelectrochemical “snorkel”
U Marzocchi, E Palma, A Scoma, F Aulenta
Electromicrobiology 2019, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12