Παρακολούθηση
Sousana Papadopoulou
Sousana Papadopoulou
Department of Nutritional Sciences and Dietetics, School of Health Sciences, International Hellenic
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα the.ihu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sarcopenia: a contemporary health problem among older adult populations
SK Papadopoulou
Nutrients 12 (5), 1293, 2020
3362020
Differences in the prevalence of sarcopenia in community-dwelling, nursing home and hospitalized individuals. A systematic review and meta-analysis
SK Papadopoulou, P Tsintavis, G Potsaki, D Papandreou
The Journal of nutrition, health and aging 24 (1), 83-90, 2020
2212020
Energy intake, diet composition, energy expenditure, and body fatness of adolescents in northern Greece
M Hassapidou, E Fotiadou, E Maglara, SK Papadopoulou
Obesity 14 (5), 855-862, 2006
2032006
Marital status and educational level associated to obesity in Greek adults: data from the National Epidemiological Survey
T Tzotzas, G Vlahavas, SK Papadopoulou, E Kapantais, D Kaklamanou, ...
BMC public health 10, 1-8, 2010
1932010
Macro-and micro-nutrient intake of adolescent Greek female volleyball players
SK Papadopoulou, SD Papadopoulou, GK Gallos
International journal of sport nutrition and exercise metabolism 12 (1), 73-80, 2002
1542002
Exercise and nutrition impact on osteoporosis and Sarcopenia—The incidence of Osteosarcopenia: A narrative review
SK Papadopoulou, K Papadimitriou, G Voulgaridou, E Georgaki, ...
Nutrients 13 (12), 4499, 2021
1112021
Smoking and vascular risk: are all forms of smoking harmful to all types of vascular disease?
N Katsiki, SK Papadopoulou, AI Fachantidou, DP Mikhailidis
Public health 127 (5), 435-441, 2013
962013
The nutri-score nutrition label
S Hercberg, M Touvier, J Salas-Salvado
International Journal for Vitamin and Nutrition Research, 2021
792021
Rehabilitation nutrition for injury recovery of athletes: the role of macronutrient intake
SK Papadopoulou
Nutrients 12 (8), 2449, 2020
742020
Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults
NH Phelps, RK Singleton, B Zhou, RA Heap, A Mishra, JE Bennett, ...
The Lancet, 2024
702024
Body composition and dietary intake of elite cross-country skiers members of the greek national team
SK Papadopoulou, A Gouvianaki, MG Grammatikopoulou, Z Maraki, ...
Asian journal of sports medicine 3 (4), 257, 2012
582012
Exercise-associated hyponatremia in endurance and ultra-endurance performance–aspects of sex, race location, ambient temperature, sports discipline, and length of performance …
B Knechtle, D Chlíbková, S Papadopoulou, M Mantzorou, T Rosemann, ...
Medicina 55 (9), 537, 2019
562019
The association of emotional eating with overweight/obesity, depression, anxiety/stress, and dietary patterns: a review of the current clinical evidence
A Dakanalis, M Mentzelou, SK Papadopoulou, D Papandreou, ...
Nutrients 15 (5), 1173, 2023
512023
Sociodemographic, ethnic and dietary factors associated with childhood obesity in Thessaloniki, Northern Greece
M Hassapidou, SK Papadopoulou, A Frossinis, I Kaklamanos, T Tzotzas
Hormones 8 (1), 53-59, 2009
422009
Associations Of Physical Activity And Leisure-Time Physical Activity Patterns with Obesity and Cardiometabolic Comorbidities In Greek Adults: Data from the National …
M Hassapidou, S Papadopoulou, G Vlahavas, E Kapantais, ...
HORMONES 12 (2), 2013
38*2013
Validation of a questionnaire assessing food frequency and nutritional intake in Greek adolescents
SK Papadopoulou, V Barboukis, A Dalkiranis, M Hassapidou, A Petridou, ...
International Journal of Food Sciences and Nutrition 59 (2), 148-154, 2008
372008
Physiological perspective of endurance overtraining—a comprehensive update
A Bandyopadhyay, I Bhattacharjee, P Sousana
Al Ameen J Med Sci 5 (1), 7-20, 2012
312012
Relative age effect on youth female volleyball players: a pilot study on its prevalence and relationship with anthropometric and physiological characteristics
SD Papadopoulou, SK Papadopoulou, T Rosemann, B Knechtle, ...
Frontiers in psychology 10, 505562, 2019
292019
Nutritional status of top team‐sport athletes according to body fat
SK Papadopoulou, SD Papadopoulou
Nutrition & Food Science 40 (1), 64-73, 2010
292010
Cancer, phase angle and sarcopenia: the role of diet in connection with lung cancer prognosis
P Detopoulou, G Voulgaridou, S Papadopoulou
Lung 200 (3), 347-379, 2022
262022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20