Παρακολούθηση
Argiro Andriopoulou
Argiro Andriopoulou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pharmacokinetics and tissue distribution of oxytetracycline in sea bass, Dicentrarchus labrax, at two water temperatures
G Rigos, M Alexis, A Andriopoulou, I Nengas
Aquaculture 210 (1-4), 59-67, 2002
832002
Dietary lysine requirement of juvenile gilthead seabream Sparus aurata.
PA Marcouli, MN Alexis, A Andriopoulou, J Iliopoulou -Georgudaki
Aquaculture Nutrition, 25-33., 2006
712006
Utilization of waste material resulting from trout processing in gilthead bream (Sparus aurata L.) diets
YP Kotzamanis, MN Alexis, A Andriopoulou, I Castritsi‐Cathariou, G Fotis
Aquaculture Research 32, 288-295, 2001
692001
Myxosporean infections in Greek mariculture.
G Rigos, P Christophilogiannis, M Yiagnisi, M Koutsodimou, ...
Aquaculture International, 1-4, 1999
591999
Temperature‐dependent pharmacokinetics and tissue distribution of oxolinic acid in sea bass, Dicentrarchus labrax L., after a single intravascular injection
G Rigos, M Alexis, A Andriopoulou, I Nengas
Aquaculture Research 33 (14), 1175-1181, 2002
382002
Stressrelated pathology seems a signifficant obstacle for the intensive farmingof common dentex, Dentex dentex (Linnaeus 1758)
G Rigos, K Grigorakis, I Nengas, P Christofilogiannis, M Yiagnisi, ...
Bulletin of the EuropeanAssociation of Fish Pathologists, 15-18, 1998
34*1998
Development of a reference diet for use in indispensable amino acid requirement studies of gilthead seabream Sparus aurata.
PA Marcouli, MN Alexis, A Andriopoulou, J Iliopoulou-Georgudaki, .
Aquaculture Nutrition, 335-343, 2004
262004
Tissue ascorbic acid levels in European sea bass (Dicentrarchus labrax) and gilthead sea bream (Sparus aurata L.) fingerlings fed diets containing different forms of ascorbic acid
MN Alexis, I Nengas, E Fountoulaki, E Papoutsi, A Andriopoulou, ...
Aquaculture 179 (1-4), 447-456, 1999
221999
Feeding Ecology of the Critically Endangered Valencia letourneuxi (Valenciidae).
E Kalogianni, S Giakoumi, A Andriopoulou, Y and Chatzinikolaou
Aquatic Ecology, 289-299, 2010
142010
Amyloodinium occelatum infestation on sharpsnout sea bream, Puntazzo puntazzo Cetti [Diplodus puntazzo].
G Rigos, P Christophilogiannis, M Giahnishi, A Andriopoulou, ...
Bulletin of the European Association of Fish Pathologists 18 (6), 198-200, 1998
131998
Prey utilisation and trophic overlap between the non native mosquitofish and a native fish in two Mediterranean rivers
E Kalogianni, S Giakoumi, A Andriopoulou, Y Chatzinikolaou
Mediterranean Marine Science 15 (2), 287-301, 2014
122014
Effects of olive mill wastewater discharge on benthic biota in Mediterranean streams
E Smeti, E Kalogianni, I Karaouzas, S Laschou, E Tornes, ...
Environmental Pollution 254, 113057, 2019
112019
An annotated checklist of the Greek Stonefly Fauna (Insecta: Plecoptera).
I Karaouzas, A Andriopoulou, T Kouvarda, D Murányi
Zootaxa 4111 (4), 301-333, 2016
82016
Amino Acid nutrition of gilthead seabream Sparus aurata juveniles: preliminary results on dietary lysine and methionine requirements.
PA Marcouli, MN Alexis, A Andriopoulou, J Iliopoulou-Georgudaki
Options Méditerranéennes, 67-71, 2005
82005
Plasticity in life history traits of a cyprinid fish in an intermittent river
M Glarou, A Vourka, L Vardakas, A Andriopoulou, N Skoulikidis, ...
Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems, 25, 2019
42019
Morphological alterations in the skin of the sea beam(Sparus aurata) and the sea bass(Dicentrarchus labrax) exposed to high ammonia.
E Kalogianni, MT Strouboudi, K Tsangaris, M Abraham, A Andriopoulou, ...
Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries. Abstracts, 216, 2003
42003
Contribution to knowledge of the distribution of the rare great silver water beetle Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758)(Coleoptera, Hydrophilidae) in Greece
I Karaouzas, A Andriopoulou, K Gritzalis
Polish Journal of Entomology 83 (2), 99, 2014
32014
Digital storytelling as an educational tool for scientific, environmental and sustainable development literacy on marine litter in informal education environments (Case study …
A Andriopoulou, S Giakoumi, T Kouvarda, C Tsabaris, E Pavlatou, ...
Mediterranean Marine Science 23 (2), 327-337, 2022
12022
Effects of multiple stressors on the ecological status of a Mediterranean intermittent river.
I Karaouzas, N Skoulikidis, A Andriopoulou, M Koutsodimou, T Kouvarda, ...
12016
Relation of summer season benthic fauna diversity with the substrate composition(case study: Krathis river, Peloponnesus, Greece)
A Andriopoulou, K Gkritzalis, A Legakis, NT Skoulikidis, ...
Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries. Abstracts, 2006
12006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20