Παρακολούθηση
José L. Tella
José L. Tella
Professor of Research, Estación Biológica de Doñana (CSIC), Spain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ebd.csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Simplifying the phytohaemagglutinin skin‐testing technique in studies of avian immunocompetence
JE Smits, GR Bortolotti, JL Tella
Functional Ecology 13 (4), 567-572, 1999
6011999
Stress response during development predicts fitness in a wild, long lived vertebrate
J Blas, GR Bortolotti, JL Tella, R Baos, TA Marchant
Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (21), 8880-8884, 2007
3832007
Effects of experimental food restriction and body-mass changes on the avian T-cell-mediated immune response
C Alonso-Alvarez, JL Tella
Canadian Journal of Zoology 79 (1), 101-105, 2001
2792001
Inter-individual variability in fear of humans and relative brain size of the species are related to contemporary urban invasion in birds
M Carrete, JL Tella
PloS one 6 (4), e18859, 2011
2412011
Individual consistency in flight initiation distances in burrowing owls: a new hypothesis on disturbance-induced habitat selection
M Carrete, JL Tella
Biology letters 6 (2), 167-170, 2010
2342010
Is cell–mediated immunity related to the evolution of life-history strategies in birds?
JL Tella, A Scheuerlein, RE Ricklefs
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2002
2262002
Effects of habitat degradation on the abundance, richness and diversity of raptors across Neotropical biomes
M Carrete, JL Tella, G Blanco, M Bertellotti
Biological Conservation 142 (10), 2002-2011, 2009
2232009
Parasite prevalence and sample size: misconceptions and solutions
R Jovani, JL Tella
Trends in Parasitology 22 (5), 214-218, 2006
2232006
Conflicts between Lesser Kestrel Conservation and European Agricultural Policies as Identified by Habitat Use Analyses
JL Tella, MG Forero, F Hiraldo, JA Donázar
Conservation Biology 12, 593-604, 1998
2161998
Wild‐bird trade and exotic invasions: a new link of conservation concern?
M Carrete, JL Tella
Frontiers in Ecology and the Environment 6 (4), 207-211, 2008
2112008
Factors affecting breeding dispersal in the facultatively colonial lesser kestrel: individual experience vs. conspecific cues
D Serrano, JL Tella, MG Forero, JA Donázar
Journal of Animal Ecology 70 (4), 568-578, 2001
2042001
What is wrong with current translocations? A review and a decision-making proposal.
I Pérez, JD Anadón, M Díaz, GG Nicola, JL Tella, A Giménez
Frontiers in Ecology and Environment 10, 494-501, 2012
1812012
The PHA test reflects acquired T-cell mediated immunocompetence in birds
JL Tella, JA Lemus, M Carrete, G Blanco
Plos one 3 (9), e3295, 2008
1812008
Habitat, human pressure, and social behavior: Partialling out factors affecting large-scale territory extinction in an endangered vulture
M Carrete, JM Grande, JL Tella, JA Sánchez-Zapata, JA Donázar, ...
Biological conservation 136 (1), 143-154, 2007
1782007
The Paradox of the Long‐Term Positive Effects of a North American Crayfish on a European Community of Predators
Z Tablado, JL Tella, JA Sánchez-Zapata, F Hiraldo
Conservation Biology 24 (5), 1230-1238, 2010
1732010
Survival in a long‐lived territorial migrant: effects of life‐history traits and ecological conditions in wintering and breeding areas
JM Grande, D Serrano, G Tavecchia, M Carrete, O Ceballos, ...
Oikos 118 (4), 580-590, 2009
1722009
Colony size selection determines adult survival and dispersal preferences: Allee effects in a colonial bird
D Serrano, D Oro, E Ursua, JL Tella
The American Naturalist 166 (2), E22-E31, 2005
1712005
Coprophagy: An unusual source of essential carotenoids
JJ Negro, JM Grande, JL Tella, J Garrido, D Hornero, JA Donazar, ...
Nature 416 (6883), 807-807, 2002
1632002
Current threats faced by Neotropical parrot populations
I Berkunsky, P Quillfeldt, DJ Brightsmith, et al
Biological Conservation 214, 278-287, 2017
1612017
Dispersal within a spatially structured population of lesser kestrels: the role of spatial isolation and conspecific attraction
D Serrano, JL Tella
Journal of Animal Ecology 72 (3), 400-410, 2003
1582003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20