Παρακολούθηση
Ishai Menache
Ishai Menache
Microsoft Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Resource management with deep reinforcement learning
H Mao, M Alizadeh, I Menache, S Kandula
Proceedings of the 15th ACM workshop on hot topics in networks, 50-56, 2016
13372016
Q-cut—dynamic discovery of sub-goals in reinforcement learning
I Menache, S Mannor, N Shimkin
Machine Learning: ECML 2002: 13th European Conference on Machine Learning …, 2002
3682002
Dynamic abstraction in reinforcement learning via clustering
S Mannor, I Menache, A Hoze, U Klein
Proceedings of the twenty-first international conference on Machine learning, 71, 2004
3302004
Morpheus: Towards automated {SLOs} for enterprise clusters
SA Jyothi, C Curino, I Menache, SM Narayanamurthy, A Tumanov, ...
12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI …, 2016
3132016
Resource management for cloud computing platforms
N Jain, I Menache
US Patent App. 13/169,923, 2011
276*2011
Surviving failures in bandwidth-constrained datacenters
P Bodík, I Menache, M Chowdhury, P Mani, DA Maltz, I Stoica
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 42 (4), 431-442, 2012
2572012
Basis function adaptation in temporal difference reinforcement learning
I Menache, S Mannor, N Shimkin
Annals of Operations Research 134 (1), 215-238, 2005
2472005
Network-aware scheduling for data-parallel jobs: Plan when you can
V Jalaparti, P Bodik, I Menache, S Rao, K Makarychev, M Caesar
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 45 (4), 407-420, 2015
2382015
Flows and decompositions of games: Harmonic and potential games
O Candogan, I Menache, A Ozdaglar, PA Parrilo
Mathematics of Operations Research 36 (3), 474-503, 2011
2012011
Calendaring for wide area networks
S Kandula, I Menache, R Schwartz, SR Babbula
Proceedings of the 2014 ACM conference on SIGCOMM, 515-526, 2014
1892014
Speeding up Distributed Request-Response Workflows
V Jalaparti, P Bodik, S Kandula, I Menache, M Rybalkin, C Yan
Sigcomm, 2013
1892013
Network games: Theory, models, and dynamics
A Ozdaglar, I Menache
Morgan & Claypool Publishers, 2011
1562011
Dynamic pricing and traffic engineering for timely inter-datacenter transfers
V Jalaparti, I Bliznets, S Kandula, B Lucier, I Menache
Proceedings of the 2016 ACM SIGCOMM Conference, 73-86, 2016
1372016
Protean: VM Allocation Service at Scale
O Hadary, L Marshall, I Menache, A Pan, EE Greeff, D Dion, S Dorminey, ...
14th {USENIX} Symposium on Operating Systems Design and Implementation …, 2020
1362020
Online job-migration for reducing the electricity bill in the cloud
N Buchbinder, N Jain, I Menache
NETWORKING 2011: 10th International IFIP TC 6 Networking Conference …, 2011
1262011
Near-optimal scheduling mechanisms for deadline-sensitive jobs in large computing clusters
N Jain, I Menache, J Naor, J Yaniv
ACM Transactions on Parallel Computing (TOPC) 2 (1), 1-29, 2015
1122015
Co-location-resistant clouds
Y Azar, S Kamara, I Menache, M Raykova, B Shepard
Proceedings of the 6th Edition of the ACM Workshop on Cloud Computing …, 2014
1062014
On-demand, spot, or both: Dynamic resource allocation for executing batch jobs in the cloud
I Menache, O Shamir, N Jain
11th International Conference on Autonomic Computing (ICAC 14), 177-187, 2014
1032014
TEAVAR: striking the right utilization-availability balance in WAN traffic engineering
J Bogle, N Bhatia, M Ghobadi, I Menache, N Bjørner, A Valadarsky, ...
Proceedings of the ACM Special Interest Group on Data Communication, 29-43, 2019
1002019
Near-optimal power control in wireless networks: a potential game approach
UO Candogan, I Menache, A Ozdaglar, PA Parrilo
INFOCOM, 2010 Proceedings IEEE, 1-9, 2010
992010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20