Παρακολούθηση
Erwin Marsi
Erwin Marsi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα idi.ntnu.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
CoNLL-X shared task on multilingual dependency parsing
S Buchholz, E Marsi
Proceedings of the tenth conference on computational natural language …, 2006
11552006
MaltParser: A language-independent system for data-driven dependency parsing
J Nivre, J Hall, J Nilsson, A Chanev, G Eryigit, S Kübler, S Marinov, ...
Natural Language Engineering 13 (2), 95-135, 2007
11332007
Explorations in sentence fusion
E Marsi, E Krahmer
Proceedings of the Tenth European Workshop on Natural Language Generation …, 2005
1192005
Expressing uncertainty with a talking head in a multimodal question-answering system
E Marsi, F Van Rooden
Proceedings of the Workshop on Multimodal Output Generation (MOG 2007), 105-116, 2007
472007
Query-based sentence fusion is better defined and leads to more preferred results than generic sentence fusion
E Krahmer, E Marsi, P van Pelt
Proceedings of ACL-08: HLT, Short Papers, 193-196, 2008
402008
Dependency-based paraphrasing for recognizing textual entailment
E Marsi, E Krahmer, W Bosma
Proceedings of the ACL-PASCAL Workshop on Textual Entailment and …, 2007
382007
Memory-based morphological analysis generation and part-of-speech tagging of Arabic
E Marsi, A Van Den Bosch, A Soudi
Proceedings of the ACL workshop on computational approaches to semitic …, 2005
342005
Learning to predict pitch accents and prosodic boundaries in Dutch
E Marsi, M Reynaert, A Van Den Bosch, W Daelemans, V Hoste
41st Annual meeting of the Association for Computational Linguistics, 489-496, 2003
332003
Normalized alignment of dependency trees for detecting textual entailment
E Marsi, E Krahmer, W Bosma, M Theune
Proceedings of the Second PASCAL Challenges Workshop on Recognising Textual …, 2006
322006
Classification of semantic relations by humans and machines
E Marsi, E Krahmer
Proceedings of the ACL workshop on Empirical Modeling of Semantic …, 2005
312005
Clustering and matching headlines for automatic paraphrase acquisition
S Wubben, A Van Den Bosch, E Krahmer, E Marsi
Proceedings of the 12th European Workshop on Natural Language Generation …, 2009
292009
Care episode retrieval: distributional semantic models for information retrieval in the clinical domain
H Moen, F Ginter, E Marsi, LM Peltonen, T Salakoski, S Salanterä
BMC medical informatics and decision making 15 (2), 1-19, 2015
282015
Towards text mining in climate science: Extraction of quantitative variables and their relations
E Marsi, P Øzturk, E Aamot, GV Sizov, MV Ardelan
European Language Resources Association, 2014
192014
Reducing redundancy in multi-document summarization using lexical semantic similarity
I Hendrickx, W Daelemans, E Marsi, E Krahmer
Proceedings of the 2009 Workshop on Language Generation and Summarisation …, 2009
182009
On the limits of sentence compression by deletion
E Marsi, E Krahmer, I Hendrickx, W Daelemans
Empirical methods in natural language generation, 45-66, 2009
182009
Memory-based morphological analysis and part-of-speech tagging of Arabic
A Bosch, E Marsi, A Soudi
Arabic Computational Morphology, 201-217, 2007
182007
Intonation in spoken language generation
EC Marsi
Utrecht: LOT, 2001
172001
Idi@ ntnu at semeval-2016 task 6: Detecting stance in tweets using shallow features and glove vectors for word representation
H Bøhler, P Asla, E Marsi, R Sætre
Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2016
162016
Automatic analysis of semantic similarity in comparable text through syntactic tree matching
E Marsi, E Krahmer
Proceedings of the 23rd International Conference on Computational …, 2010
162010
Questions, pictures, answers: Introducing pictures in question-answering systems
M Theune, B van Schooten, R op den Akker, W Bosma, D Hofs, A Nijholt, ...
ACTAS-1 of X Symposio Internacional de Comunicacion Social, Santiago de Cuba …, 2007
162007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20