Παρακολούθηση
Bart Kuijpers
Bart Kuijpers
Computer Science, Hasselt University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uhasselt.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A model for enriching trajectories with semantic geographical information
LO Alvares, V Bogorny, B Kuijpers, JAF de Macedo, B Moelans, ...
Proceedings of the 15th annual ACM international symposium on Advances in …, 2007
6102007
A clustering-based approach for discovering interesting places in trajectories
AT Palma, V Bogorny, B Kuijpers, LO Alvares
Proceedings of the 2008 ACM symposium on Applied computing, 863-868, 2008
5912008
ST‐DMQL: a semantic trajectory data mining query language
V Bogorny, B Kuijpers, LO Alvares
International Journal of Geographical Information Science 23 (10), 1245-1276, 2009
1252009
Modeling uncertainty of moving objects on road networks via space–time prisms
B Kuijpers, W Othman
International Journal of Geographical Information Science 23 (9), 1095-1117, 2009
1222009
Trajectory databases: Data models, uncertainty and complete query languages
B Kuijpers, W Othman
Journal of Computer and System Sciences 76 (7), 538-560, 2010
1042010
A qualitative trajectory calculus and the composition of its relations
NV Weghe, B Kuijpers, P Bogaert, PD Maeyer
International Conference on GeoSpatial Sematics, 60-76, 2005
1002005
Anchor uncertainty and space-time prisms on road networks
B Kuijpers, HJ Miller, T Neutens, W Othman
International Journal of Geographical Information Science 24 (8), 1223-1248, 2010
982010
Towards semantic trajectory knowledge discovery
LO Alvares, V Bogorny, B Kuijpers, B Moelans, JA Fern, ED Macedo, ...
Data Mining and Knowledge Discovery 12, 2007
812007
Lossless representation of topological spatial data
B Kuijpers, J Paredaens, JV Bussche
International Symposium on Spatial Databases, 1-13, 1995
701995
Spatial aggregation: Data model and implementation
L Gómez, S Haesevoets, B Kuijpers, AA Vaisman
Information Systems 34 (6), 551-576, 2009
672009
Spatiotemporal data mining
M Nanni, B Kuijpers, C Körner, M May, D Pedreschi
Mobility, data mining and privacy, 267-296, 2008
602008
Data models and query languages for spatial databases
J Paredaens, B Kuijpers
Data & Knowledge Engineering 25 (1-2), 29-53, 1998
471998
On topological elementary equivalence of spatial databases
B Kuijpers, J Paredaens, JV Bussche
International Conference on Database Theory, 432-446, 1997
461997
Trajectory data models
J Macedo, C Vangenot, W Othman, N Pelekis, E Frentzos, B Kuijpers, ...
Mobility, Data Mining and Privacy, 123-150, 2008
452008
Piet: a gis-olap implementation
A Escribano, L Gomez, B Kuijpers, AA Vaisman
Proceedings of the ACM tenth international workshop on Data warehousing and …, 2007
412007
A survey of spatio-temporal data warehousing
L Gómez, B Kuijpers, B Moelans, A Vaisman
International Journal of Data Warehousing and Mining (IJDWM) 5 (3), 28-55, 2009
372009
An analytic solution to the alibi query in the space–time prisms model for moving object data
B Kuijpers, R Grimson, W Othman
International Journal of Geographical Information Science 25 (2), 293-322, 2011
362011
Reducing uninteresting spatial association rules in geographic databases using background knowledge: a summary of results
V Bogorny, B Kuijpers, LO Alvares
International Journal of Geographical Information Science 22 (4), 361-386, 2008
362008
Mining maximal generalized frequent geographic patterns with knowledge constraints
V Bogorny, J Valiati, S Camargo, P Engel, B Kuijpers, LO Alvares
Sixth International Conference on Data Mining (ICDM'06), 813-817, 2006
322006
A data model for moving objects supporting aggregation
B Kuijpers, AA Vaisman
2007 IEEE 23rd International Conference on Data Engineering Workshop, 546-554, 2007
302007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20