Παρακολούθηση
Paul McCullagh
Paul McCullagh
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ulster.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ambient intelligence: Concepts and applications
JC Augusto, P McCullagh
Computer Science and Information Systems 4 (1), 1-27, 2007
3222007
Feature selection and classification model construction on type 2 diabetic patients’ data
Y Huang, P McCullagh, N Black, R Harper
Artificial intelligence in medicine 41 (3), 251-262, 2007
2612007
Activity monitoring using a smart phone's accelerometer with hierarchical classification
S Zhang, P McCullagh, C Nugent, H Zheng
2010 sixth international conference on intelligent environments, 158-163, 2010
1382010
Feature learning for human activity recognition using convolutional neural networks: A case study for inertial measurement unit and audio data
F Cruciani, A Vafeiadis, C Nugent, I Cleland, P McCullagh, K Votis, ...
CCF Transactions on Pervasive Computing and Interaction 2 (1), 18-32, 2020
1302020
A review of the role of assistive technology for people with dementia in the hours of darkness
W Carswell, PJ McCullagh, JC Augusto, S Martin, MD Mulvenna, H Zheng, ...
Technology and Health Care 17 (4), 281-304, 2009
1192009
A review of rapid serial visual presentation-based brain–computer interfaces
S Lees, N Dayan, H Cecotti, P McCullagh, L Maguire, F Lotte, D Coyle
Journal of neural engineering 15 (2), 021001, 2018
1142018
Management of uncertainty and spatio-temporal aspects for monitoring and diagnosis in a smart home
JC Augusto, J Liu, MC Paul, H Wang, JB Yang
International Journal of Computational Intelligence Systems 1 (4), 361-378, 2008
1132008
Handbook of ambient assisted living: Technology for healthcare, rehabilitation and well-being
JC Augusto
(No Title), 2012
1092012
Distributed vision-based accident management for assisted living
H Aghajan, JC Augusto, C Wu, P McCullagh, JA Walkden
Pervasive Computing for Quality of Life Enhancement: 5th International …, 2007
972007
Assistive conversational agent for health coaching: a validation study
A Fadhil, Y Wang, H Reiterer
Methods of information in medicine 58 (01), 009-023, 2019
712019
Automatic annotation for human activity recognition in free living using a smartphone
F Cruciani, I Cleland, C Nugent, P McCullagh, K Synnes, J Hallberg
Sensors 18 (7), 2203, 2018
712018
Smart self management: assistive technology to support people with chronic disease
H Zheng, C Nugent, P McCullagh, Y Huang, S Zhang, W Burns, R Davies, ...
Journal of telemedicine and telecare 16 (4), 224-227, 2010
702010
Computerised paradigms for eliciting the contingent negative variation event-related potential
PJ McCullagh, RJ McClelland, MF Regan
1992 14th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 1992
701992
Ethical challenges associated with the development and deployment of brain computer interface technology
P McCullagh, G Lightbody, J Zygierewicz, WG Kernohan
Neuroethics 7, 109-122, 2014
682014
Visualization of data for ambient assisted living services
M Mulvenna, W Carswell, P McCullagh, JC Augusto, H Zheng, P Jeffers, ...
IEEE Communications Magazine 49 (1), 110-117, 2011
632011
Participatory research to design a novel telehealth system to support the night-time needs of people with dementia: NOCTURNAL
S Martin, JC Augusto, P Mc Cullagh, W Carswell, H Zheng, H Wang, ...
International journal of environmental research and public health 10 (12 …, 2013
602013
Data and information quality issues in ambient assisted living systems
J McNaull, JC Augusto, M Mulvenna, P McCullagh
Journal of Data and Information Quality (JDIQ) 4 (1), 1-15, 2012
602012
Synthesising the 12-lead electrocardiogram: Trends and challenges
DD Finlay, CD Nugent, JG Kellett, MP Donnelly, PJ McCullagh, ND Black
European journal of internal medicine 18 (8), 566-570, 2007
592007
Enhanced healthcare provision through assisted decision-making in a smart home environment
JC Augusto, P McCullagh, V McClelland, JA Walkden
2nd Workshop on Artificial Inteligence Techniques for Ambient Inteligence, 27-32, 2007
592007
Variation in power spectral analysis of the EEG with gestational age
AH Bell, BG McClure, PJ McCullagh, RJ McClelland
Journal of Clinical Neurophysiology 8 (3), 312-319, 1991
561991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20