Παρακολούθηση
Alexandre B. Gonçalves
Alexandre B. Gonçalves
CERIS, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tecnico.ulisboa.pt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Measuring walkability for distinct pedestrian groups with a participatory assessment method: A case study in Lisbon
F Moura, P Cambra, AB Gonçalves
Landscape and Urban Planning 157, 282-296, 2017
3612017
Transportation matters–Does it? GIS-based comparative environmental assessment of concrete mixes with cement, fly ash, natural and recycled aggregates
V Göswein, AB Gonçalves, JD Silvestre, F Freire, G Habert, R Kurda
Resources, Conservation and Recycling 137, 1-10, 2018
722018
BIM as a resource in heritage management: An application for the National Palace of Sintra, Portugal
M Godinho, R Machete, M Ponte, AP Falcão, AB Gonçalves, R Bento
Journal of Cultural Heritage 43, 153-162, 2020
622020
An extension of GIS-based least-cost path modelling to the location of wide paths
AB Gonçalves
International Journal of Geographical Information Science 24 (7), 983-996, 2010
612010
Influence of elevation modelling on hydrodynamic simulations of a tidally-dominated estuary
AP Falcão, A Mazzolari, AB Gonçalves, MAVC Araújo, A Trigo-Teixeira
Journal of Hydrology 497, 152-164, 2013
312013
Contribution of Geographic Information Systems and location models to planning of wastewater systems
JP Leitao, JS Matos, AB Goncalves, JL Matos
Water Science & Technology 52 (3), 1-8, 2005
262005
Assessment of the Lines of Torres Vedras defensive system with visibility analysis
H Rua, AB Gonçalves, R Figueiredo
Journal of Archaeological Science 40 (4), 2113-2123, 2013
252013
Optimizing the location of weather monitoring stations using estimation uncertainty
AMT Amorim, AB Gonçalves, LM Nunes, AJ Sousa
International Journal of Climatology 32 (6), 941-952, 2012
242012
The 20 February 2010 Madeira Island flash-floods: VHR satellite imagery processing in support of landslide inventory and sediment budget assessment
C Lira, M Lousada, AP Falcão, AB Gonçalves, S Heleno, M Matias, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 13 (3), 709-719, 2013
222013
Information transfer between two heritage BIMs for reconstruction support and facility management: The case study of the Chalet of the Countess of Edla, Sintra, Portugal
R Machete, JR Silva, R Bento, AP Falcão, AB Gonçalves, ...
Journal of Cultural Heritage 49, 94-105, 2021
212021
The digital pedestrian network in complex urban contexts: A primer discussion on typological specifications
PJ Cambra, A Gonçalves, F Moura
Finisterra 54 (110), 155-170, 2019
202019
IAAPE-Pedestrian accessibility and attractiveness assessment tool when planning for walkability
F Moura, P Cambra, A Gonçalves
CITTA 7th Annual Conference & COST TU1002 Final Conference: Bridging the …, 2014
182014
On the correlation of pedestrian flows to urban environment measures: A space syntax and walkability analysis comparison case
P Cambra, F Moura, AB Gonçalves
11th Space Syntax Symposium, 2017
152017
Dynamic Data Feeding into BIM for Facility Management: A Prototype Application to a University Building
JV Moreno, R Machete, AP Falcão, AB Gonçalves, R Bento
Buildings 12 (5), 645, 2022
142022
Invasive alien plants as an alternative resource for concrete production – multi-scale optimization including carbon compensation, cleared land and saved water runoff in South …
V Göswein, JD Silvestre, S Lamb, AB Gonçalves, F Pittau, F Freire, ...
Resources, Conservation and Recycling 167, 105361, 2021
142021
Analysis of lacunae and retouching areas in panel paintings using landscape metrics
F Henriques, A Gonçalves
Digital Heritage, 99-109, 2010
112010
Methodology to combine topography and bathymetry data sets for hydrodynamic simulations: Case of Tagus River
AP Falcão, MP Matias, R Pestana, AB Gonçalves, S Heleno
Journal of Surveying Engineering 142 (4), 05016005, 2016
102016
Automatic detection of landslide features with remote sensing techniques: Application to Madeira Island
C Lira, M Lousada, AP Falcão, A Gonçalves, S Heleno, M Matias, ...
Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2011 IEEE International …, 2011
102011
A Systematic Review of Station Location Techniques for Bicycle-Sharing Systems Planning and Operation
MS Bahadori, AB Gonçalves, F Moura
ISPRS International Journal of Geo-Information 10 (8), 554, 2021
92021
A GIS-based evaluation of the potential of woody short rotation coppice (SRC) in Portugal aiming at co-firing and decentralized co-generation
A Rodrigues, AB Gonçalves, M Casquilho, AA Gomes
Biomass and Bioenergy 137, 105554, 2020
92020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20