Παρακολούθηση
Edina Cenko
Edina Cenko
Research Fellow, University of Bologna
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibo.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Depression and coronary heart disease: 2018 position paper of the ESC working group on coronary pathophysiology and microcirculation
V Vaccarino, L Badimon, JD Bremner, E Cenko, J Cubedo, M Dorobantu, ...
European heart journal 41 (17), 1687-1696, 2020
211*2020
Sex differences in outcomes after STEMI: effect modification by treatment strategy and age
E Cenko, J Yoon, S Kedev, G Stankovic, Z Vasiljevic, G Krljanac, ...
JAMA internal medicine 178 (5), 632-639, 2018
1472018
Delayed care and mortality among women and men with myocardial infarction
R Bugiardini, B Ricci, E Cenko, Z Vasiljevic, S Kedev, G Davidovic, ...
Journal of the American Heart Association 6 (8), e005968, 2017
1232017
Presentation, management, and outcomes of ischaemic heart disease in women
V Vaccarino, L Badimon, R Corti, C De Wit, M Dorobantu, O Manfrini, ...
Nature Reviews Cardiology 10 (9), 508-518, 2013
1102013
ESC Working Group on Coronary Pathophysiology and Microcirculation position paper on ‘coronary microvascular dysfunction in cardiovascular disease’
T Padro, O Manfrini, R Bugiardini, J Canty, E Cenko, G De Luca, ...
Cardiovascular research 116 (4), 741-755, 2020
902020
Position paper of the European Society of Cardiology-working group of coronary pathophysiology and microcirculation: obesity and heart disease
L Badimon, R Bugiardini, E Cenko, J Cubedo, M Dorobantu, DJ Duncker, ...
European heart journal, 2017
722017
Sex-related differences in heart failure after ST-segment elevation myocardial infarction
E Cenko, M van der Schaar, J Yoon, O Manfrini, Z Vasiljevic, M Vavlukis, ...
Journal of the American College of Cardiology 74 (19), 2379-2389, 2019
532019
Acute coronary syndrome: the risk to young women
B Ricci, E Cenko, Z Vasiljevic, G Stankovic, S Kedev, O Kalpak, ...
Journal of the American Heart Association 6 (12), e007519, 2017
522017
Comparison of early versus delayed oral β blockers in acute coronary syndromes and effect on outcomes
R Bugiardini, E Cenko, B Ricci, Z Vasiljevic, M Dorobantu, S Kedev, ...
The American journal of cardiology 117 (5), 760-767, 2016
522016
Reperfusion therapy for ST-elevation acute myocardial infarction in Eastern Europe: the ISACS-TC registry
E Cenko, B Ricci, S Kedev, Z Vasiljevic, M Dorobantu, O Gustiene, ...
European Heart Journal-Quality of Care and Clinical Outcomes 2 (1), 45-51, 2016
412016
Exploring In-hospital Death from Myocardial Infarction in Eastern Europe; From the International Registry of Acute Coronary Syndromes in Transitional Countries (ISACS-TC); on …
R Bugiardini, O Manfrini, SM Majstorovic, E Cenko, S Boytsov, B Merkely, ...
Current vascular pharmacology 12 (6), 903-909, 2014
412014
The no-reflow phenomenon in the young and in the elderly
E Cenko, B Ricci, S Kedev, O Kalpak, L Câlmâc, Z Vasiljevic, B Knežević, ...
International journal of cardiology 222, 1122-1128, 2016
392016
Unfractionated heparin–clopidogrel combination in ST-elevation myocardial infarction not receiving reperfusion therapy
R Bugiardini, M Dorobantu, Z Vasiljevic, S Kedev, B Knežević, D Miličić, ...
Atherosclerosis 241 (1), 151-156, 2015
352015
Atypical chest pain in ACS: a trap especially for women
B Ricci, E Cenko, E Varotti, PE Puddu, O Manfrini
Current pharmaceutical design 22 (25), 3877-3884, 2016
312016
Effects of angiotensin-converting enzyme inhibitors and beta blockers on clinical outcomes in patients with and without coronary artery obstructions at angiography (from a …
O Manfrini, C Morrell, R Das, JH Barth, AS Hall, CP Gale, E Cenko, ...
The American Journal of Cardiology 113 (10), 1628-1633, 2014
30*2014
Sex differences in modifiable risk factors and severity of coronary artery disease
O Manfrini, J Yoon, M van der Schaar, S Kedev, M Vavlukis, G Stankovic, ...
Journal of the American Heart Association 9 (19), e017235, 2020
252020
Sex‐specific treatment effects after primary percutaneous intervention: a study on coronary blood flow and delay to hospital presentation
E Cenko, M van der Schaar, J Yoon, S Kedev, M Valvukis, Z Vasiljevic, ...
Journal of the American Heart Association 8 (4), e011190, 2019
252019
Cardiovascular disease and COVID-19: a consensus paper from the ESC Working Group on Coronary Pathophysiology & Microcirculation, ESC Working Group on Thrombosis and the …
E Cenko, L Badimon, R Bugiardini, MJ Claeys, G De Luca, C de Wit, ...
Cardiovascular research 117 (14), 2705-2729, 2021
222021
Association between comorbidities and absence of chest pain in acute coronary syndrome with in-hospital outcome
O Manfrini, B Ricci, E Cenko, M Dorobantu, O Kalpak, S Kedev, ...
International journal of cardiology 217, S37-S43, 2016
222016
Acute coronary syndrome in octogenarian patients: results from the international registry of acute coronary syndromes in transitional countries (ISACS-TC) registry
O Manfrini, M Dorobantu, Z Vasiljevic, S Kedev, B Knežević, D Miličić, ...
European Heart Journal Supplements 16 (suppl_A), A87-A94, 2014
222014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20