Παρακολούθηση
Panagiotis Katsaros
Panagiotis Katsaros
Associate Professor of Computer Science, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Sphinx enigma in critical VoIP infrastructures: Human or botnet?
D Gritzalis, Y Soupionis, V Katos, I Psaroudakis, P Katsaros, A Mentis
4th International Conference on Information, Intelligence, Systems and …, 2013
2422013
Model repair for probabilistic systems
E Bartocci, R Grosu, P Katsaros, C Ramakrishnan, S Smolka
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems, 326-340, 2011
1512011
Spacecraft early design validation using formal methods
M Bozzano, A Cimatti, JP Katoen, P Katsaros, K Mokos, VY Nguyen, ...
Reliability engineering & system safety 132, 20-35, 2014
792014
Dependable Horizontal Scaling Based On Probabilistic Model Checking
A Naskos, E Stachtiari, A Gounaris, P Katsaros, D Tsoumakos, ...
15th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing …, 2015
692015
Test-driving static analysis tools in search of C code vulnerabilities
G Chatzieleftheriou, P Katsaros
Computer Software and Applications Conference Workshops (COMPSACW), 2011 …, 2011
552011
Abstract model repair
G Chatzieleftheriou, B Bonakdarpour, P Katsaros, SA Smolka
Logical Methods in Computer Science 11, 2015
492015
Formal analysis of the kaminsky DNS cache-poisoning attack using probabilistic model checking
N Alexiou, S Basagiannis, P Katsaros, T Dashpande, SA Smolka
High-Assurance Systems Engineering (HASE), 2010 IEEE 12th International …, 2010
492010
A roadmap to electronic payment transaction guarantees and a Colored Petri Net model checking approach
P Katsaros
Information and Software Technology 51 (2), 235-257, 2009
492009
Architecture-based design: A satellite on-board software case study
A Mavridou, E Stachtiari, S Bliudze, A Ivanov, P Katsaros, J Sifakis
Formal Aspects of Component Software: 13th International Conference, FACS …, 2017
442017
Runtime Verification of Autonomous Driving Systems in CARLA
E Zapridou, E Bartocci, P Katsaros
International Conference on Runtime Verification, 172-183, 2020
402020
Early validation of system requirements and design through correctness-by-construction
E Stachtiari, A Mavridou, P Katsaros, S Bliudze, J Sifakis
Journal of Systems and Software 145, 52-78, 2018
402018
Probabilistic model checking for the quantification of DoS security threats
S Basagiannis, P Katsaros, A Pombortsis, N Alexiou
Computers & Security 28 (6), 450-465, 2009
402009
Formal Analysis of the DNS Bandwidth Amplification Attack and its Countermeasures Using Probabilistic Model Checking
T Deshpande, P Katsaros, S Basagiannis, SA Smolka
13th IEEE International High Assurance Systems Engineering Symposium, 360-367, 2011
352011
Cloud elasticity using probabilistic model checking
A Naskos, E Stachtiari, A Gounaris, P Katsaros, D Tsoumakos, ...
arXiv preprint arXiv:1405.4699, 2014
332014
Quantitative analysis of a certified e-mail protocol in mobile environments: A probabilistic model checking approach
S Basagiannis, S Petridou, N Alexiou, G Papadimitriou, P Katsaros
Computers & Security, 2011
282011
Product line variability with elastic components and test-driven development
G Kakarontzas, I Stamelos, P Katsaros
Computational Intelligence for Modelling Control & Automation, 2008 …, 2008
282008
Performance and effectiveness trade‐off for checkpointing in fault‐tolerant distributed systems
P Katsaros, L Angelis, C Lazos
Concurrency and Computation: Practice and Experience 19 (1), 37-63, 2007
252007
A formally verified mechanism for countering SPIT
Y Soupionis, S Basagiannis, P Katsaros, D Gritzalis
Critical Information Infrastructures Security, Lecture Notes in Computer …, 2011
242011
Model‐based design of IoT systems with the BIP component framework
A Lekidis, E Stachtiari, P Katsaros, M Bozga, CK Georgiadis
Software: Practice and Experience 48 (6), 1167-1194, 2018
232018
Stochastic Game-Based Analysis of the DNS Bandwidth Amplification Attack Using Probabilistic Model Checking
T Deshpande, P Katsaros, S Smolka, SD Stoller
10th European Dependable Computing Conference (EDCC), 226-237, 2014
232014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20