Παρακολούθηση
Panagiotis Katsaros
Panagiotis Katsaros
Associate Professor of Computer Science, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Sphinx enigma in critical VoIP infrastructures: Human or botnet?
D Gritzalis, Y Soupionis, V Katos, I Psaroudakis, P Katsaros, A Mentis
4th International Conference on Information, Intelligence, Systems and …, 2013
2422013
Model repair for probabilistic systems
E Bartocci, R Grosu, P Katsaros, C Ramakrishnan, S Smolka
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems, 326-340, 2011
1462011
Spacecraft early design validation using formal methods
M Bozzano, A Cimatti, JP Katoen, P Katsaros, K Mokos, VY Nguyen, ...
Reliability engineering & system safety 132, 20-35, 2014
692014
Dependable Horizontal Scaling Based On Probabilistic Model Checking
A Naskos, E Stachtiari, A Gounaris, P Katsaros, D Tsoumakos, ...
15th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing …, 2015
642015
Test-driving static analysis tools in search of C code vulnerabilities
G Chatzieleftheriou, P Katsaros
Computer Software and Applications Conference Workshops (COMPSACW), 2011 …, 2011
492011
Abstract model repair
G Chatzieleftheriou, B Bonakdarpour, SA Smolka, P Katsaros
NASA Formal Methods Symposium, 341-355, 2012
482012
Formal analysis of the kaminsky DNS cache-poisoning attack using probabilistic model checking
N Alexiou, S Basagiannis, P Katsaros, T Dashpande, SA Smolka
High-Assurance Systems Engineering (HASE), 2010 IEEE 12th International …, 2010
482010
A roadmap to electronic payment transaction guarantees and a Colored Petri Net model checking approach
P Katsaros
Information and Software Technology 51 (2), 235-257, 2009
462009
Architecture-based design: A satellite on-board software case study
A Mavridou, E Stachtiari, S Bliudze, A Ivanov, P Katsaros, J Sifakis
International Workshop on Formal Aspects of Component Software, 260-279, 2016
432016
Probabilistic model checking for the quantification of DoS security threats
S Basagiannis, P Katsaros, A Pombortsis, N Alexiou
Computers & Security 28 (6), 450-465, 2009
382009
Formal Analysis of the DNS Bandwidth Amplification Attack and its Countermeasures Using Probabilistic Model Checking
T Deshpande, P Katsaros, S Basagiannis, SA Smolka
13th IEEE International High Assurance Systems Engineering Symposium, 360-367, 2011
362011
Early validation of system requirements and design through correctness-by-construction
E Stachtiari, A Mavridou, P Katsaros, S Bliudze, J Sifakis
Journal of Systems and Software 145, 52-78, 2018
332018
Cloud elasticity using probabilistic model checking
A Naskos, E Stachtiari, A Gounaris, P Katsaros, D Tsoumakos, ...
arXiv preprint arXiv:1405.4699, 2014
332014
Product line variability with elastic components and test-driven development
G Kakarontzas, I Stamelos, P Katsaros
Computational Intelligence for Modelling Control & Automation, 2008 …, 2008
282008
Quantitative analysis of a certified e-mail protocol in mobile environments: A probabilistic model checking approach
S Basagiannis, S Petridou, N Alexiou, G Papadimitriou, P Katsaros
Computers & Security, 2011
262011
Performance and effectiveness trade‐off for checkpointing in fault‐tolerant distributed systems
P Katsaros, L Angelis, C Lazos
Concurrency and Computation: Practice and Experience 19 (1), 37-63, 2007
252007
A formally verified mechanism for countering SPIT
Y Soupionis, S Basagiannis, P Katsaros, D Gritzalis
Critical Information Infrastructures Security, Lecture Notes in Computer …, 2011
242011
Formal analysis for robust anti-SPIT protection using model checking
D Gritzalis, P Katsaros, S Basagiannis, Y Soupionis
International Journal of Information Security 11 (2), 121-135, 2012
232012
Rigorous analysis of service composability by embedding WS-BPEL into the BIP component framework
E Stachtiari, A Mentis, P Katsaros
19th IEEE International Conference on Web Services (ICWS), 319-326, 2012
222012
Intrusion Attack Tactics for the model checking of e-commerce security guarantees
S Basagiannis, P Katsaros, A Pombortsis
Computer Safety, Reliability, and Security (SAFECOMP), Lecture Notes in …, 2007
222007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20