Παρακολούθηση
L. Sygellou
L. Sygellou
Institute of chemical engineering sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iceht.forth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Structure-dependent electronic properties of nanocrystalline cerium oxide films
P Patsalas, S Logothetidis, L Sygellou, S Kennou
Physical Review B 68 (3), 035104, 2003
4132003
The influence of hydrogenation and oxygen vacancies on molybdenum oxides work function and gap states for application in organic optoelectronics
M Vasilopoulou, AM Douvas, DG Georgiadou, LC Palilis, S Kennou, ...
Journal of the American Chemical Society 134 (39), 16178-16187, 2012
3962012
Removal of antibiotics, antibiotic-resistant bacteria and their associated genes by graphene-based TiO2 composite photocatalysts under solar radiation in urban wastewaters
P Karaolia, I Michael-Kordatou, E Hapeshi, C Drosou, Y Bertakis, ...
Applied Catalysis B: Environmental 224, 810-824, 2018
3182018
Cobalt ferrite nanoparticles with controlled composition-peroxymonosulfate mediated degradation of 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid
A Al-Anazi, WH Abdelraheem, C Han, MN Nadagouda, L Sygellou, ...
Applied Catalysis B: Environmental 221, 266-279, 2018
1772018
High Electron mobility thin‐film transistors based on solution‐processed semiconducting metal oxide heterojunctions and quasi‐superlattices
YH Lin, H Faber, JG Labram, E Stratakis, L Sygellou, E Kymakis, ...
Advanced Science 2 (7), 1500058, 2015
1742015
Work function tuning of reduced graphene oxide thin films
L Sygellou, G Paterakis, C Galiotis, D Tasis
The Journal of Physical Chemistry C 120 (1), 281-290, 2016
1692016
Two of a kind but different: Luminescent carbon quantum dots from Citrus peels for iron and tartrazine sensing and cell imaging
T Chatzimitakos, A Kasouni, L Sygellou, A Avgeropoulos, A Troganis, ...
Talanta 175, 305-312, 2017
1542017
Graphene: A new activator of sodium persulfate for the advanced oxidation of parabens in water
L Bekris, Z Frontistis, G Trakakis, L Sygellou, C Galiotis, D Mantzavinos
Water research 126, 111-121, 2017
1422017
Reduction of Tungsten Oxide: A Path Towards Dual Functionality Utilization for Efficient Anode and Cathode Interfacial Layers in Organic Light‐Emitting Diodes
M Vasilopoulou, LC Palilis, DG Georgiadou, AM Douvas, P Argitis, ...
Advanced Functional Materials 21 (8), 1489-1497, 2011
1142011
Probing the synergistic ratio of the NiMo/γ-Al2O3 reduced catalysts for the transformation of natural triglycerides into green diesel
E Kordouli, L Sygellou, C Kordulis, K Bourikas, A Lycourghiotis
Applied Catalysis B: Environmental 209, 12-22, 2017
1082017
Influence of the surface-to-bulk defects ratio of ZnO and TiO2 on their UV-mediated photocatalytic activity
CA Aggelopoulos, M Dimitropoulos, A Govatsi, L Sygellou, ...
Applied Catalysis B: Environmental 205, 292-301, 2017
1052017
Controlled release of 5-fluorouracil from microporous zeolites
M Spanakis, N Bouropoulos, D Theodoropoulos, L Sygellou, S Ewart, ...
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 10 (1), 197-205, 2014
1002014
Magnetically separable TiO2/CoFe2O4/Ag nanocomposites for the photocatalytic reduction of hexavalent chromium pollutant under UV and artificial solar light
I Ibrahim, A Kaltzoglou, C Athanasekou, F Katsaros, E Devlin, AG Kontos, ...
Chemical engineering journal 381, 122730, 2020
972020
High electron mobility thin-film transistors based on Ga2O3 grown by atmospheric ultrasonic spray pyrolysis at low temperatures
SR Thomas, G Adamopoulos, YH Lin, H Faber, L Sygellou, E Stratakis, ...
Applied Physics Letters 105 (9), 2014
892014
Selective FRET-based sensing of 4-nitrophenol and cell imaging capitalizing on the fluorescent properties of carbon nanodots from apple seeds
A Chatzimarkou, TG Chatzimitakos, A Kasouni, L Sygellou, ...
Sensors and Actuators B: Chemical 258, 1152-1160, 2018
872018
Synthesis of fluorescent carbon dots by a microwave heating process: structural characterization and cell imaging applications
D Stefanakis, A Philippidis, L Sygellou, G Filippidis, D Ghanotakis, ...
Journal of nanoparticle research 16, 1-10, 2014
752014
High-quality laser-assisted biomass-based turbostratic graphene for high-performance supercapacitors
M Athanasiou, N Samartzis, L Sygellou, V Dracopoulos, T Ioannides, ...
Carbon 172, 750-761, 2021
732021
A 3D graphene-based biosensor as an early microcystin-LR screening tool in sources of drinking water supply
W Zhang, C Han, B Jia, C Saint, M Nadagouda, P Falaras, L Sygellou, ...
Electrochimica Acta 236, 319-327, 2017
722017
Study of the thermal reduction of graphene oxide and of its application as electrocatalyst in quasi-solid state dye-sensitized solar cells in combination with PEDOT
A Nikolakopoulou, D Tasis, L Sygellou, V Dracopoulos, C Galiotis, ...
Electrochimica Acta 111, 698-706, 2013
652013
Reduced molybdenum oxide as an efficient electron injection layer in polymer light-emitting diodes
M Vasilopoulou, LC Palilis, DG Georgiadou, P Argitis, S Kennou, ...
Applied Physics Letters 98 (12), 2011
642011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20