Παρακολούθηση
Matthias Huck
Matthias Huck
SAP SE
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sap.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Findings of the 2015 Workshop on Statistical Machine Translation
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, B Haddow, M Huck, C Hokamp, ...
EMNLP 2015 Tenth Workshop on Statistical Machine Translation (WMT 2015), 1-46, 2015
10452015
Findings of the 2017 Conference on Machine Translation (WMT17)
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, Y Graham, B Haddow, S Huang, ...
EMNLP 2017 Second Conference on Machine Translation (WMT17), 169-214, 2017
7172017
Findings of the 2016 Conference on Machine Translation.
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, Y Graham, B Haddow, M Huck, ...
ACL 2016 FIRST CONFERENCE ON MACHINE TRANSLATION (WMT16), 131-198, 2016
6232016
Findings of the 2019 Conference on Machine Translation (WMT19)
L Barrault, O Bojar, MR Costa-jussà, C Federmann, M Fishel, Y Graham, ...
Fourth Conference on Machine Translation (WMT), 128‑188, 2019
5562019
Jane: Open Source Hierarchical Translation, Extended with Reordering and Lexicon Models
D Vilar, D Stein, M Huck, H Ney
ACL 2010 Joint Fifth Workshop on Statistical Machine Translation and Metrics …, 2010
892010
Findings of the 2021 conference on machine translation (WMT21)
A Farhad, A Arkady, B Magdalena, B Ondřej, C Rajen, C Vishrav, ...
Proceedings of the Sixth Conference on Machine Translation, 1-88, 2021
712021
Target-side Word Segmentation Strategies for Neural Machine Translation
M Huck, S Riess, A Fraser
EMNLP 2017 Second Conference on Machine Translation (WMT17), 56-67, 2017
592017
Jane: Open Source Machine Translation System Combination
M Freitag, M Huck, H Ney
14th Conference of the European Chapter of the Association for Computational …, 2014
492014
Jane 2: Open Source Phrase-based and Hierarchical Statistical Machine Translation
J Wuebker, M Huck, S Peitz, M Nuhn, M Freitag, JT Peter, S Mansour, ...
24th International Conference on Computational Linguistics (COLING), 483-491, 2012
462012
Edinburgh SLT and MT System Description for the IWSLT 2014 Evaluation
A Birch, M Huck, N Durrani, N Bogoychev, P Koehn
International Workshop on Spoken Language Translation (IWSLT), 49-56, 2014
372014
Edinburgh's Syntax-Based Systems at WMT 2015
P Williams, R Sennrich, M Nadejde, M Huck, P Koehn
EMNLP 2015 Tenth Workshop on Statistical Machine Translation (WMT 2015), 199-209, 2015
342015
Edinburgh's Syntax-Based Systems at WMT 2014
P Williams, R Sennrich, M Nadejde, M Huck, E Hasler, P Koehn
ACL 2014 Ninth Workshop on Statistical Machine Translation (WMT 2014), 207-214, 2014
342014
Edinburgh's Statistical Machine Translation Systems for WMT16
P Williams, R Sennrich, M Nadejde, M Huck, B Haddow, O Bojar
ACL 2016 First Conference on Machine Translation (WMT 2016), 399-410, 2016
302016
Jane: an advanced freely available hierarchical machine translation toolkit
D Vilar, D Stein, M Huck, H Ney
Machine Translation 26 (3), 197-216, 2012
242012
Mixed-Domain vs. Multi-Domain Statistical Machine Translation
M Huck, A Birch, B Haddow
Proc. of MT Summit XV, vol.1: MT Researchers' Track, 240-255, 2015
222015
The Edinburgh/JHU Phrase-based Machine Translation Systems for WMT 2015
B Haddow, M Huck, A Birch, N Bogoychev, P Koehn
EMNLP 2015 Tenth Workshop on Statistical Machine Translation (WMT 2015), 126-133, 2015
222015
Discriminative Reordering Extensions for Hierarchical Phrase-Based Machine Translation
M Huck, S Peitz, M Freitag, H Ney
16th Annual Conference of the European Association for Machine Translation …, 2012
222012
A Phrase Orientation Model for Hierarchical Machine Translation
M Huck, J Wuebker, F Rietig, H Ney
ACL 2013 Eighth Workshop on Statistical Machine Translation (WMT 2013), 452-463, 2013
212013
Producing Unseen Morphological Variants in Statistical Machine Translation
M Huck, A Tamchyna, O Bojar, A Fraser
15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational …, 2017
202017
Combined Spoken Language Translation
M Freitag, J Wuebker, S Peitz, H Ney, M Huck, A Birch, N Durrani, ...
International Workshop on Spoken Language Translation (IWSLT), 57-64, 2014
192014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20