Παρακολούθηση
Kalouda Grigoriadi
Kalouda Grigoriadi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tno.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Preparation, characterization, mechanical and barrier properties investigation of chitosan–clay nanocomposites
A Giannakas, K Grigoriadi, A Leontiou, NM Barkoula, A Ladavos
Carbohydrate polymers 108, 103-111, 2014
1502014
Preparation and characterization of acetylated corn starch–(PVOH)/clay nanocomposite films
K Katerinopoulou, A Giannakas, K Grigoriadi, NM Barkoula, A Ladavos
Carbohydrate polymers 102, 216-222, 2014
522014
Interplay between processing and performance in chitosan-based clay nanocomposite films
K Grigoriadi, A Giannakas, AK Ladavos, NM Barkoula
Polymer Bulletin 72, 1145-1161, 2015
382015
Thermomechanical behavior of polymer/layered silicate clay nanocomposites based on unmodified low density polyethylene
K Grigoriadi, A Giannakas, A Ladavos, NM Barkoula
Polymer Engineering & Science 53 (2), 301-308, 2013
332013
Physical ageing of polystyrene: Does tacticity play a role?
K Grigoriadi, JBHM Westrik, GG Vogiatzis, LCA van Breemen, ...
Macromolecules 52 (15), 5948-5954, 2019
182019
Effect of low‐temperature physical aging on the dynamic transitions of atactic polystyrene in the glassy state
K Grigoriadi, T Putzeys, M Wübbenhorst, LCA van Breemen, ...
Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 57 (20), 1394-1401, 2019
162019
Microplastic Index—How to Predict Microplastics Formation?
A Boersma, K Grigoriadi, MGA Nooijens, S Henke, IM Kooter, LA Parker, ...
Polymers 15 (9), 2185, 2023
92023
Transient dynamics of cold‐rolled and subsequently thermally rejuvenated atactic‐polystyrene using broadband dielectric spectroscopy
K Grigoriadi, M Wübbenhorst, LCA Van Breemen, T Putzeys, A Gennaro, ...
Journal of Polymer Science 58 (14), 1998-2009, 2020
42020
Protocol for the production of micro-and nanoplastic test materials
LA Parker, EM Höppener, EF van Amelrooij, S Henke, IM Kooter, ...
Microplastics and Nanoplastics 3 (1), 10, 2023
32023
The role of recycling in UV and thermal ageing of polypropylene block copolymer.
K Grigoriadi, M Nooijens, MMC Vanhouttem, V Barthelemy, B Klemm, ...
Polymer Degradation and Stability, 110693, 2024
22024
Molecular origin of physical ageing and rejuvenation in glassy polystyrene
K Grigoriadi
12019
Experimental Validation of the Microplastic Index—Two Approaches to Understanding Microplastic Formation
K Grigoriadi, MGA Nooijens, AE Taşlı, MMC Vanhouttem, S Henke, ...
Microplastics 2 (4), 2023
2023
Thermal vs. mechanical rejuvenation of a-PS: molecular dynamics reveal different microscopic scenarios
K Grigoriadi, M Wubbenhorst, L van Breemen, PD Anderson, M Hutter
ACS National Meeting Book of Abstracts 257, 2019
2019
Molecular origin of aging and yielding of polymer glasses
K Grigoriadi, LCA van Breemen, M Hütter, PD Anderson
2016
Thinner nanoparticles for stronger nanocomposites
NM Barkoula, K Grigoriadi, A Giannakas, A Ladavos
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15