Παρακολούθηση
Craig Macdonald
Craig Macdonald
School of Computing Science, University of Glasgow
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα glasgow.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Terrier information retrieval platform
I Ounis, G Amati, V Plachouras, B He, C Macdonald, D Johnson
European Conference on Information Retrieval, 517-519, 2005
7672005
Exploiting query reformulations for web search result diversification
RLT Santos, C Macdonald, I Ounis
Proceedings of the 19th international conference on World wide web, 881-890, 2010
5252010
Overview of the TREC-2008 Blog Track
I Ounis, C Macdonald, I Soboroff
GLASGOW UNIV (UNITED KINGDOM), 2008
4402008
Overview of the TREC 2007 blog track
C Macdonald, I Ounis, I Soboroff
Proceedings of TREC 2007, 2007
3212007
Overview of the TREC-2009 Blog Track
C Macdonald, I Ounis, I Soboroff
Proceedings of TREC 2009, 0
321*
Voting for candidates: adapting data fusion techniques for an expert search task
C Macdonald, I Ounis
Proceedings of the 15th ACM international conference on Information and …, 2006
3192006
The TREC Blogs06 collection: Creating and analysing a blog test collection
C Macdonald, I Ounis
Department of Computer Science, University of Glasgow Tech Report TR-2006 …, 2006
2512006
Can twitter replace newswire for breaking news?
S Petrovic, M Osborne, R McCreadie, C Macdonald, I Ounis, L Shrimpton
Proceedings of the international AAAI conference on web and social media 7 …, 2013
2062013
Bieber no more: First story detection using twitter and wikipedia
M Osborne, S Petrovic, R McCreadie, C Macdonald, I Ounis
Sigir 2012 workshop on time-aware information access, 16-76, 2012
1842012
Using word embeddings in twitter election classification
X Yang, C Macdonald, I Ounis
Information Retrieval Journal 21 (2), 183-207, 2018
1642018
Search result diversification
LT Rodrygo, C Macdonald, I Ounis
Foundations and Trends in Information Retrieval 9 (1), 1-90, 2015
1522015
University of Glasgow at TREC 2005: Experiments in Terabyte and Enterprise Tracks with Terrier.
C Macdonald, B He, V Plachouras, I Ounis
TREC, 2005
150*2005
TREC 2014 web track overview
K Collins-Thompson, C Macdonald, P Bennett, F Diaz, EM Voorhees
MICHIGAN UNIV ANN ARBOR, 2015
1472015
From Puppy to Maturity: Experiences in Developing Terrier.
C Macdonald, R McCreadie, RLT Santos, I Ounis
OSIR@ SIGIR, 60-63, 2012
1442012
Overview of the TREC-2012 Microblog Track.
I Soboroff, I Ounis, C Macdonald, JJ Lin
TREC 2012, 20, 2012
1432012
Research directions in terrier: a search engine for advanced retrieval on the web
I Ounis, C Lioma, C Macdonald, V Plachouras
CEPIS Upgrade Journal 8 (1), 2007
1372007
Intent-aware search result diversification
RLT Santos, C Macdonald, I Ounis
Proceedings of the 34th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2011
1352011
The whens and hows of learning to rank for web search
C Macdonald, RLT Santos, I Ounis
Information Retrieval 16 (5), 584-628, 2013
1302013
Explicit search result diversification through sub-queries
RLT Santos, J Peng, C Macdonald, I Ounis
European conference on information retrieval, 87-99, 2010
1272010
An effective statistical approach to blog post opinion retrieval
B He, C Macdonald, J He, I Ounis
Proceedings of the 17th ACM conference on Information and knowledge …, 2008
1272008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20