Achilleas Achilleos
Achilleas Achilleos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα frederick.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Virtual Placements Management Process Supported by Technology: Proposal and First Results of the Semester of Code
DGAA F. J. Garcνa-Peρalvo, J. Cruz-Benito
IEEE RITA 11 (1), 47-54, 2016
146*2016
Developing win-win solutions for virtual placements in informatics: the VALS case
FJ García-Peñalvo, J Cruz-Benito, D Griffiths, P Sharples, S Wilson, ...
Proceedings of the Second International Conference on Technological …, 2014
1202014
VALS: Virtual Alliances for Learning Society
FJ García Peñalvo, I Álvarez Navia, JR García Bermejo, ...
1122013
Context modelling and a context-aware framework for pervasive service creation: A model-driven approach
A Achilleos, K Yang, N Georgalas
Pervasive and Mobile Computing 6 (2), 281-296, 2010
882010
Understanding the barriers to virtual student placements in the Semester of Code
FJ García-Peñalvo, D Griffiths, J Cruz-Benito, E Veenendaal, A Achilleos, ...
Education in the Knowledge Society 17 (1), 147-173, 2016
67*2016
An open source domain-specific tools framework to support model driven development of OSS
A Achilleos, N Georgalas, K Yang
Proceedings of the 3rd European conference on Model driven architecture …, 2007
282007
Pervasive Service Creation using a Model Driven Petri Net Based Approach
A Achilleos, K Yang, N Georgalas, M Azmoodech
Wireless Communications and Mobile Computing Conference, 2008. IWCMC'08 …, 2008
262008
The cloud application modelling and execution language (CAMEL)
A Rossini, K Kritikos, N Nikolov, J Domaschka, F Griesinger, D Seybold, ...
Universität Ulm, 2017
172017
A model-driven framework for developing web service oriented applications
A Achilleos, GM Kapitsaki, GA Papadopoulos
International Conference on Web Engineering, 181-195, 2011
172011
Automatic language translation for mobile SMS
SK Samanta, A Achilleos, S Moiron, J Woods, M Ghanbari
International Journal of Information Communication Technologies and Human …, 2010
162010
A model driven approach to generate service creation environments
A Achilleos, K Yang, N Georgalas
Global Telecommunications Conference, 2008. IEEE GLOBECOM 2008. IEEE, 1-6, 2008
142008
The Cloud Application Modelling and Execution Language
GP Achilleas Achilleos, Kyriakos Kritikos, Alessandro Rossini, Georgia ...
Journal of Cloud Computing (CLCO), accepted., 2019
13*2019
SciChallenge: A Social Media Aware Platform for Contest-Based STEM Education and Motivation of Young Students
A Achilleos, C Mettouris, A Yeratziotis, GA Papadopoulos, S Pllana, ...
IEEE Transactions on Learning Technologies, 2018
102018
Agile product lifecycle management for service delivery frameworks: history, architecture and tools
N Georgalas, A Achilleos, V Freskos, D Economou
BT Technology Journal 26 (2), 65-86, 2009
82009
RZRP: A Pure Reactive Zone-based Routing Protocol with Location-Based Predictive Caching Scheme for Wireless Mobile Ad Hoc Networks
W Chen, K Yang, A Achilleos
Wireless Communications and Mobile Computing Conference, 2008. IWCMC'08 …, 2008
72008
Model-driven Petri Net Based Framework for Pervasive Service Creation
A Achilleos
School of Computer Science and Electronic Engineering, University of Essex …, 2009
62009
The UbiCARS Model-Driven Framework: Automating Development of Recommender Systems for Commerce
C Mettouris, A Achilleos, G Kapitsaki, GA Papadopoulos
European Conference on Ambient Intelligence, 37-53, 2018
52018
Business-Oriented Evaluation of the PaaSage Platform
GHGAP Achilleas P. Achilleos, Georgia M. Kapitsaki, Eleni Constantinou
8th IEEE/ACM International Conference on Utility and Cloud Computing (UCC …, 2015
5*2015
A context modelling system and learning tool for Context-aware recommender systems
C Mettouris, AP Achilleos, GA Papadopoulos
European Conference on Technology Enhanced Learning, 619-620, 2013
52013
The connected vitality system: Enhancing social presence for older adults
AP Achilleos, C Mettouris, GA Papadopoulos, K Neureiter, C Rappold, ...
Telecommunications (ConTEL), 2013 12th International Conference on, 199-206, 2013
52013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20