Παρακολούθηση
Marco Cipriano
Marco Cipriano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hpi.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The color out of space: learning self-supervised representations for earth observation imagery
S Vincenzi, A Porrello, P Buzzega, M Cipriano, P Fronte, R Cuccu, ...
2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 3034-3041, 2021
322021
Deep segmentation of the mandibular canal: a new 3d annotated dataset of CBCT volumes
M Cipriano, S Allegretti, F Bolelli, M Di Bartolomeo, F Pollastri, A Pellacani, ...
IEEE Access 10, 11500-11510, 2022
92022
A cone beam computed tomography annotation tool for automatic detection of the inferior alveolar nerve canal
C Mercadante, M Cipriano, F Bolelli, F Pollastri, A Anesi, C Grana
16th International Conference on Computer Vision Theory and Applications …, 2021
62021
Improving segmentation of the inferior alveolar nerve through deep label propagation
M Cipriano, S Allegretti, F Bolelli, F Pollastri, C Grana
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
32022
Long-range 3d self-attention for mri prostate segmentation
F Pollastri, M Cipriano, F Bolelli, C Grana
2022 IEEE 19th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), 1-5, 2022
22022
Colorization come metodo self-supervised su immagini satellitari
M CIPRIANO
2020
AImageLab
S Vincenzi, A Porrello, P Buzzega, M Cipriano, P Fronte, R Cuccu, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7