Παρακολούθηση
Roberto Paredes
Roberto Paredes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dsic.upv.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning weighted metrics to minimize nearest-neighbor classification error
R Paredes, E Vidal
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 28 (7), 1100-1110, 2006
2252006
Local deep neural networks for gender recognition
J Mansanet, A Albiol, R Paredes
Pattern Recognition Letters 70, 80-86, 2016
1502016
Face authentication test on the BANCA database
K Messer, J Kittler, M Sadeghi, M Hamouz, A Kostin, F Cardinaux, ...
Pattern Recognition, 2004. ICPR 2004. Proceedings of the 17th International …, 2004
1482004
Face verification competition on the XM2VTS database
K Messer, J Kittler, M Sadeghi, S Marcel, C Marcel, S Bengio, F Cardinaux, ...
International Conference on Audio-and Video-Based Biometric Person …, 2003
1192003
Learning prototypes and distances: a prototype reduction technique based on nearest neighbor error minimization
R Paredes, E Vidal
Pattern Recognition 39 (2), 180-188, 2006
1032006
A class-dependent weighted dissimilarity measure for nearest neighbor classification problems
R Paredes, E Vidal
Pattern Recognition Letters 21 (12), 1027-1036, 2000
992000
ImageCLEF 2014: Overview and analysis of the results
B Caputo, H Müller, J Martinez-Gomez, M Villegas, B Acar, N Patricia, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2014
782014
End-to-end neural network architecture for fraud scoring in card payments
JA Gómez, J Arévalo, R Paredes, J Nin
Pattern Recognition Letters 105, 175-181, 2018
732018
On the results of the first mobile biometry (MOBIO) face and speaker verification evaluation
S Marcel, C McCool, P Matějka, T Ahonen, J Černocký, S Chakraborty, ...
International Conference on Pattern Recognition, 210-225, 2010
682010
Learning weighted distances for relevance feedback in image retrieval
T Deselaers, R Paredes, E Vidal, H Ney
2008 19th International Conference on Pattern Recognition, 1-4, 2008
632008
ImageCLEF 2013: the vision, the data and the open challenges
B Caputo, H Muller, B Thomee, M Villegas, R Paredes, D Zellhofer, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2013
622013
Local representations and a direct voting scheme for face recognition
R Paredes, JC Pérez, A Juan, E Vidal
In Workshop on Pattern Recognition in Information Systems, 2001
602001
Overview of the ImageCLEF 2013 Scalable Concept Image Annotation Subtask.
M Villegas, R Paredes, B Thomee
CLEF (Working Notes), 2013
562013
Augmenting data with GANs to segment melanoma skin lesions
F Pollastri, F Bolelli, R Paredes, C Grana
Multimedia Tools and Applications 79 (21), 15575-15592, 2020
532020
Combination of tangent vectors and local representations for handwritten digit recognition
D Keysers, R Paredes, H Ney, E Vidal
Joint IAPR International Workshops on Statistical Techniques in Pattern …, 2002
502002
An evaluation of video-to-video face verification
N Poh, CH Chan, J Kittler, S Marcel, C Mc Cool, EA Rúa, JLAA Castro, ...
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 5 (4), 781-801, 2010
482010
Comparison of illumination normalization methods for face recognition
MV Santamaría, RP Palacios
402005
Weighting prototypes-a new editing approach
R Paredes, E Vidal
Proceedings 15th International Conference on Pattern Recognition. ICPR-2000 …, 2000
392000
Classification of medical images using local representations
R Paredes, D Keysers, TM Lehmann, B Wein, H Ney, E Vidal
Bildverarbeitung für die Medizin 2002, 171-174, 2002
382002
Overview of the ImageCLEF 2014 scalable concept image annotation task
M Villegas Santamaría, R Paredes Palacios
CEUR Workshop Proceedings 1180, 308-328, 2014
372014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20