Παρακολούθηση
Isaac Lagaris
Isaac Lagaris
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.uoi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Artificial neural networks for solving ordinary and partial differential equations
IE Lagaris, A Likas, DI Fotiadis
IEEE transactions on neural networks 9 (5), 987-1000, 1998
16971998
Neural-network methods for boundary value problems with irregular boundaries
IE Lagaris, AC Likas, DG Papageorgiou
IEEE Transactions on Neural Networks 11 (5), 1041-1049, 2000
4182000
Phenomenological two-nucleon interaction operator
IE Lagaris, VR Pandharipande
Nuclear Physics A 359 (2), 331-348, 1981
4021981
A spatially constrained mixture model for image segmentation
K Blekas, A Likas, NP Galatsanos, IE Lagaris
IEEE transactions on Neural Networks 16 (2), 494-498, 2005
2922005
Variational calculations of realistic models of nuclear matter
IE Lagaris, VR Pandharipande
Nuclear Physics A 359 (2), 349-364, 1981
2601981
Artificial neural network methods in quantum mechanics
IE Lagaris, A Likas, DI Fotiadis
Computer Physics Communications 104 (1-3), 1-14, 1997
1581997
Variational calculations of asymmetric nuclear matter
IE Lagaris, VR Pandharipande
Nuclear Physics A 369 (3), 470-482, 1981
1221981
Solving differential equations with genetic programming
IG Tsoulos, IE Lagaris
Genetic Programming and Evolvable Machines 7, 33-54, 2006
1162006
Mixture model analysis of DNA microarray images
K Blekas, NP Galatsanos, A Likas, IE Lagaris
IEEE Transactions on Medical Imaging 24 (7), 901-909, 2005
1152005
MERLIN-A portable system for multidimensional minimization
GA Evangelakis, JP Rizos, IE Lagaris, IN Demetropoulos
Computer Physics Communications 46 (3), 401-415, 1987
941987
MERLIN-3.0 A multidimensional optimization environment
DG Papageorgiou, IN Demetropoulos, IE Lagaris
Computer Physics Communications 109 (2-3), 227-249, 1998
621998
An efficient Chebyshev–Lanczos method for obtaining eigensolutions of the Schrödinger equation on a grid
M Braun, SA Sofianos, DG Papageorgiou, IE Lagaris
Journal of Computational Physics 126 (2), 315-327, 1996
591996
Modification of phonon spectral densities of the (001) copper surface due to copper adatoms by molecular dynamics simulation
NI Papanicolaou, IE Lagaris, GA Evangelakis
Surface science 337 (1-2), L819-L824, 1995
591995
Towards “Ideal Multistart”. A stochastic approach for locating the minima of a continuous function inside a bounded domain
C Voglis, IE Lagaris
Applied Mathematics and Computation 213 (1), 216-229, 2009
442009
Stopping rules for box-constrained stochastic global optimization
IE Lagaris, IG Tsoulos
Applied Mathematics and Computation 197 (2), 622-632, 2008
442008
MEMPSODE: A global optimization software based on hybridization of population-based algorithms and local searches
C Voglis, KE Parsopoulos, DG Papageorgiou, IE Lagaris, MN Vrahatis
Computer Physics Communications 183 (5), 1139-1154, 2012
432012
MinFinder: Locating all the local minima of a function
IG Tsoulos, IE Lagaris
Computer Physics Communications 174 (2), 166-179, 2006
432006
A rectangular trust region dogleg approach for unconstrained and bound constrained nonlinear optimization
C Voglis, IE Lagaris
WSEAS International Conference on Applied Mathematics 7, 9780429081385-138, 2004
422004
Newtonian clustering: An approach based on molecular dynamics and global optimization
K Blekas, IE Lagaris
Pattern Recognition 40 (6), 1734-1744, 2007
412007
Split–merge incremental learning (SMILE) of mixture models
K Blekas, IE Lagaris
Artificial Neural Networks–ICANN 2007: 17th International Conference, Porto …, 2007
382007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20