Παρακολούθηση
Isaac Lagaris
Isaac Lagaris
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.uoi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Artificial neural networks for solving ordinary and partial differential equations
IE Lagaris, A Likas, DI Fotiadis
IEEE transactions on neural networks 9 (5), 987-1000, 1998
23361998
Neural-network methods for boundary value problems with irregular boundaries
IE Lagaris, AC Likas, DG Papageorgiou
IEEE Transactions on Neural Networks 11 (5), 1041-1049, 2000
5042000
Phenomenological two-nucleon interaction operator
IE Lagaris, VR Pandharipande
Nuclear Physics A 359 (2), 331-348, 1981
4071981
A spatially constrained mixture model for image segmentation
K Blekas, A Likas, NP Galatsanos, IE Lagaris
IEEE transactions on Neural Networks 16 (2), 494-498, 2005
3002005
Variational calculations of realistic models of nuclear matter
IE Lagaris, VR Pandharipande
Nuclear Physics A 359 (2), 349-364, 1981
2701981
Artificial neural network methods in quantum mechanics
IE Lagaris, A Likas, DI Fotiadis
Computer Physics Communications 104 (1-3), 1-14, 1997
1901997
Variational calculations of asymmetric nuclear matter
IE Lagaris, VR Pandharipande
Nuclear Physics A 369 (3), 470-482, 1981
1251981
Solving differential equations with genetic programming
IG Tsoulos, IE Lagaris
Genetic Programming and Evolvable Machines 7, 33-54, 2006
1182006
Mixture model analysis of DNA microarray images
K Blekas, NP Galatsanos, A Likas, IE Lagaris
IEEE Transactions on Medical Imaging 24 (7), 901-909, 2005
1172005
MERLIN-A portable system for multidimensional minimization
GA Evangelakis, JP Rizos, IE Lagaris, IN Demetropoulos
Computer Physics Communications 46 (3), 401-415, 1987
941987
MERLIN-3.0 A multidimensional optimization environment
DG Papageorgiou, IN Demetropoulos, IE Lagaris
Computer Physics Communications 109 (2-3), 227-249, 1998
641998
An efficient Chebyshev–Lanczos method for obtaining eigensolutions of the Schrödinger equation on a grid
M Braun, SA Sofianos, DG Papageorgiou, IE Lagaris
Journal of Computational Physics 126 (2), 315-327, 1996
621996
Systematic construction of neural forms for solving partial differential equations inside rectangular domains, subject to initial, boundary and interface conditions
PL Lagari, LH Tsoukalas, S Safarkhani, IE Lagaris
International Journal on Artificial Intelligence Tools 29 (05), 2050009, 2020
602020
Modification of phonon spectral densities of the (001) copper surface due to copper adatoms by molecular dynamics simulation
NI Papanicolaou, IE Lagaris, GA Evangelakis
Surface science 337 (1-2), L819-L824, 1995
591995
Towards “Ideal Multistart”. A stochastic approach for locating the minima of a continuous function inside a bounded domain
C Voglis, IE Lagaris
Applied Mathematics and Computation 213 (1), 216-229, 2009
462009
MEMPSODE: A global optimization software based on hybridization of population-based algorithms and local searches
C Voglis, KE Parsopoulos, DG Papageorgiou, IE Lagaris, MN Vrahatis
Computer Physics Communications 183 (5), 1139-1154, 2012
452012
A rectangular trust region dogleg approach for unconstrained and bound constrained nonlinear optimization
C Voglis, IE Lagaris
WSEAS International Conference on Applied Mathematics 7, 9780429081385-138, 2004
452004
Newtonian clustering: An approach based on molecular dynamics and global optimization
K Blekas, IE Lagaris
Pattern Recognition 40 (6), 1734-1744, 2007
442007
MinFinder: Locating all the local minima of a function
IG Tsoulos, IE Lagaris
Computer Physics Communications 174 (2), 166-179, 2006
442006
Stopping rules for box-constrained stochastic global optimization
IE Lagaris, IG Tsoulos
Applied Mathematics and Computation 197 (2), 622-632, 2008
432008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20