Παρακολούθηση
Saurya Das
Saurya Das
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uleth.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Universality of quantum gravity corrections
S Das, EC Vagenas
Physical review letters 101 (22), 221301, 2008
6192008
Universality of quantum gravity corrections
S Das, EC Vagenas
Physical review letters 101 (22), 221301, 2008
6192008
Discreteness of space from the generalized uncertainty principle
AF Ali, S Das, EC Vagenas
Physics Letters B 678 (5), 497-499, 2009
5092009
General logarithmic corrections to black-hole entropy
S Das, P Majumdar, RK Bhaduri
Classical and Quantum Gravity 19 (9), 2355, 2002
4212002
Proposal for testing quantum gravity in the lab
AF Ali, S Das, EC Vagenas
Physical Review D 84 (4), 044013, 2011
4012011
Asymptotically anti-de Sitter spacetimes: conserved quantities
A Ashtekar, S Das
Classical and Quantum Gravity 17 (2), L17, 2000
3712000
Discreteness of space from GUP II: relativistic wave equations
S Das, EC Vagenas, AF Ali
Physics Letters B 690 (4), 407-412, 2010
2962010
Discreteness of space from GUP II: relativistic wave equations
S Das, EC Vagenas, AF Ali
Physics Letters B 690 (4), 407-412, 2010
2962010
Phenomenological implications of the generalized uncertainty principle
S Das, EC Vagenas
Canadian Journal of Physics 87 (3), 233-240, 2009
2472009
Will we observe black holes at the LHC?
M Cavaglia, S Das, R Maartens
Classical and Quantum Gravity 20 (15), L205, 2003
2252003
Prospects for fundamental physics with LISA
E Barausse, E Berti, T Hertog, SA Hughes, P Jetzer, P Pani, TP Sotiriou, ...
General Relativity and Gravitation 52 (8), 1-33, 2020
1882020
How classical are TeV-scale black holes?
M Cavaglia, S Das
Classical and Quantum Gravity 21 (19), 4511, 2004
1722004
Power-law corrections to entanglement entropy of horizons
S Das, S Shankaranarayanan, S Sur
Physical Review D 77 (6), 064013, 2008
1352008
Cosmology from quantum potential
AF Ali, S Das
Physics letters B 741, 276-279, 2015
1202015
Conserved quantities in Kerr-anti-de Sitter spacetimes in various dimensions
S Das, RB Mann
Journal of High Energy Physics 2000 (08), 033, 2000
1082000
Gravitational anomalies, Hawking radiation, and spherically symmetric black holes
EC Vagenas, S Das
Journal of High Energy Physics 2006 (10), 025, 2006
1062006
Spectrum of charged black holes—the big fix mechanism revisited
A Barvinsky, S Das, G Kunstatter
Classical and Quantum Gravity 18 (22), 4845, 2001
1042001
Spectrum of charged black holes—the big fix mechanism revisited
A Barvinsky, S Das, G Kunstatter
Classical and Quantum Gravity 18 (22), 4845, 2001
1042001
Quantum mechanics of charged black holes
A Barvinsky, S Das, G Kunstatter
Physics Letters B 517 (3-4), 415-420, 2001
952001
New holographic entropy bound from quantum geometry
S Das, RK Kaul, P Majumdar
Physical Review D 63 (4), 044019, 2001
952001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20