Παρακολούθηση
Dionysios Aliprantis
Dionysios Aliprantis
Professor of Electrical and Computer Engineering, Purdue University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα purdue.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Distributed Volt/VAr Control by PV Inverters
P Jahangiri, DC Aliprantis
IEEE Transactions on Power Systems 28 (3), 3429-3439, 2013
5642013
Load Scheduling and Dispatch for Aggregators of Plug-In Electric Vehicles
D Wu, DC Aliprantis, L Ying
Smart Grid, IEEE Transactions on 3 (1), 368-376, 2012
4502012
Electric energy and power consumption by light-duty plug-in electric vehicles
D Wu, DC Aliprantis, K Gkritza
Power Systems, IEEE Transactions on 26 (2), 738-746, 2010
3432010
Enhancing the Resilience of the Nation's Electricity System
M National Academies of Sciences, Engineering
https://nap.nationalacademies.org/catalog/24836/enhancing-the-resilience-of …, 2017
1952017
Modeling of LCC-HVDC systems using dynamic phasors
M Daryabak, S Filizadeh, J Jatskevich, A Davoudi, M Saeedifard, ...
IEEE Transactions on Power Delivery 29 (4), 1989-1998, 2014
1902014
An induction machine model for predicting inverter-machine interaction
SD Sudhoff, DC Aliprantis, BT Kuhn, PL Chapman
IEEE Transactions on Energy Conversion 17 (2), 203-210, 2002
1122002
A brushless exciter model incorporating multiple rectifier modes and Preisach's hysteresis theory
DC Aliprantis, SD Sudhoff, BT Kuhn
IEEE Transactions on Energy Conversion 21 (1), 136-147, 2006
1112006
Low-Frequency AC Transmission for Offshore Wind Power
H Chen, MH Johnson, DC Aliprantis
IEEE Transactions on Power Delivery 28 (4), 2236-2244, 2013
1082013
Analysis of squirrel-cage induction generator with Vienna rectifier for wind energy conversion system
H Chen, DC Aliprantis
IEEE Transactions on Energy Conversion 26 (3), 967-975, 2011
1072011
Genetic algorithm-based parameter identification of a hysteretic brushless exciter model
DC Aliprantis, SD Sudhoff, BT Kuhn
IEEE Transactions on Energy Conversion 21 (1), 148-154, 2006
852006
Intelligent Residential Air-Conditioning System With Smart-Grid Functionality
AG Thomas, P Jahangiri, D Wu, C Cai, H Zhao, DC Aliprantis, ...
IEEE Transactions on Smart Grid 3 (4), 2240-2251, 2012
842012
A synchronous machine model with saturation and arbitrary rotor network representation
DC Aliprantis, SD Sudhoff, BT Kuhn
IEEE transactions on energy conversion 20 (3), 584-594, 2005
812005
Modeling and control of a variable-speed wind turbine equipped with permanent magnet synchronous generator
DC Aliprantis, SA Papathanassiou, MP Papadopoulos, AG Kladas
Proc. of ICEM 3, 558-562, 2000
772000
Analysis of Permanent-Magnet Synchronous Generator With Vienna Rectifier for Wind Energy Conversion System
H Chen, N David, DC Aliprantis
IEEE Transactions on Sustainable Energy 4 (1), 154-163, 2013
752013
Experimental characterization procedure for use with an advanced induction machine model
SD Sudhoff, DC Aliprantis, BT Kuhn, PL Chapman
IEEE Transactions on Energy Conversion 18 (1), 48-56, 2003
752003
Dynamic average-value modeling of CIGRE HVDC benchmark system
H Atighechi, S Chiniforoosh, J Jatskevich, A Davoudi, JA Martinez, ...
IEEE Transactions on Power Delivery 29 (5), 2046-2054, 2014
672014
Small-signal stability analysis of power system integrated with PHEVs
T Das, DC Aliprantis
2008 IEEE Energy 2030 Conference, 1-4, 2008
612008
Cumulus Cloud Shadow Model for Analysis of Power Systems With Photovoltaics
C Cai, DC Aliprantis
IEEE Transactions on Power Systems 28 (4), 4496-4506, 2013
572013
Synchronous Machine Model With Voltage-Behind-Reactance Formulation of Stator and Field Windings
AM Cramer, BP Loop, DC Aliprantis
IEEE Transactions on Energy Conversion 27 (2), 391-402, 2012
492012
A voltage-behind-reactance synchronous machine model with saturation and arbitrary rotor network representation
DC Aliprantis, O Wasynczuk, CDRÍ Valdez
IEEE Transactions on Energy Conversion 23 (2), 499-508, 2008
462008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20