Παρακολούθηση
Panagiotis Kavouras
Panagiotis Kavouras
National Technical University of Athens, school of Chemical Engineering, Department of Materials
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Incineration of tannery sludge under oxic and anoxic conditions: study of chromium speciation
P Kavouras, E Pantazopoulou, S Varitis, G Vourlias, K Chrissafis, ...
Journal of Hazardous Materials 283, 672-679, 2015
962015
Research integrity: nine ways to move from talk to walk
N Mejlgaard, LM Bouter, G Gaskell, P Kavouras, N Allum, AK Bendtsen, ...
Nature 586 (7829), 358-360, 2020
942020
Vitrification of lead-rich solid ashes from incineration of hazardous industrial wastes
P Kavouras, G Kaimakamis, TA Ioannidis, T Kehagias, P Komninou, ...
Waste Management 23 (4), 361-371, 2003
822003
Microstructural changes of processed vitrified solid waste products
P Kavouras, P Komninou, K Chrissafis, G Kaimakamis, S Kokkou, ...
Journal of the European Ceramic Society 23 (8), 1305-1311, 2003
812003
Glass-ceramic materials from electric arc furnace dust
P Kavouras, T Kehagias, I Tsilika, G Kaimakamis, K Chrissafis, S Kokkou, ...
Journal of hazardous materials 139 (3), 424-429, 2007
662007
Microstructural characterization and comparative evaluation of physical, mechanical and biological properties of three ceramics for metal–ceramic restorations
E Kontonasaki, N Kantiranis, L Papadopoulou, X Chatzistavrou, ...
dental materials 24 (10), 1362-1373, 2008
622008
Vitrification of incinerated tannery sludge in silicate matrices for chromium stabilization
S Varitis, P Kavouras, E Pavlidou, E Pantazopoulou, G Vourlias, ...
Waste management 59, 237-246, 2017
312017
Effect of heat treatment and in vitro aging on the microstructure and mechanical properties of cold isostatic-pressed zirconia ceramics for dental restorations
A Vatali, E Kontonasaki, P Kavouras, N Kantiranis, L Papadopoulou, ...
Dental materials 30 (10), e272-e282, 2014
282014
Structural role and coordination environment of Fe in Fe2O3–PbO–SiO2–Na2O composite glasses
F Pinakidou, M Katsikini, P Kavouras, F Komninou, T Karakostas, ...
Journal of non-crystalline solids 354 (2-9), 105-111, 2008
272008
Effects of ion implantation on the mechanical behavior of GaN films
P Kavouras, P Komninou, T Karakostas
Thin Solid Films 515 (5), 3011-3018, 2007
262007
The effect of photo-activated glazes on the microhardness of acrylic baseplate resins
JK Emmanouil, P Kavouras, T Kehagias
Journal of dentistry 30 (1), 7-10, 2002
252002
EAFD-loaded vitreous and glass–ceramic materials
P Kavouras, TA Ioannidis, T Kehagias, I Tsilika, K Chrissafis, S Kokkou, ...
Journal of the European Ceramic Society 27 (5), 2317-2323, 2007
212007
Study of annealing induced devitrification of stabilized industrial waste glasses by means of micro-X-ray fluorescence mapping and absorption fine structure spectroscopy
F Pinakidou, M Katsikini, EC Paloura, P Kavouras, P Komninou, ...
Journal of non-crystalline solids 351 (30-32), 2474-2480, 2005
202005
On the distribution and bonding environment of Zn and Fe in glasses containing electric arc furnace dust: A μ-XAFS and μ-XRF study
F Pinakidou, M Katsikini, EC Paloura, P Kavouras, T Kehagias, ...
Journal of Hazardous materials 142 (1-2), 297-304, 2007
182007
Crystal phase separation and microstructure of a thermally treated vitrified solid waste
T Kehagias, P Komninou, P Kavouras, K Chrissafis, G Nouet, ...
Journal of the European Ceramic Society 26 (7), 1141-1148, 2006
182006
Effect of composition and annealing temperature on the mechanical properties of a vitrified waste
P Kavouras, P Komninou, T Karakostas
Journal of the European Ceramic Society 24 (7), 2095-2102, 2004
172004
Strengthening research integrity: which topic areas should organisations focus on?
MP Sørensen, T Ravn, A Marušić, AR Elizondo, P Kavouras, JK Tijdink, ...
Humanities and Social Sciences Communications 8 (1), 1-15, 2021
162021
Correlation of mechanical properties with antifouling efficacy of coatings containing loaded microcapsules
P Kavouras, AF Trompeta, S Larroze, M Maranhão, T Teixeira, M Beltri, ...
Progress in Organic Coatings 136, 105249, 2019
142019
Effect of local microstructure on the indentation induced damage of a fiber reinforced composite
P Kavouras, DA Dragatogiannis, DI Batsouli, CA Charitidis
Polymer Testing 61, 197-204, 2017
142017
Education and training policies for research integrity: Insights from a focus group study
K Labib, N Evans, R Roje, P Kavouras, A Reyes Elizondo, ...
Science and Public Policy 49 (2), 246-266, 2022
132022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20