Παρακολούθηση
Dimitrios Chortis
Dimitrios Chortis
Business Standardization Manager at Frigoglass
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mech.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Prediction of material coupling effect on structural damping of composite beams and blades
DI Chortis, DS Varelis, DA Saravanos
Composite structures 94 (5), 1646-1655, 2012
362012
Damped structural dynamics models of large wind-turbine blades including material and structural damping
DI Chortis, NA Chrysochoidis, DA Saravanos
Journal of Physics: Conference Series 75 (1), 012076, 2007
362007
Structural Analysis of Composite Wind Turbine Blades "Nonlinear Mechanics and Finite Element Models with Material Damping"
D Chortis
Springer 1, 235, 2013
302013
Avatar deliverable d1. 2 reference blade design
D Lekou, D Chortis, P Chaviaropoulos, X Munduate, A Irisarri, H Madsen, ...
Technical Report, 2015
202015
A damping mechanics model and a beam finite element for the free-vibration of laminated composite strips under in-plane loading
DI Chortis, NA Chrysochoidis, DS Varelis, DA Saravanos
Journal of sound and vibration 330 (23), 5660-5677, 2011
162011
Linearized frequencies and damping in composite laminated beams subject to buckling
DI Chortis, DS Varelis, DA Saravanos
Journal of Vibration and Acoustics 135 (2), 021006, 2013
102013
Results of the benchmark for blade structural models, part A
DJ Lekou, D Chortis, AB Fariñas, C Amézqueta, I Nuin, C Pavese, ...
32013
Part A Results of the benchmark for blade structural models structural models
DJ Lekou, DCDJ Lekou, D Chortis
2013
Linear and non-linear coupled damped structural dynamics models for large wind turbine blades
DI Chortis, DA Saravanos
International Workshop: Advanced Materials for Wind Turbine Blades, Cairo, Egypt, 2011
2011
On the detection of buckling on composite strips based on frequency and damping monitoring
DI Chortis, NA Chrysochoidis, DA Saravanos
ICAST 2011: International Conference on Adaptive Structures and Technologies …, 2011
2011
Assessing nonlinear effects on structural dynamics of wind turbine blades – effect of buckling on composite damping
DI Chortis, DA Saravanos
7th PhD Seminar on Wind Energy in Europe, Delft, The Netherlands, 2011
2011
A non linear damped beam finite element for the free-vibration of composite blades undergoing large deformations
DI Chortis, DS Varelis, DA Saravanos
The 3rd Conference on: The Science of Making Torque from Wind, Heraklion, Greece, 2010
2010
A nonlinear beam finite element for large wind-turbine composite blades
DI Chortis, DA Saravanos
European Wind Energy Conference, Marseille, France, 2009
2009
A non linear damped beam finite element for the free-vibration of composite blades undergoing large deformations
DI Chortis, DS Varelis, DA Saravanos
NAFEMS World Congress 2009: ‘The Analysis Advantage: Perspectives on …, 2009
2009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14