Παρακολούθηση
John Boyland
John Boyland
Professor of Computer Science, University of Wisconsin-Milwaukee
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwm.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Checking interference with fractional permissions
J Boyland
International Static Analysis Symposium, 55-72, 2003
6402003
Capabilities for sharing: A generalisation of uniqueness and read-only
J Boyland, J Noble, W Retert
European Conference on Object-Oriented Programming, 2-27, 2001
2392001
Alias burying: Unique variables without destructive reads
J Boyland
Software: Practice and Experience 31 (6), 533-553, 2001
2202001
Refined criteria for gradual typing
JG Siek, MM Vitousek, M Cimini, JT Boyland
1st Summit on Advances in Programming Languages (SNAPL 2015), 2015
2172015
An object-oriented effects system
A Greenhouse, J Boyland
European Conference on Object-Oriented Programming, 205-229, 1999
1351999
An infrastructure for development of object-oriented, multi-level configuration management services
TN Nguyen, EV Munson, JT Boyland, C Thao
Proceedings of the 27th international conference on Software engineering …, 2005
1222005
Parasitic methods: An implementation of multi-methods for Java
J Boyland, G Castagna
ACM SIGPLAN Notices 32 (10), 66-76, 1997
1121997
Connecting effects and uniqueness with adoption
JT Boyland, W Retert
ACM SIGPLAN Notices 40 (1), 283-295, 2005
992005
Remote attribute grammars
JT Boyland
Journal of the ACM (JACM) 52 (4), 627-687, 2005
772005
Semantics of fractional permissions with nesting
JT Boyland
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 32 (6), 1-33, 2010
732010
Promises: Limited specifications for analysis and manipulation
EC Chan, JT Boyland, WL Scherlis
Proceedings of the 20th international conference on Software engineering …, 1998
671998
Why we should not add readonly to Java (yet).
J Boyland
J. Object Technol. 5 (5), 5-29, 2006
592006
Conditional attribute grammars
JT Boyland
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 18 (1), 73-108, 1996
511996
Descriptional composition of compiler components
JT Boyland
University of California, Berkeley, 1996
471996
Type-safe compilation of covariant specialization: a practical case
J Boyland, G Castagna
European Conference on Object-Oriented Programming, 3-25, 1996
461996
The molhado hypertext versioning system
TN Nguyen, EV Munson, JT Boyland
Proceedings of the fifteenth ACM conference on Hypertext and hypermedia, 185-194, 2004
352004
Composing tree attributions
J Boyland, SL Graham
Proceedings of the 21st ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1994
321994
Statically checkable pattern abstractions
M Fähndrich, J Boyland
Proceedings of the second ACM SIGPLAN international conference on Functional …, 1997
291997
The interdependence of effects and uniqueness
J Boyland
Workshop on Formal Techs. for Java Programs, 2001
252001
Iterators can be independent “from” their collections
J Boyland, W Retert, Y Zhao
International Workshop on Aliasing, Confinement and Ownership in object …, 2007
192007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20