Παρακολούθηση
Christos (Chris) Anagnostopoulos
Christos (Chris) Anagnostopoulos
Άλλα ονόματαChristos Anagnostopoulos
Associate Professor, School of Computing Science, University of Glasgow
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα glasgow.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semantic web services: Theory, tools and applications: Theory, tools and applications
J Cardoso
IGI Global, 2007
2462007
Dynamic, latency-optimal vNF placement at the network edge
R Cziva, C Anagnostopoulos, DP Pezaros
Ieee infocom 2018-ieee conference on computer communications, 693-701, 2018
1862018
Context awareness in mobile computing environments
CB Anagnostopoulos, A Tsounis, S Hadjiefthymiades
Wireless Personal Communications 42, 445-464, 2007
1582007
Multisensor data fusion for fire detection
E Zervas, A Mpimpoudis, C Anagnostopoulos, O Sekkas, ...
Information Fusion 12 (3), 150-159, 2011
1292011
Assessing dynamic models for high priority waste collection in smart cities
T Anagnostopoulos, K Kolomvatsos, C Anagnostopoulos, A Zaslavsky, ...
Journal of Systems and Software 110, 178-192, 2015
1242015
Predicting the location of mobile users: a machine learning approach
T Anagnostopoulos, C Anagnostopoulos, S Hadjiefthymiades, ...
Proceedings of the 2009 international conference on Pervasive services, 65-72, 2009
1182009
Web semantics & ontology
D Taniar, JW Rahayu
Igi Global, 2006
1182006
Semantically enriched navigation for indoor environments
V Tsetsos, C Anagnostopoulos, P Kikiras, S Hadjiefthymiades
International Journal of Web and Grid Services 2 (4), 453-478, 2006
1092006
Situational computing: An innovative architecture with imprecise reasoning
CB Anagnostopoulos, Y Ntarladimas, S Hadjiefthymiades
Journal of Systems and Software 80 (12), 1993-2014, 2007
1072007
OntoNav: A semantic indoor navigation system
C Anagnostopoulos, V Tsetsos, P Kikiras, S Hadjiefthymiades
732005
An efficient time optimized scheme for progressive analytics in big data
K Kolomvatsos, C Anagnostopoulos, S Hadjiefthymiades
Big Data Research 2 (4), 155-165, 2015
592015
A human-centered semantic navigation system for indoor environments
V Tsetsos, C Anagnostopoulos, P Kikiras, P Hasiotis, S Hadjiefthymiades
ICPS'05. Proceedings. International Conference on Pervasive Services, 2005 …, 2005
552005
Enhancing situation-aware systems through imprecise reasoning
C Anagnostopoulos, S Hadjiefthymiades
IEEE Transactions on Mobile Computing 7 (10), 1153-1168, 2008
522008
Mobility prediction based on machine learning
T Anagnostopoulos, C Anagnostopoulos, S Hadjiefthymiades
2011 IEEE 12th International Conference on Mobile Data Management 2, 27-30, 2011
472011
Efficient location prediction in mobile cellular networks
T Anagnostopoulos, C Anagnostopoulos, S Hadjiefthymiades
International Journal of Wireless Information Networks 19, 97-111, 2012
442012
On the evaluation of semantic web service matchmaking systems
V Tsetsos, C Anagnostopoulos, S Hadjiefthymiades
2006 European Conference on Web Services (ECOWS'06), 255-264, 2006
442006
RONTO: Relational to ontology schema matching
P Papapanagiotou, P Katsiouli, V Tsetsos, C Anagnostopoulos, ...
AIS Sigsemis Bulletin 3 (3-4), 32-36, 2006
432006
Path prediction through data mining
T Anagnostopoulos, CB Anagnostopoulos, S Hadjiefthymiades, ...
IEEE International Conference on Pervasive Services, 128-135, 2007
402007
Advanced inference in situation-aware computing
C Anagnostopoulos, S Hadjiefthymiades
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and …, 2009
392009
Multi-criteria optimal task allocation at the edge
K Kolomvatsos, C Anagnostopoulos
Future Generation Computer Systems 93, 358-372, 2019
382019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20