Παρακολούθηση
Christos (Chris) Anagnostopoulos
Christos (Chris) Anagnostopoulos
Άλλα ονόματαChristos Anagnostopoulos
Associate Professor, School of Computing Science, University of Glasgow
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα glasgow.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semantic web services: Theory, tools and applications: Theory, tools and applications
J Cardoso
IGI Global, 2007
2492007
Dynamic, latency-optimal vNF placement at the network edge
R Cziva, C Anagnostopoulos, DP Pezaros
Ieee infocom 2018-ieee conference on computer communications, 693-701, 2018
2232018
Context awareness in mobile computing environments
CB Anagnostopoulos, A Tsounis, S Hadjiefthymiades
Wireless Personal Communications 42, 445-464, 2007
1602007
Assessing dynamic models for high priority waste collection in smart cities
T Anagnostopoulos, K Kolomvatsos, C Anagnostopoulos, A Zaslavsky, ...
Journal of Systems and Software 110, 178-192, 2015
1372015
Multisensor data fusion for fire detection
E Zervas, A Mpimpoudis, C Anagnostopoulos, O Sekkas, ...
Information Fusion 12 (3), 150-159, 2011
1332011
Predicting the location of mobile users: a machine learning approach
T Anagnostopoulos, C Anagnostopoulos, S Hadjiefthymiades, ...
Proceedings of the 2009 international conference on Pervasive services, 65-72, 2009
1192009
Web semantics & ontology
D Taniar, JW Rahayu
Igi Global, 2006
1192006
Semantically enriched navigation for indoor environments
V Tsetsos, C Anagnostopoulos, P Kikiras, S Hadjiefthymiades
International Journal of Web and Grid Services 2 (4), 453-478, 2006
1102006
Situational computing: An innovative architecture with imprecise reasoning
CB Anagnostopoulos, Y Ntarladimas, S Hadjiefthymiades
Journal of Systems and Software 80 (12), 1993-2014, 2007
1092007
OntoNav: A semantic indoor navigation system
C Anagnostopoulos, V Tsetsos, P Kikiras, S Hadjiefthymiades
752005
An efficient time optimized scheme for progressive analytics in big data
K Kolomvatsos, C Anagnostopoulos, S Hadjiefthymiades
Big Data Research 2 (4), 155-165, 2015
642015
A human-centered semantic navigation system for indoor environments
V Tsetsos, C Anagnostopoulos, P Kikiras, P Hasiotis, S Hadjiefthymiades
ICPS'05. Proceedings. International Conference on Pervasive Services, 2005 …, 2005
532005
Enhancing situation-aware systems through imprecise reasoning
C Anagnostopoulos, S Hadjiefthymiades
IEEE Transactions on Mobile Computing 7 (10), 1153-1168, 2008
522008
Mobility prediction based on machine learning
T Anagnostopoulos, C Anagnostopoulos, S Hadjiefthymiades
2011 IEEE 12th International Conference on Mobile Data Management 2, 27-30, 2011
482011
Multi-criteria optimal task allocation at the edge
K Kolomvatsos, C Anagnostopoulos
Future Generation Computer Systems 93, 358-372, 2019
452019
Efficient location prediction in mobile cellular networks
T Anagnostopoulos, C Anagnostopoulos, S Hadjiefthymiades
International Journal of Wireless Information Networks 19, 97-111, 2012
452012
RONTO: Relational to ontology schema matching
P Papapanagiotou, P Katsiouli, V Tsetsos, C Anagnostopoulos, ...
AIS Sigsemis Bulletin 3 (3-4), 32-36, 2006
442006
Examining collaboration among nonprofit organizations for social responsibility programs
G Zeimers, C Anagnostopoulos, T Zintz, A Willem
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 48 (5), 953-974, 2019
432019
On the evaluation of semantic web service matchmaking systems
V Tsetsos, C Anagnostopoulos, S Hadjiefthymiades
2006 European Conference on Web Services (ECOWS'06), 255-264, 2006
432006
Edge-centric efficient regression analytics
N Harth, C Anagnostopoulos
2018 IEEE International Conference on Edge Computing (EDGE), 93-100, 2018
412018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20