Παρακολούθηση
Kyriakos Mouratis
Kyriakos Mouratis
PhD Candidate in Physics at University of Patras, Department of Physics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hmu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Electrochromic response and porous structure of WO3 cathode layers
D Louloudakis, K Mouratis, J Gil-Rostra, E Koudoumas, R Alvarez, ...
Electrochimica Acta 376, 138049, 2021
372021
Electrochromic Performance of V2O5 Thin Films Grown by Spray Pyrolysis
K Mouratis, V Tudose, C Romanitan, C Pachiu, O Tutunaru, M Suchea, ...
Materials 13 (17), 3859, 2020
202020
Novel water-based paints for composite materials used in electromagnetic shielding applications
IV Tudose, K Mouratis, ON Ionescu, C Romanitan, C Pachiu, M Popescu, ...
Nanomaterials 12 (3), 487, 2022
172022
Novel spark method for deposition of metal oxide thin films: Deposition of hexagonal tungsten oxide
D Louloudakis, W Thongpan, K Mouratis, E Koudoumas, G Kiriakidis, ...
physica status solidi (a) 216 (7), 1800513, 2019
162019
Annealing Effect on the Properties of Electrochromic V2O5 Thin Films Grown by Spray Deposition Technique
K Mouratis, IV Tudose, A Bouranta, C Pachiu, C Romanitan, O Tutunaru, ...
Nanomaterials 10 (12), 2397, 2020
122020
Structural investigations in electrochromic vanadium pentoxide thin films
C Romanitan, IV Tudose, K Mouratis, MC Popescu, C Pachiu, S Couris, ...
physica status solidi (a) 219 (16), 2100431, 2022
112022
Comparative study of graphene nanoplatelets and multiwall carbon nanotubes-polypropylene composite materials for electromagnetic shielding
IV Tudose, K Mouratis, ON Ionescu, C Romanitan, C Pachiu, ...
Nanomaterials 12 (14), 2411, 2022
102022
Carbon allotropes-based paints and their composite coatings for electromagnetic shielding applications
IV Tudose, K Mouratis, ON Ionescu, C Romanitan, C Pachiu, E Pricop, ...
Nanomaterials 12 (11), 1839, 2022
82022
WO3 Films Grown by Spray Pyrolysis for Smart Windows Applications
K Mouratis, IV Tudose, C Romanitan, C Pachiu, M Popescu, G Simistiras, ...
Coatings 12 (4), 545, 2022
82022
Influence of Mg doping on the ultrafast electron dynamics of VO2 films
D Karanikolopoulos, E Gagaoudakis, S Droulias, D Louloudakis, ...
Applied Physics A 127, 1-13, 2021
32021
Development and Control of a Low-Cost Cart-Pendulum Educational Platform
K Mouratis, J Fasoulas, M Sfakiotakis
17th International Symposium on Ambient Intelligence and Embedded Systems …, 2018
22018
Vanadium oxide by radio frequency magnetron sputtering and spray pyrolysis technique: structural and optical properties
C Romanitan, I Mihalache, S Vulpe, M Stoian, IV Tudose, K Mouratis, ...
2022 International Semiconductor Conference (CAS), 55-58, 2022
12022
Remote access laboratory setup for physical computing courses
K Mouratis, G Stivaktakis, M Sfakiotakis
2022 31st Annual Conference of the European Association for Education in …, 2022
12022
AFM studies on surface morphology evolution after annealing of V2O5 thin films grown by spray pyrolysis
C Pachiu, M Carp, K Mouratis, IV Tudose, C Romanitan, O Tutunaru, ...
2020 International Semiconductor Conference (CAS), 191-194, 2020
12020
Novel Spark Method for Deposition of Metal Oxide Thin Films: Deposition of Hexagonal Tungsten Oxide (Phys. Status Solidi A 7∕ 2019)
D Louloudakis, W Thongpan, K Mouratis, E Koudoumas, G Kiriakidis, ...
physica status solidi (a) 216 (7), 1970028, 2019
12019
Αυτοματοποίηση συστήματος πολυφασματικής και χρονοαναλυόμενης απεικόνισης για τη μελέτη μετασχηματισμών φάσεων σε μαγνητο-διηλεκτρικά υλικά.
Κ Μουράτης
ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤ Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα …, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16