Παρακολούθηση
MARIA STAVROULAKI
MARIA STAVROULAKI
Assistant Professor, Technical University of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mred.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Physico-chemical and mechanical characterization of hydraulic mortars containing nano-titania for restoration applications
P Maravelaki-Kalaitzaki, Z Agioutantis, E Lionakis, M Stavroulaki, ...
Cement and Concrete Composites 36, 33-41, 2013
572013
Modelling and strength evaluation of masonry bridges using terrestrial photogrammetry and finite elements
ME Stavroulaki, B Riveiro, GA Drosopoulos, M Solla, P Koutsianitis, ...
Advances in Engineering Software 101, 136-148, 2016
562016
Damage detection in concrete structures using a simultaneously activated multi-mode PZT active sensing system: Numerical modelling
CP Providakis, KD Stefanaki, ME Voutetaki, Y Tsompanakis, ...
Structure and Infrastructure Engineering 10 (11), 1451-1468, 2014
502014
Computational mechanics for heritage structures
B Leftheris
WIT Press, 2006
462006
A numerical investigation of the effect of the interfacial zone in concrete mixtures under uniaxial compression: The case of the dilute limit
Z Agioutantis, E Chatzopoulou, M Stavroulaki
Cement and concrete research 30 (5), 715-723, 2000
382000
Unilateral contact applications using FEM software
ME Stavroulaki, GE Stavroulakis
Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2002
362002
Inverse analysis of masonry arch bridges for damaged condition investigation: Application on Kakodiki bridge
B Conde, GA Drosopoulos, GE Stavroulakis, B Riveiro, ME Stavroulaki
Engineering Structures 127, 388-401, 2016
292016
Modelling prestress restoration of buildings by general purpose structural analysis and optimization software, the optimization module of MSC/NASTRAN
ME Stavroulaki, GE Stavroulakis, B Leftheris
Computers & structures 62 (1), 81-92, 1997
171997
Dynamic analysis of a masonry wall with reinforced concrete lintels or tie-beams
ME Stavroulaki, VB Liarakos
Engineering structures 44, 23-33, 2012
92012
A new damage identification approach based on impedance-type measurements and 2D error statistics
C Providakis, S Tsistrakis, M Voutetaki, Y Tsompanakis, M Stavroulaki, ...
Struct. Monit. Maint 2 (4), 319-338, 2015
82015
Comparisons of smart damping treatments based on FEM modeling of electromechanical impedance
CP Providakis, DPN Kontoni, ME Voutetaki, ME Stavroulaki
Smart structures and systems 4 (1), 35-46, 2008
82008
An innovative active sensing platform for wireless damage monitoring of concrete structures
C Providakis, S Tsistrakis, M Voutetaki, J Tsompanakis, M Stavroulaki, ...
Current Smart Materials 1 (1), 49-62, 2016
72016
Investigation of the structural behaviour of a masonry castle by considering the actual damage
ME Stavroulaki, GA Drosopoulos, E Tavlopoulou, N Skoutelis, ...
International Journal of Masonry Research and Innovation 3 (1), 1-33, 2018
62018
An integrated approach for structural health monitoring of concrete structures based on electromechanical admittance and guided waves
CP Providakis, KD Stefanaki, ME Voutetaki, J Tsompanakis, M Stavroulaki, ...
Proc. of 6th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials …, 2013
62013
Strengthening of masonry using metal reinforcement: A parametric numerical investigation
G Bartoli, M Betti, GE Stavroulakis, ME Stavroulaki
Protection of Historical Buildings: Proceedings of the International …, 2009
62009
Structural investigation of Mnajdra megalithic monument in Malta
SM Motsa, GA Drosopoulos, ME Stavroulaki, E Maravelakis, RP Borg, ...
Journal of Cultural Heritage 41, 96-105, 2020
52020
Metamodeling-assisted numerical homogenization for masonry and cracked structures
GA Drosopoulos, K Giannis, ME Stavroulaki, GE Stavroulakis
J. Eng. Mech 144, 4018072, 2018
52018
Fully automatic approach for the diagnosis of masonry arches from laser scanning data and inverse finite element analysis
B Riveiro, B Conde, GA Drosopoulos, GE Stavroulakis, ME Stavroulaki
Structural Analysis of Historical Constructions: Anamnesis, Diagnosis …, 2016
52016
PARAMETRIC ANALYSIS OF OLD MULTI-LEAF MASONRY WALLS.
M STAVROULAKI, A PAPALOU
International Journal of Conservation Science 5 (4), 2014
52014
A near and far-field monitoring technique for damage detection in concrete structures
C Providakis, K Stefanaki, M Voutetaki, J Tsompanakis, M Stavroulaki
Struct. Monit. Maint 1 (2), 159-171, 2014
42014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20