Παρακολούθηση
MARIA STAVROULAKI
MARIA STAVROULAKI
Assistant Professor, Technical University of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mred.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modelling and strength evaluation of masonry bridges using terrestrial photogrammetry and finite elements
ME Stavroulaki, B Riveiro, GA Drosopoulos, M Solla, P Koutsianitis, ...
Advances in Engineering Software 101, 136-148, 2016
622016
Physico-chemical and mechanical characterization of hydraulic mortars containing nano-titania for restoration applications
P Maravelaki-Kalaitzaki, Z Agioutantis, E Lionakis, M Stavroulaki, ...
Cement and Concrete Composites 36, 33-41, 2013
592013
Damage detection in concrete structures using a simultaneously activated multi-mode PZT active sensing system: Numerical modelling
CP Providakis, KD Stefanaki, ME Voutetaki, Y Tsompanakis, ...
Structure and Infrastructure Engineering 10 (11), 1451-1468, 2014
532014
Computational mechanics for heritage structures
B Leftheris
WIT Press, 2006
492006
A numerical investigation of the effect of the interfacial zone in concrete mixtures under uniaxial compression: The case of the dilute limit
Z Agioutantis, E Chatzopoulou, M Stavroulaki
Cement and concrete research 30 (5), 715-723, 2000
402000
Unilateral contact applications using FEM software
ME Stavroulaki, GE Stavroulakis
Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2002
362002
Inverse analysis of masonry arch bridges for damaged condition investigation: Application on Kakodiki bridge
B Conde, GA Drosopoulos, GE Stavroulakis, B Riveiro, ME Stavroulaki
Engineering Structures 127, 388-401, 2016
292016
Modelling prestress restoration of buildings by general purpose structural analysis and optimization software, the optimization module of MSC/NASTRAN
ME Stavroulaki, GE Stavroulakis, B Leftheris
Computers & structures 62 (1), 81-92, 1997
171997
A new damage identification approach based on impedance-type measurements and 2D error statistics
C Providakis, S Tsistrakis, M Voutetaki, Y Tsompanakis, M Stavroulaki, ...
Struct. Monit. Maint 2 (4), 319-338, 2015
92015
Dynamic analysis of a masonry wall with reinforced concrete lintels or tie-beams
ME Stavroulaki, VB Liarakos
Engineering structures 44, 23-33, 2012
92012
An innovative active sensing platform for wireless damage monitoring of concrete structures
C Providakis, S Tsistrakis, M Voutetaki, J Tsompanakis, M Stavroulaki, ...
Current Smart Materials 1 (1), 49-62, 2016
82016
Strengthening of masonry using metal reinforcement: A parametric numerical investigation
ME Stavroulaki, G Bartoli, M Betti, GE Stavrolakis
Proceedings of the Protection of Historical Buildings, 2009
82009
Comparisons of smart damping treatments based on FEM modeling of electromechanical impedance
CP Providakis, DPN Kontoni, ME Voutetaki, ME Stavroulaki
Smart Structures and Systems, An International Journal 4 (1), 35-46, 2008
82008
Investigation of the structural behaviour of a masonry castle by considering the actual damage
ME Stavroulaki, GA Drosopoulos, E Tavlopoulou, N Skoutelis, ...
International Journal of Masonry Research and Innovation 3 (1), 1-33, 2018
62018
An integrated approach for structural health monitoring of concrete structures based on electromechanical admittance and guided waves
CP Providakis, KD Stefanaki, ME Voutetaki, J Tsompanakis, M Stavroulaki, ...
Proc. of 6th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials …, 2013
62013
Structural investigation of Mnajdra megalithic monument in Malta
SM Motsa, GA Drosopoulos, ME Stavroulaki, E Maravelakis, RP Borg, ...
Journal of Cultural Heritage 41, 96-105, 2020
52020
Metamodeling-assisted numerical homogenization for masonry and cracked structures
GA Drosopoulos, K Giannis, ME Stavroulaki, GE Stavroulakis
J. Eng. Mech 144, 4018072, 2018
52018
Fully automatic approach for the diagnosis of masonry arches from laser scanning data and inverse finite element analysis
B Riveiro, B Conde, GA Drosopoulos, GE Stavroulakis, ME Stavroulaki
Structural Analysis of Historical Constructions: Anamnesis, Diagnosis …, 2016
52016
PARAMETRIC ANALYSIS OF OLD MULTI-LEAF MASONRY WALLS.
M STAVROULAKI, A PAPALOU
International Journal of Conservation Science 5 (4), 2014
52014
Application of response spectrum analysis in historical buildings
ME Stavroulaki, B Leftheris
WIT Transactions on The Built Environment 17, 1970
51970
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20