Παρακολούθηση
MARIA STAVROULAKI
MARIA STAVROULAKI
Assistant Professor, Technical University of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mred.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modelling and strength evaluation of masonry bridges using terrestrial photogrammetry and finite elements
ME Stavroulaki, B Riveiro, GA Drosopoulos, M Solla, P Koutsianitis, ...
Advances in Engineering Software 101, 136-148, 2016
802016
Physico-chemical and mechanical characterization of hydraulic mortars containing nano-titania for restoration applications
P Maravelaki-Kalaitzaki, Z Agioutantis, E Lionakis, M Stavroulaki, ...
Cement and Concrete Composites 36, 33-41, 2013
752013
Damage detection in concrete structures using a simultaneously activated multi-mode PZT active sensing system: Numerical modelling
CP Providakis, KD Stefanaki, ME Voutetaki, Y Tsompanakis, ...
Structure and Infrastructure Engineering 10 (11), 1451-1468, 2014
612014
Computational mechanics for heritage structures
B Leftheris
WIT Press, 2006
592006
A numerical investigation of the effect of the interfacial zone in concrete mixtures under uniaxial compression: The case of the dilute limit
Z Agioutantis, E Chatzopoulou, M Stavroulaki
Cement and concrete research 30 (5), 715-723, 2000
412000
Unilateral contact applications using FEM software
ME Stavroulaki, GE Stavroulakis
Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2002
382002
Inverse analysis of masonry arch bridges for damaged condition investigation: Application on Kakodiki bridge
B Conde, GA Drosopoulos, GE Stavroulakis, B Riveiro, ME Stavroulaki
Engineering Structures 127, 388-401, 2016
352016
Modelling prestress restoration of buildings by general purpose structural analysis and optimization software, the optimization module of MSC/NASTRAN
ME Stavroulaki, GE Stavroulakis, B Leftheris
Computers & structures 62 (1), 81-92, 1997
191997
An innovative active sensing platform for wireless damage monitoring of concrete structures
C Providakis, S Tsistrakis, M Voutetaki, J Tsompanakis, M Stavroulaki, ...
Current Smart Materials 1 (1), 49-62, 2016
152016
Structural investigation of Mnajdra megalithic monument in Malta
SM Motsa, GA Drosopoulos, ME Stavroulaki, E Maravelakis, RP Borg, ...
Journal of Cultural Heritage 41, 96-105, 2020
122020
Dynamic behavior of aggregated buildings with different floor systems and their finite element modeling
ME Stavroulaki
Frontiers in Built Environment 5, 138, 2019
122019
Investigation of the structural behaviour of a masonry castle by considering the actual damage
ME Stavroulaki, GA Drosopoulos, E Tavlopoulou, N Skoutelis, ...
International Journal of Masonry Research and Innovation 3 (1), 1-33, 2018
122018
A new damage identification approach based on impedance-type measurements and 2D error statistics
C Providakis, S Tsistrakis, M Voutetaki, Y Tsompanakis, M Stavroulaki, ...
Structural Monitoring and Maintenance 2 (4), 319-338, 2015
122015
Dynamic analysis of a masonry wall with reinforced concrete lintels or tie-beams
ME Stavroulaki, VB Liarakos
Engineering structures 44, 23-33, 2012
122012
Structural investigation of masonry arch bridges using various nonlinear finite-element models
S Tapkın, E Tercan, SM Motsa, G Drosopoulos, M Stavroulaki, ...
Journal of Bridge Engineering 27 (7), 04022053, 2022
102022
Comparisons of smart damping treatments based on FEM modeling of electromechanical impedance
CP Providakis, DPN Kontoni, ME Voutetaki, ME Stavroulaki
Smart Structures and Systems, An International Journal 4 (1), 35-46, 2008
92008
Strengthening of masonry using metal reinforcement: A parametric numerical investigation
ME Stavroulakis, G Bartoli, M Betti, GE Stavroulakis
Protection of Historical Buildings, PROHITECH 09, 1187-1192, 2009
82009
A near and far-field monitoring technique for damage detection in concrete structures
C Providakis, K Stefanaki, M Voutetaki, J Tsompanakis, M Stavroulaki
Struct. Monit. Maint 1 (2), 159-171, 2014
72014
Modelling, identification and structural damage investigation of the Neoria monument in Chania
B Charalambidi, P Koutsianitis, SM Motsa, G Tairidis, A Kasampali, ...
Developments in the Built Environment 10, 100069, 2022
62022
An integrated approach for structural health monitoring of concrete structures based on electromechanical admittance and guided waves
CP Providakis, KD Stefanaki, ME Voutetaki, J Tsompanakis, ...
Proceedings of 6th ECCOMAS Conference on Smart Structures and Materials …, 2013
62013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20