Lech Własak
Lech Własak
Mostostal Warszawa S.A.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mostostal.waw.pl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bending behaviour of novel Textile Reinforced Concrete-foamed concrete (TRC-FC) sandwich elements
NW Portal, M Flansbjer, K Zandi, L Wlasak, K Malaga
Composite Structures 177, 104-118, 2017
242017
The first Polish road bridge made of FRP composites
T Siwowski, M Rajchel, D Kaleta, L Własak
Structural Engineering International 27 (2), 308-314, 2017
162017
Pierwszy w Polsce most drogowy z kompozytów FRP
T Siwowski, M Rajchel, D Kaleta, L Własak
Inżynieria i Budownictwo 72, 2016
132016
Koncepcja i badania innowacyjnego dźwigara mostowego z kompozytów FRP
P Poneta, M Kulpa, L Własak, T Siwowski
Inżynieria i Budownictwo 70, 147-151, 2014
92014
IS (ICT) and CS in Civil Engineering curricula: Case study
RR Gajewski, L Własak, M Jaczewski
2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 717-720, 2013
92013
Structural performance of GFRP connectors in composite sandwich façade elements
M Flansbjer, D Honfi, D Vennetti, U Mueller, N Williams Portal, L Wlasak
Journal of Facade Design and Engineering 4 (1-2), 35-52, 2016
52016
Structural behaviour of RPC sandwich façade elements with GFRP connectors
M Flansbjer, D Honfi, N Williams Portal, U Mueller, I Larraza, JO Edgar, ...
VII International Congress on Architectural Envelopes. San Sebastian …, 2015
42015
Structural Concept of Novel RPC Sandwich Façade Elements with GFRP Connectors
M Flansbjer, D Honfi, D Vennetti, NW Portal, U Mueller, L Własak
Proceedings of 19th IABSE Congress, Stockholm, Sweden, 21-23, 2016
32016
Pierwszy polski most drogowy z kompozytów FRP Projekt, badania, budowa
T Siwowski, M Rajchel, D Kaleta, L Własak
Mosty, 62-66, 2016
32016
Przekazy strumieniowe w kształceniu inżynierów
RR Gajewski, L Własak, M Jaczewski, T Dubilis, T Warda
Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego, Warszawa, 95-105, 2013
32013
Nowe koncepcje kompozytowych pomostów drogowych
L Własak, J Jurczuk
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria …, 2012
22012
Evaluation of strength and stiffness of a FRP sandwich bridge deck
TW Siwowski, M Kulpa, L Wlasak
12th International Conference on Sandwich Structures ICSS-12: Proceedings …, 2018
12018
GFRP connectors in textile reinforced concrete sandwich elements
N Williams Portal, K Zandi, K Malaga, L Wlasak
19th IABSE Congress Stockholm 2016: Challenges in Design and Construction of …, 2016
12016
Design and experimental verification of a novel fibre-reinforced polymer sandwich decking system for bridge application
M Kulpa, T Siwowski, M Rajchel, L Wlasak
Journal of Sandwich Structures & Materials, 1099636220909756, 2020
2020
Przęsło mostu drogowego
T Siwowski, M Kulpa, D Kaleta, M Kokoszka, J Żach, L Własak, ...
PL Patent App. P.409,367, 2016
2016
Koncepcja wieloprzęsłowego obiektu mostowego z prefabrykowanych dźwigarów kompozytowych
T Siwowski, M Rajchel, D Kaleta, L Własak
Duże mosty wieloprzęsłowe, 421-430, 2016
2016
Projekt i badania pierwszego polskiego mostu z kompozytów FRP
T Siwowski, D Kaleta, M Kulpa, L Własak
Konstrukcja i wyposażenie mostów, 237-248, 2015
2015
Kompozytowa kładka dla pieszych do zastosowań w warunkach miejskich
TS Paweł Poneta, Maciej Kulpa, Lech Własak
Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej, 2013
2013
How to Motivate Digital Natives to Learn?
L Własak, M Jaczewski, T Dubilis, T Warda
X World Conference on Computers in Education, 2013
2013
Development of the concept of composite bridge decks
L Własak
Civil Engineering Infrastructure Based on Polymer Composites CECOM 2012, 2012
2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20