Παρακολούθηση
Andreas I. Chrysochos
Andreas I. Chrysochos
Άλλα ονόματαAndreas Chrysochos, A. I. Chrysochos, A. Chrysochos
R&D Senior Manager in Hellenic Cables
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hellenic-cables.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Application of narrowband power-line communication in medium-voltage smart distribution grids
TA Papadopoulos, CG Kaloudas, AI Chrysochos, GK Papagiannis
IEEE Transactions on Power Delivery 28 (2), 981-988, 2013
1272013
Measurement-based dynamic load modeling using the vector fitting technique
EO Kontis, TA Papadopoulos, AI Chrysochos, GK Papagiannis
IEEE Transactions on Power Systems 33 (1), 338-351, 2017
902017
Power flow of islanded AC microgrids: Revisited
GC Kryonidis, EO Kontis, AI Chrysochos, KO Oureilidis, CS Demoulias, ...
IEEE Transactions on Smart Grid 9 (4), 3903-3905, 2018
692018
A coordinated droop control strategy for overvoltage mitigation in active distribution networks
GC Kryonidis, EO Kontis, AI Chrysochos, CS Demoulias, GK Papagiannis
IEEE Transactions on Smart Grid 9 (5), 5260-5270, 2017
562017
Damping-based droop control strategy allowing an increased penetration of renewable energy resources in low-voltage grids
DV Bozalakov, TL Vandoorn, B Meersman, GK Papagiannis, ...
IEEE Transactions on Power Delivery 31 (4), 1447-1455, 2016
552016
Fair power curtailment of distributed renewable energy sources to mitigate overvoltages in low-voltage networks
MMVM Ali, PH Nguyen, WL Kling, AI Chrysochos, TA Papadopoulos, ...
2015 IEEE Eindhoven PowerTech, 1-5, 2015
462015
Narrowband power line communication: Medium voltage cable modeling and laboratory experimental results
TA Papadopoulos, AI Chrysochos, GK Papagiannis
Electric Power Systems Research 102, 50-60, 2013
462013
Promoting PV energy through net metering optimization: The PV-NET project
GC Christoforidis, A Chrysochos, G Papagiannis, M Hatzipanayi, ...
2013 International Conference on Renewable Energy Research and Applications …, 2013
412013
Measurement-based hybrid approach for ringdown analysis of power systems
TA Papadopoulos, AI Chrysochos, EO Kontis, PN Papadopoulos, ...
IEEE Transactions on Power Systems 31 (6), 4435-4446, 2016
302016
Analytical study of the frequency‐dependent earth conduction effects on underground power cables
TA Papadopoulos, AI Chrysochos, GK Papagiannis
IET Generation, Transmission & Distribution 7 (3), 276-287, 2013
292013
The impact of Photovoltaic Self-Consumption Rate on voltage levels in LV distribution grids
AI Nousdilis, AI Chrysochos, GK Papagiannis, GC Christoforidis
2017 11th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics …, 2017
282017
A simulation tool for extended distribution grids with controlled distributed generation
GC Kryonidis, EO Kontis, AI Chrysochos, CS Demoulias, D Bozalakov, ...
2015 IEEE Eindhoven PowerTech, 1-6, 2015
272015
Simplified measurement-based black-box modeling of distribution transformers using transfer functions
TA Papadopoulos, AI Chrysochos, AI Nousdilis, GK Papagiannis
Electric Power Systems Research 121, 77-88, 2015
272015
Robust calculation of frequency-dependent transmission-line transformation matrices using the Levenberg–Marquardt method
AI Chrysochos, TA Papadopoulos, GK Papagiannis
IEEE transactions on power delivery 29 (4), 1621-1629, 2013
262013
Optimized MIMO-OFDM design for narrowband-PLC applications in medium-voltage smart distribution grids
AI Chrysochos, TA Papadopoulos, A ElSamadouny, GK Papagiannis, ...
Electric Power Systems Research 140, 253-262, 2016
252016
Modal analysis of active distribution networks using system identification techniques
EO Kontis, TA Papadopoulos, GA Barzegkar-Ntovom, AI Chrysochos, ...
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 100, 365-378, 2018
242018
Damping of oscillations related to lumped-parameter transmission line modeling
AI Chrysochos, GP Tsolaridis, TA Papadopoulos, GK Papagiannis
Conf. on Power Systems Transients (IPST 2015) 7, 2015
242015
Closed-form expressions for the analysis of wave propagation in overhead distribution lines
TA Papadopoulos, AI Chrysochos, CK Traianos, G Papagiannis
Energies 13 (17), 4519, 2020
202020
Ringdown analysis of power systems using vector fitting
TA Papadopoulos, AI Chrysochos, EO Kontis, GK Papagiannis
Electric Power Systems Research 141, 100-103, 2016
202016
Wave propagation characteristics and electromagnetic transient analysis of underground cable systems considering frequency-dependent soil properties
TA Papadopoulos, ZG Datsios, AI Chrysochos, PN Mikropoulos, ...
IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility 63 (1), 259-267, 2020
192020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20