Παρακολούθηση
Stamatis Zogaris
Stamatis Zogaris
Institute of Marine Biological Resources and Inland Water, Hellenic Centre for Marine Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Conservation status of freshwater mussels in Europe: state of the art and future challenges
M Lopes‐Lima, R Sousa, J Geist, DC Aldridge, R Araujo, J Bergengren, ...
Biological reviews 92 (1), 572-607, 2017
5222017
Non-perennial Mediterranean rivers in Europe: status, pressures, and challenges for research and management
NT Skoulikidis, S Sabater, T Datry, MM Morais, A Buffagni, G Dörflinger, ...
Science of the Total Environment 577, 1-18, 2017
2552017
Aquatic alien species in Greece(2009): tracking sources, patterns and effects on the ecosystem
A Zenetos, M Pancucci-Papadopoulou, S Zogaris, E Papastergiadou, ...
Journal of Biological Research. Scientific Annals of the School of Biology …, 2009
1582009
The freshwater ichthyofauna of Greece-an update based on a hydrographic basin survey
AN Economou, S Giakoumi, L Vardakas, R Barbieri, MΤΗ STOUMBOUDI, ...
Mediterranean Marine Science 8 (1), 91-166, 2007
1492007
Potential impacts of climate change on flow regime and fish habitat in mountain rivers of the south-western Balkans
C Papadaki, K Soulis, R Muñoz-Mas, F Martinez-Capel, S Zogaris, ...
Science of the Total Environment 540, 418-428, 2016
1152016
Ecological traits of fish assemblages from Mediterranean Europe and their responses to human disturbance
T Ferreira, J Oliveira, N Caiola, A De Sostoa, F Casals, R Cortes, ...
Fisheries Management and Ecology 14 (6), 473-481, 2007
1122007
Freshwater fishes and lampreys of Greece: An annotated checklist
R Barbieri, S Zogaris, E Kalogianni, MT Stoumboudi, Y Chatzinikolaou, ...
Monographs on Marine Sciences 8 - Hellenic Centre for Marine Research 8, 134, 2015
1082015
Cultural landscapes and attributes of “culturalness” in protected areas: An exploratory assessment in Greece
V Vlami, IP Kokkoris, S Zogaris, C Cartalis, G Kehayias, P Dimopoulos
Science of the total environment 595, 229-243, 2017
1012017
Assessing water stress in Mediterranean lotic systems: insights from an artificially intermittent river in Greece
NT Skoulikidis, L Vardakas, I Karaouzas, AN Economou, E Dimitriou, ...
Aquatic Sciences 73, 581-597, 2011
872011
Ecoregions in the southern Balkans: should their boundaries be revised?
S Zogaris, AN Economou, P Dimopoulos
Environmental Management 43, 682-697, 2009
822009
Rivers of Balkans
NT Skoulikidis, AN Economou, KC Gritzalis, S Zogaris
Rivers of Europe 1, 421-466, 2009
80*2009
Contribution to the study of the diet of four owl species (Aves, Strigiformes) from mainland and island areas of Greece
H Alivizatos, V Goutner, S Zogaris
Belgian journal of zoology 135 (2), 109, 2005
792005
Determination of environmental flows in rivers using an integrated hydrological-hydrodynamic-habitat modelling approach
A Stamou, A Polydera, G Papadonikolaki, F Martinez-Capel, ...
Journal of environmental management 209, 273-285, 2018
732018
Phylogenetics and biogeography of the Balkan ‘sand gobies’(Teleostei: Gobiidae): vulnerable species in need of taxonomic revision
MPM Vanhove, AN Economou, S Zogaris, MHD Larmuseau, S Giakoumi, ...
Biological Journal of the Linnean Society 105 (1), 73-91, 2012
562012
Phylogeny, phylogeography, and evolution in the Mediterranean region: news from a freshwater mussel (Potomida, Unionida)
E Froufe, V Prié, J Faria, M Ghamizi, DV Gonçalves, ME Gürlek, ...
Molecular Phylogenetics and Evolution 100, 322-332, 2016
552016
Recent contributions to the distribution of the freshwater ichthyofauna in Greece
N Koutsikos, S Zogaris, L Vardakas, V Tachos, E Kalogianni, R Sanda, ...
Mediterranean Marine Science 13 (2), 268-277, 2012
472012
National set of MAES indicators in Greece: Ecosystem services and management implications
IP Kokkoris, G Mallinis, ES Bekri, V Vlami, S Zogaris, I Chrysafis, ...
Forests 11 (5), 595, 2020
432020
Generalized additive and fuzzy models in environmental flow assessment: A comparison employing the West Balkan trout (Salmo farioides; Karaman, 1938)
R Muñoz-Mas, ...
Ecological Engineering 91 (2016), 365–377, 2016
402016
A model-based fish bioassessment index for Eastern Mediterranean rivers: Application in a biogeographically diverse area
S Zogaris, V Tachos, AN Economou, Y Chatzinikolaou, N Koutsikos, ...
Science of the Total Environment 622, 676-689, 2018
392018
Comparative assessment of environmental flow estimation methods in a Mediterranean mountain river
C Papadaki, K Soulis, L Ntoanidis, S Zogaris, N Dercas, E Dimitriou
Environmental Management 60, 280-292, 2017
382017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20