Παρακολούθηση
Athanasios Kiourtis
Athanasios Kiourtis
PostDoc Researcher, University of Piraeus Research Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
IoT in healthcare: Achieving interoperability of high-quality data acquired by IoT medical devices
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, K Perakis, S Pitsios, D Kyriazis
Sensors 19 (9), 1978, 2019
852019
Structurally mapping healthcare data to HL7 FHIR through ontology alignment
A Kiourtis, A Mavrogiorgou, A Menychtas, I Maglogiannis, D Kyriazis
Journal of medical systems 43, 1-13, 2019
562019
Internet of medical things (IoMT): acquiring and transforming data into HL7 FHIR through 5G network slicing
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, M Touloupou, E Kapassa, D Kyriazis
Emerg. Sci. J 3 (2), 64-77, 2019
482019
Aggregating the syntactic and semantic similarity of healthcare data towards their transformation to HL7 FHIR through ontology matching
A Kiourtis, S Nifakos, A Mavrogiorgou, D Kyriazis
International journal of medical informatics 132, 104002, 2019
472019
An innovative ehealth system powered by 5G network slicing
E Kapassa, M Touloupou, A Mavrogiorgou, A Kiourtis, D Giannouli, ...
2019 Sixth International Conference on Internet of Things: Systems …, 2019
462019
Analyzing data and data sources towards a unified approach for ensuring end-to-end data and data sources quality in healthcare 4.0
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, K Perakis, D Miltiadou, S Pitsios, D Kyriazis
Computer methods and programs in biomedicine 181, 104967, 2019
402019
The CrowdHEALTH project and the hollistic health records: Collective wisdom driving public health policies
D Kyriazis, S Autexier, M Boniface, V Engen, R Jimenez-Peris, B Jordan, ...
Acta Informatica Medica 27 (5), 369, 2019
302019
Crowdhealth: Holistic health records and big data analytics for health policy making and personalized health
D Kyriazis, S Autexier, I Brondino, M Boniface, L Donat, V Engen, ...
Informatics Empowers Healthcare Transformation, 19-23, 2017
292017
Policycloud: analytics as a service facilitating efficient data-driven public policy management
D Kyriazis, O Biran, T Bouras, K Brisch, A Duzha, R Del Hoyo, A Kiourtis, ...
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 16th IFIP WG 12.5 …, 2020
242020
Capturing the reliability of unknown devices in the IoT world
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, C Symvoulidis, D Kyriazis
2018 Fifth International Conference on Internet of Things: Systems …, 2018
242018
A plug ‘n’play approach for dynamic data acquisition from heterogeneous IoT medical devices of unknown nature
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, D Kyriazis
Evolving Systems 11 (2), 269-289, 2020
232020
A comparative study of short-range wireless communication technologies for health information exchange
K Vidakis, A Mavrogiorgou, A Kiourtis, D Kyriazis
2020 International conference on electrical, communication, and computer …, 2020
212020
A comparative study of classification techniques for managing iot devices of common specifications
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, D Kyriazis
Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services: 14th International …, 2017
202017
A comparative study of MongoDB, ArangoDB and CouchDB for big data storage
K Mavrogiorgos, A Kiourtis, A Mavrogiorgou, D Kyriazis
Proceedings of the 2021 5th International Conference on Cloud and Big Data …, 2021
192021
beHEALTHIER: A microservices platform for analyzing and exploiting healthcare data
A Mavrogiorgou, S Kleftakis, K Mavrogiorgos, N Zafeiropoulos, ...
2021 IEEE 34th International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2021
192021
The road to the future of healthcare: Transmitting interoperable healthcare data through a 5G based communication platform
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, M Touloupou, E Kapassa, D Kyriazis, ...
Information Systems: 15th European, Mediterranean, and Middle Eastern …, 2019
192019
An Autoscaling Platform Supporting Graph Data Modelling Big Data Analytics.
A Kiourtis, P Karamolegkos, A Karabetian, K Voulgaris, Y Poulakis, ...
ICIMTH, 376-379, 2022
172022
FHIR Ontology Mapper (FOM): aggregating structural and semantic similarities of ontologies towards their alignment to HL7 FHIR
A Kiourtis, A Mavrogiorgou, D Kyriazis
2018 IEEE 20th International Conference on e-Health Networking, Applications …, 2018
172018
Aggregating heterogeneous health data through an ontological common health language
A Kiourtis, A Mavrogiorgou, D Kyriazis
2017 10th International Conference on Developments in eSystems Engineering …, 2017
172017
A pluggable IoT middleware for integrating data of wearable medical devices
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, D Kyriazis
Smart Health 26, 100326, 2022
162022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20