Παρακολούθηση
Matteo Stefanini
Matteo Stefanini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimore.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Meshed-Memory Transformer for Image Captioning
M Cornia, M Stefanini, L Baraldi, R Cucchiara
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2020, 2020
8412020
From show to tell: A survey on deep learning-based image captioning
M Stefanini, M Cornia, L Baraldi, S Cascianelli, G Fiameni, R Cucchiara
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021
2002021
Artpedia: A new visual-semantic dataset with visual and contextual sentences in the artistic domain
M Stefanini, M Cornia, L Baraldi, M Corsini, R Cucchiara
Image Analysis and Processing–ICIAP 2019: 20th International Conference …, 2019
422019
Explaining digital humanities by aligning images and textual descriptions
M Cornia, M Stefanini, L Baraldi, M Corsini, R Cucchiara
Pattern Recognition Letters 129, 166-172, 2020
352020
CaMEL: mean teacher learning for image captioning
M Barraco, M Stefanini, M Cornia, S Cascianelli, L Baraldi, R Cucchiara
2022 26th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 4087-4094, 2022
262022
A Deep Learning based approach to VM behavior identification in cloud systems
M Stefanini, R Lancellotti, L Baraldi, S Calderara
CLOSER 2019, 2019
82019
Aladin: distilling fine-grained alignment scores for efficient image-text matching and retrieval
N Messina, M Stefanini, M Cornia, L Baraldi, F Falchi, G Amato, ...
Proceedings of the 19th International Conference on Content-based Multimedia …, 2022
72022
Learning to select: A fully attentive approach for novel object captioning
M Cagrandi, M Cornia, M Stefanini, L Baraldi, R Cucchiara
Proceedings of the 2021 International Conference on Multimedia Retrieval …, 2021
72021
A Novel Attention-based Aggregation Function to Combine Vision and Language
M Stefanini, M Cornia, L Baraldi, R Cucchiara
International Conference on Pattern Recognition 2021, 2020
72020
Predicting gene and protein expression levels from DNA and protein sequences with Perceiver
M Stefanini, M Lovino, R Cucchiara, E Ficarra
Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2023
52023
Transforming Vision and Language with Attention
M Stefanini
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11