Παρακολούθηση
Matteo Stefanini
Matteo Stefanini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimore.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Meshed-Memory Transformer for Image Captioning
M Cornia, M Stefanini, L Baraldi, R Cucchiara
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2020, 2020
4522020
Explaining digital humanities by aligning images and textual descriptions
M Cornia, M Stefanini, L Baraldi, M Corsini, R Cucchiara
Pattern Recognition Letters 129, 166-172, 2020
272020
Artpedia: A new visual-semantic dataset with visual and contextual sentences in the artistic domain
M Stefanini, M Cornia, L Baraldi, M Corsini, R Cucchiara
International Conference on Image Analysis and Processing, 729-740, 2019
272019
From show to tell: A survey on image captioning
M Stefanini, M Cornia, L Baraldi, S Cascianelli, G Fiameni, R Cucchiara
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021
252021
From show to tell: a survey on deep learning-based image captioning
M Stefanini, M Cornia, L Baraldi, S Cascianelli, G Fiameni, R Cucchiara
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022
192022
A Deep Learning based approach to VM behavior identification in cloud systems
M Stefanini, R Lancellotti, L Baraldi, S Calderara
CLOSER 2019, 2019
72019
CaMEL: Mean Teacher Learning for Image Captioning
M Barraco, M Stefanini, M Cornia, S Cascianelli, L Baraldi, R Cucchiara
arXiv preprint arXiv:2202.10492, 2022
52022
Learning to select: A fully attentive approach for novel object captioning
M Cagrandi, M Cornia, M Stefanini, L Baraldi, R Cucchiara
Proceedings of the 2021 International Conference on Multimedia Retrieval …, 2021
52021
A Novel Attention-based Aggregation Function to Combine Vision and Language
M Stefanini, M Cornia, L Baraldi, R Cucchiara
International Conference on Pattern Recognition 2021, 2020
32020
CaMEL: Mean Teacher Learning for Image Captioning
B Manuele, M Stefanini, M Cornia, S Cascianelli, L Baraldi, R Cucchiara
International Conference on Pattern Recognition, 2022
12022
ALADIN: Distilling Fine-grained Alignment Scores for Efficient Image-Text Matching and Retrieval
N Messina, M Stefanini, M Cornia, L Baraldi, F Falchi, G Amato, ...
arXiv preprint arXiv:2207.14757, 2022
2022
DNAPerceiver and ProteinPerceiver: deep learning models for gene and protein expression prediction from DNA and amino-acid sequences
M Stefanini, M Lovino, R Cucchiara, E Ficarra
bioRxiv, 2022
2022
ALADIN: Distilling Fine-grained Alignment Scores for Efficient Image-Text Matching and Retrieval
M Nicola, M Stefanini, M Cornia, L Baraldi, F Fabrizio, A Giuseppe, ...
19th International Conference on Content-based Multimedia Indexing, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13