Παρακολούθηση
Sebastien Tixeuil
Sebastien Tixeuil
Professor of Computer Science, Sorbonne Université, LIP6 & IUF
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lip6.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A distributed TDMA slot assignment algorithm for wireless sensor networks
T Herman, S Tixeuil
Algorithmic Aspects of Wireless Sensor Networks: First International …, 2004
2562004
Self-stabilization in self-organized multihop wireless networks
N Mitton, E Fleury, IG Lassous, S Tixeuil
25th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems …, 2005
134*2005
Self-stabilization in self-organized multihop wireless networks
N Mitton, E Fleury, IG Lassous, S Tixeuil
Distributed Computing Systems Workshops, 2005. 25th IEEE International …, 2005
1132005
Self-stabilization in self-organized multihop wireless networks
N Mitton, E Fleury, IG Lassous, S Tixeuil
25th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems …, 2005
1112005
Self-stabilization in self-organized multihop wireless networks
N Mitton, E Fleury, IG Lassous, S Tixeuil
25th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems …, 2005
1112005
Self-stabilization in self-organized multihop wireless networks
N Mitton, E Fleury, IG Lassous, S Tixeuil
25th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems …, 2005
1112005
Self-stabilization in self-organized multihop wireless networks
N Mitton, E Fleury, IG Lassous, S Tixeuil
25th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems …, 2005
1112005
Self-stabilization in self-organized multihop wireless networks
N Mitton, E Fleury, IG Lassous, S Tixeuil
Distributed Computing Systems Workshops, 2005. 25th IEEE International …, 2005
1112005
Self-stabilizing vertex coloring of arbitrary graphs
M Gradinariu, S Tixeuil
Université de Paris-Sud. Laboratoire de Recherche en Informatique [LRI], 2000
1052000
Knowledge connectivity vs. synchrony requirements for fault-tolerant agreement in unknown networks
F Greve, S Tixeuil
37th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and …, 2007
892007
Optimal probabilistic ring exploration by semi-synchronous oblivious robots
S Devismes, F Petit, S Tixeuil
Theoretical Computer Science 498, 10-27, 2013
862013
Gathering of mobile robots tolerating multiple crash faults
Z Bouzid, S Das, S Tixeuil
2013 IEEE 33rd International Conference on Distributed Computing Systems …, 2013
842013
Optimal Byzantine-resilient convergence in uni-dimensional robot networks
Z Bouzid, MG Potop-Butucaru, S Tixeuil
Theoretical Computer Science 411 (34-36), 3154-3168, 2010
84*2010
Stabilizing link-coloration of arbitrary networks with unbounded byzantine faults
T Masuzawa, S Tixeuil
International Journal of Principles and Applications of Information Science …, 2007
81*2007
A new self-stabilizing maximal matching algorithm
F Manne, M Mjelde, L Pilard, S Tixeuil
Theoretical Computer Science 410 (14), 1336-1345, 2009
772009
Exclusive perpetual ring exploration without chirality
L Blin, A Milani, M Potop-Butucaru, S Tixeuil
Distributed Computing: 24th International Symposium, DISC 2010, Cambridge …, 2010
732010
A taxonomy of daemons in self-stabilization
S Dubois, S Tixeuil
arXiv preprint arXiv:1110.0334, 2011
722011
Asynchronous mobile robot gathering from symmetric configurations without global multiplicity detection
S Kamei, A Lamani, F Ooshita, S Tixeuil
Structural Information and Communication Complexity: 18th International …, 2011
702011
Self-stabilization with r-operators revisited
S Delaët, B Ducourthial, S Tixeuil
Journal of Aerospace Computing, Information, and Communication 3 (10), 498-514, 2006
702006
Discovering network topology in the presence of byzantine faults
M Nesterenko, S Tixeuil
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 20 (12), 1777-1789, 2009
682009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20